Sökning: "sjuksköterska upplevelse barn"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden sjuksköterska upplevelse barn.

 1. 1. Sjuksköterskans omhändertagande av barn som utsätts för barnmisshandel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Mattsson; Natalie Lindevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Barn; Barnmisshandel; Sjuksköterska; Omvårdnad; Erfarenheter; Kunskap; Identifikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera tusen barn i Sverige blir varje år utsatta för barnmisshandel och många avfallen anmäls inte. Sjuksköterskor har ett ansvar i att upptäcka dessa barn och att hjälpa demgenom att ge den vård de förtjänar och även att anmäla kännedom och misstanke ombarnmisshandel. LÄS MER

 2. 2. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Fransson; Karin Josefsson; [2017]
  Nyckelord :BVC-sjuksköterska; överviktiga barn; upplevelse; lyhördhet; familj; riktlinjer; motivation;

  Sammanfattning : Det finns ett nära samband mellan ett barns övervikt och familjens livsstil. Familjen är därför en avgörande faktor för barnets framtida val av livsstil och därmed även för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. BVC-sjuksköterskan har en unik roll i det hälsofrämjande arbetet med familjer med små barn. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser och uppfattningar av att möta barns smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Zainab Ali; Malin Axelsson; [2017]
  Nyckelord :barn; smärta; sjuksköterska; upplevelse; uppfattning; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Hur smärta upplevs beror på fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella faktorer samt kön, ålder och tidigare erfarenheter, vilket innebär att smärta är en subjektiv upplevelse som dessutom blir komplex. International association for the study of pain, IASP:s beskrivning av smärta innebär att upplevelsen av smärta är verklig för den som uttrycker smärta oavsett från vad som hittas vid en smärtutredning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Walde; Cecilia Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Barncancer; Sjuksköterskeperspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 320 barn i cancer i Sverige. När ett barn diagnostiseras med cancer drabbas inte bara barnet utan även hela familjen. Sjuksköterskan ska fungera som stöd både för patienten och dess anhöriga. Joyce Travelbees teori har varit utgångspunkt i denna studie. LÄS MER

 5. 5. Familjens upplevelser av sin situation under barnets cancerbehandling : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Lönn; Mattias Hurtig; [2016]
  Nyckelord :Cancer; familj; upplevelse; behandling;

  Sammanfattning : BakgrundNär ett barn insjuknar i cancer drabbar det hela familjen. Biverkningar från behandlingar och alla sjukhusbesök förändrar det vardagliga livet. Som sjuksköterska ska man ha i åtanke att anhöriga är delaktiga i vården av patienten och att de behöver stöd och avlastning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sjuksköterska upplevelse barn.

Din email-adress: