Sökning: "sjuksköterska upplevelse barn"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden sjuksköterska upplevelse barn.

 1. 1. Barn som anhöriga : Sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som är anhöriga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Eriksson; Linn Granat; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; anhöriga barn; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : I en familj påverkar alla varandra på ett eller annat sätt. Om en person i familjen blir allvarligt sjuk drabbar det alla familjemedlemmar. Detta innebär att alla i familjen kan behöva stöd och hjälp för att kunna bearbeta den nya svåra situationen. Sjuksköterskorna fokuserar ofta på att informera och stödja de vuxna i familjen. LÄS MER

 2. 2. Akut kejsarsnitt: Kvinnans psykologiska upplevelser och sjuksköterskans stöd ur ett omvårdnadsperspektiv - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ella Emilson; Cecilia Graf; [2018]
  Nyckelord :Akut kejsarsnitt; stöd; postnatal; psykologiska upplevelser;

  Sammanfattning : Kvinnan upplever varierande känslor relaterat till ett akut kejsarsnitt. Upplevelsen av akut kejsarsnitt är individuell och varierar från person till person. LÄS MER

 3. 3. "Alkoholen var helig. Den var viktigare än mig." : Om barns upplevelser av att växa upp i familjer med alkoholmissbruk - en självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elina Glans; Mia Schnitzler; [2018]
  Nyckelord :alkoholmissbruk; anknytning; barn; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Barn har laglig rätt att växa upp i en trygg miljö som främjar den personliga utvecklingen. Forskning visar ett samband mellan alkoholmissbruk och en bristande förmåga att skapa denna trygga miljö. LÄS MER

 4. 4. FÖR LITEN FÖR ATT DÖ : Allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livet slut - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jessica Johansson; Linn Winberg; [2018]
  Nyckelord :Barn; Barnsjukvård; Palliativ vård; Sjuksköterska; Sjuksköterskans upplevelser; Upplevelser; Vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn vårdas palliativt kan sjuksköterskan möta barn i åldrarna 0–18 år. Detta åldersspann gör den palliativa barnsjukvården mer komplex än övrig palliativ vård. Tidigare forskning visar att den palliativa vården av barn har en känslomässig påverkan på sjuksköterskan som har en central roll i vården. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av vårdmötet med ett barn som misstänks ha blivit utsatt för fysiskt våld av en förälder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lindberg; Moa Ingvarsson; [2018]
  Nyckelord :Child abuse; nurse; experience; Barnmisshandel; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Verksamheter som arbetar med barn är enligt svensk lag skyldiga att anmäla vid misstanke om att ett barn kan ha utsatts för fysiskt våld. Sjuksköterskan kan dagligen komma i kontakt med barn och deras familjer och har därför en central roll när det kommer till att identifiera tecken. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sjuksköterska upplevelse barn.

Din email-adress: