Sökning: "sjuksköterska upplevelse barn"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden sjuksköterska upplevelse barn.

 1. 1. Sjuksköterskans omhändertagande av barn som utsätts för barnmisshandel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Mattsson; Natalie Lindevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Barn; Barnmisshandel; Sjuksköterska; Omvårdnad; Erfarenheter; Kunskap; Identifikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera tusen barn i Sverige blir varje år utsatta för barnmisshandel och många avfallen anmäls inte. Sjuksköterskor har ett ansvar i att upptäcka dessa barn och att hjälpa demgenom att ge den vård de förtjänar och även att anmäla kännedom och misstanke ombarnmisshandel. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Walde; Cecilia Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Barncancer; Sjuksköterskeperspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 320 barn i cancer i Sverige. När ett barn diagnostiseras med cancer drabbas inte bara barnet utan även hela familjen. Sjuksköterskan ska fungera som stöd både för patienten och dess anhöriga. Joyce Travelbees teori har varit utgångspunkt i denna studie. LÄS MER

 3. 3. Familjens upplevelser av sin situation under barnets cancerbehandling : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Lönn; Mattias Hurtig; [2016]
  Nyckelord :Cancer; familj; upplevelse; behandling;

  Sammanfattning : BakgrundNär ett barn insjuknar i cancer drabbar det hela familjen. Biverkningar från behandlingar och alla sjukhusbesök förändrar det vardagliga livet. Som sjuksköterska ska man ha i åtanke att anhöriga är delaktiga i vården av patienten och att de behöver stöd och avlastning. LÄS MER

 4. 4. Att vårda cancersjuka barn : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Johansen; Lina Johansson; [2016]
  Nyckelord :Cancer; child; experience; nurse; Barn; cancer; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : I Sverige får ungefär 300 barn varje år en cancer diagnos. Allmänheten har höga krav på sjuksköterskor som vårdar barn med cancer och det är sjuksköterskorna som har ansvar för barnets omvårdnad. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer. LÄS MER

 5. 5. Att vara förälder till barn på sjukhus : Upplevelse av delaktighet i omvårdnaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gunilla Garbov; Yvonne Berglund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barnsjukvården idag är beroende av föräldrars medverkan i omvårdanden kringbarnet och ungdomen. Syftet för denna litteraturstudie var att beskriva föräldrarnasupplevelse av vilka faktorer som har betydelse för delaktighet i omvårdnaden av detsjuka barnet på en pediatrisk avdelning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sjuksköterska upplevelse barn.

Din email-adress: