Sökning: "skönhet"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet skönhet.

 1. 1. Blicken på skönhet -fem unga vuxnas bedömningar av skönhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Eskil Engström; [2018]
  Nyckelord :skönhet; objektifiering; estetiskt kapital; skönhetsideal; kroppen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på en lång rad förmåner kopplade till skönhet och minst lika många nackdelar kopplade till fulhet. Hur skönhet (vad människor uppfattar som skönt hos andra) uppfattas och definieras har dock beskrivits som en till stora delar obesvarad fråga, lämnad i en konceptuell svart låda. LÄS MER

 2. 2. Elevers intressen och åsikter om biologiundervisningen i gymnasieskolan - Ett redskap för kunskapsförmedling från lärare till elev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sofia Fransson; [2018]
  Nyckelord :biology; learning; knowledge; students interest; teaching; student oppinion; motivation; biologi; lärande; kunskapsförmedling; elevers intresse; undervisning; gymnasieskolan; elevers åsikter; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen, och då främst biologiämnet. Den svenska läroplanen för gymnasieskolan sägs vila på en demokratisk grund. Denna studie visar att detta inte alltid är fallet. LÄS MER

 3. 3. Ljussättning i film : Hur man kan forma bilden genom ljuset

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jonathan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Film; ljussättning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redovisa vad den tidigare forskningen har kommit fram till gällande hur man kontrollerar ljuset i film, samt att undersöka hur man gör detta i tre olika stillbilder från tre olika filmer. Metoden är en litteraturstudie och filmanalys. LÄS MER

 4. 4. Prinsessor i förvandling : – en komparativ studie av bröderna Grimms Snövit, Disneys Snövit och de sju dvärgarna ochDisneys Frost

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Snövit; Snövit och de sju dvärgarna; Frost; Adaption; Prinsessor; Grimm; Disney;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen gör jag en komparativ analys av bröderna Grimms version av folksagan Snövit, Disneys film Snövit och de sju dvärgarna och en av Disneys senaste filmer, Frost. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur bilden av prinsessor har förändrats över tid, det vill säga vilka skillnader och likheter det finns mellan de kvinnliga karaktärerna. LÄS MER

 5. 5. Androgyna datorgenererade ansikten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joel Stenbom; [2017]
  Nyckelord :androgyny; face; beauty; games; androgyn; ansikte; skönhet; spel;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur människor uppfattar datorgenererade androgynaansikten. Detta i förhållande till tidigare forskning som har undersökt hur androgynaansikten hos riktiga människor uppfattas av andra människor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skönhet.

Din email-adress: