Sökning: "skadar"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Helena Jonsborg; [2017]
  Nyckelord :Systematic literature review; self-harm; mental health care staff; nursing; experience; meeting; Systematisk litteraturstudie; självskadande beteende; omvårdnad; psykiatrisk vårdpersonal; möte; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det framkommer centrala aspekter vid omvårdnaden av patienter som skadar sig själva som i sin tur ställer krav på vårdpersonalens förmåga att förhålla sig till mötet med dessa patienter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa psykiatrisk vårdpersonals upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva. LÄS MER

 2. 2. ”Det fattar jag väl själv, att det inte är optimalt" - En kvalitativ intervjustudie om personliga erfarenheter av vård i samband med självskadebeteende

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elise Nilsson; Anna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Självskadebeteende; Erfarenhet; Patientperspektiv; Personcentrerad vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att sjukvården lider av brist på kunskap om självskadebeteende. Personer med självskadebeteende upplever ofta att de ignoreras och förminskas. Det finns begränsad forskning inom området och ytterligare studier behövs för att uppnå ökad förståelse samt förbättrat bemötande och behandling. LÄS MER

 3. 3. Morphological differences in the apposition eyes found in different species of stingless bees (Meliponnini: Apidae: Hymenpotera) with X-ray microtomography

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Viktor Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : As the most diverse group of animals in the world with more than a million describes species, insects varies in many aspects of their ecology. Bees are insects that can be found in many different habitats across the world. LÄS MER

 4. 4. Icke-suicidalt självskadebeteende hos unga kvinnor : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Emma Torell; Pernilla Nilsson; [2016]
  Nyckelord :self-harm; nssi; young women; mental distress; social constructions; Självskadebeteende; nssi; unga kvinnor; psykisk ohälsa; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att belysa olika aspekter av det kunskapsläge som finns idag sett till icke-suicidalt självskadebeteende bland unga kvinnor.Uppsatsens frågeställning var: Hur konstrueras och beskrivs ämnet icke-suicidalt självskadebeteende hos unga kvinnor i valda delar av forskningslitteraturen?Uppsatsen är en selektiv kunskapsöversikt som består av 11 primärdokument och resultaten analyserades med hjälp av en socialkonstruktionistisk teoribildning. LÄS MER

 5. 5. Nutrition och fallrisk hos äldre personer : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Parvaneh Afshar; Pernilla Björkert; [2016]
  Nyckelord :Nutrition; Fallrisk; Äldre; Omvårdnadspersonal; Geriatrik;

  Sammanfattning : Undernäring är ett stort problem inom vård och omsorg för äldre. Att få i sig rätt mängd näring och energi under ett dygn är en mänsklig rättighet. För att bibehålla sin vikt under ett sjukdomsförlopp ska det vara balans mellan intag och förbrukning av energi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skadar.

Din email-adress: