Sökning: "sjuksköterska upplevelse barn"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden sjuksköterska upplevelse barn.

 1. 1. Barn som anhöriga : Sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som är anhöriga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Eriksson; Linn Granat; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; anhöriga barn; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : I en familj påverkar alla varandra på ett eller annat sätt. Om en person i familjen blir allvarligt sjuk drabbar det alla familjemedlemmar. Detta innebär att alla i familjen kan behöva stöd och hjälp för att kunna bearbeta den nya svåra situationen. Sjuksköterskorna fokuserar ofta på att informera och stödja de vuxna i familjen. LÄS MER

 2. 2. "Alkoholen var helig. Den var viktigare än mig." : Om barns upplevelser av att växa upp i familjer med alkoholmissbruk - en självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elina Glans; Mia Schnitzler; [2018]
  Nyckelord :alkoholmissbruk; anknytning; barn; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Barn har laglig rätt att växa upp i en trygg miljö som främjar den personliga utvecklingen. Forskning visar ett samband mellan alkoholmissbruk och en bristande förmåga att skapa denna trygga miljö. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omhändertagande av barn som utsätts för barnmisshandel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Mattsson; Natalie Lindevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Barn; Barnmisshandel; Sjuksköterska; Omvårdnad; Erfarenheter; Kunskap; Identifikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera tusen barn i Sverige blir varje år utsatta för barnmisshandel och många avfallen anmäls inte. Sjuksköterskor har ett ansvar i att upptäcka dessa barn och att hjälpa demgenom att ge den vård de förtjänar och även att anmäla kännedom och misstanke ombarnmisshandel. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av att vara involverade i barnmisshandelsfall : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Nicolé Evensson; Sara Pettersson; [2017]
  Nyckelord :child abuse; experience; nursing; registered nurse; barnmisshandel; omvårdnad; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett stort globalt problem, i Sverige är trenden för anmälningar av misshandelsbrott mot barn stigande. Svenska lagen rättfärdigar hälso- och sjukvårdspersonal med anmälningsplikt att anmäla misstanke om barnmisshandel till socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Fransson; Karin Josefsson; [2017]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; överviktiga barn; upplevelse; lyhördhet; familj; riktlinjer; motivation;

  Sammanfattning : Det finns ett nära samband mellan ett barns övervikt och familjens livsstil. Familjen är därför en avgörande faktor för barnets framtida val av livsstil och därmed även för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. BVC-sjuksköterskan har en unik roll i det hälsofrämjande arbetet med familjer med små barn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sjuksköterska upplevelse barn.

Din email-adress: