Sökning: "ska d"

Visar resultat 1 - 5 av 806 uppsatser innehållade orden ska d.

 1. 1. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 3. 3. The way ahead - How newly arrived immigrant women perceive their career opportunities in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Hellgren; Stephanie Malmros; [2017]
  Nyckelord :Högre utbildningsbakgrund; Karriärutveckling; Migration; Nyanlända kvinnor; SFI;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på nyanlända kvinnor och hur de ser på sina möjligheter till arbete och vidare studier i Sverige. I dagsläget har nyanlända kvinnor i Sverige en längre väg ut i arbetslivet och till vidare studier än nyanlända män, samtidigt som nyanlända som grupp har större svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden är inrikes födda. LÄS MER

 4. 4. Kvantitativ utvärdering av algoritm för bestämning av hälisättning vid gånganalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lisa Wiberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet är en komplettering till ett befintligt projekt som gjorts på MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus. I det befintliga projektet har ett mobilt system, MoLab, skapats för att analysera gång. Systemet har en algoritm som ska ge tidsmarkörer vid hälisättning och är baserat på tröghetsgivare. LÄS MER

 5. 5. Virtuell projekteringsteknik : En analys av BIM med avseende på VR inom konstruktion

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Viktor Bellini; [2017]
  Nyckelord :Virtuell projektering; konstruktion; projektering; BIM; VR; Revit; 3D;

  Sammanfattning : Utvecklingen av byggnadsinformationsmodellering, building information modeling (BIM) inom byggbranschen är något som innebär stora förändringar för många företag. När ny teknik som virtuell verklighet, virtual reality (VR) börjar bli mer förekommande kan det vara svårt för många företag att hänga med i utvecklingen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ska d.

Din email-adress: