Sökning: "skönhet"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet skönhet.

 1. 1. Elevers intressen och åsikter om biologiundervisningen i gymnasieskolan - Ett redskap för kunskapsförmedling från lärare till elev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sofia Fransson; [2018]
  Nyckelord :biology; learning; knowledge; students interest; teaching; student oppinion; motivation; biologi; lärande; kunskapsförmedling; elevers intresse; undervisning; gymnasieskolan; elevers åsikter; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om elevers intresse för naturvetenskapliga ämnen, och då främst biologiämnet. Den svenska läroplanen för gymnasieskolan sägs vila på en demokratisk grund. Denna studie visar att detta inte alltid är fallet. LÄS MER

 2. 2. Prinsessor i förvandling : – en komparativ studie av bröderna Grimms Snövit, Disneys Snövit och de sju dvärgarna ochDisneys Frost

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Snövit; Snövit och de sju dvärgarna; Frost; Adaption; Prinsessor; Grimm; Disney;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen gör jag en komparativ analys av bröderna Grimms version av folksagan Snövit, Disneys film Snövit och de sju dvärgarna och en av Disneys senaste filmer, Frost. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur bilden av prinsessor har förändrats över tid, det vill säga vilka skillnader och likheter det finns mellan de kvinnliga karaktärerna. LÄS MER

 3. 3. Androgyna datorgenererade ansikten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joel Stenbom; [2017]
  Nyckelord :androgyny; face; beauty; games; androgyn; ansikte; skönhet; spel;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur människor uppfattar datorgenererade androgynaansikten. Detta i förhållande till tidigare forskning som har undersökt hur androgynaansikten hos riktiga människor uppfattas av andra människor. LÄS MER

 4. 4. Damned  if you do, damned if you don’t. : En fallstudie om reklambyrån Forsman och Bodenfors normbrytande kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emilia Berggren; [2017]
  Nyckelord :Marknadskommunikation; reklam; Forsman Bodenfors; genus; normer; normbrytande; samhällsförändring samt skönhet och mode.;

  Sammanfattning : Problem och syfte Det har länge debatterats om människors jämlikhet. Kampen för alla människors lika värde har därefter tagits vid av många olika aktörer i samhället. LÄS MER

 5. 5. Annonseringsplats: Inte en plats för alla – en intersektionell studie av annonsmaterial i tidningen VeckoRevyn

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Sylvander; Fanny Lindén; Rebecka Johansson; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: intersektionalitet; representation; mångfald; VeckoRevyn; annonsmaterial; General Works;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om en förändring har skett av representation och mångfald i VeckoRevyns annonser mellan år 2000 och 2016. Analysen är huvudsakligen baserad på feministisk teori och dagordningsteorin, och utgår från ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skönhet.

Din email-adress: