Sökning: "skadar"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Helena Jonsborg; [2017]
  Nyckelord :Systematic literature review; self-harm; mental health care staff; nursing; experience; meeting; Systematisk litteraturstudie; självskadande beteende; omvårdnad; psykiatrisk vårdpersonal; möte; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det framkommer centrala aspekter vid omvårdnaden av patienter som skadar sig själva som i sin tur ställer krav på vårdpersonalens förmåga att förhålla sig till mötet med dessa patienter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa psykiatrisk vårdpersonals upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva. LÄS MER

 2. 2. Långvarigt bruk av alkohol ger kramper och epilepsi : Ett arbete om alkohols effekter på hjärnan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Julia Hård; [2017]
  Nyckelord :Alchol; epilepsy; alcohol withdrawl syndrome AWS ; alcohol-related brain damage ARBD ; alcoholism; EEG; seizures; alcohol induced.; Alkohol; epilepsi; abstinens AWS ; alkoholrelaterade hjärnskador ARBD ; alkoholism; EEG; krampanfall; abstinensrelaterade; alkoholinducerade.;

  Sammanfattning : Alkohol har funnits sedan urminnes tider och är något som de flesta ungdomar och vuxna är bekanta med. Flertalet vet också att för mycket alkohol på lång sikt kan orsaka skador, framförallt på lever (fettlever) och njurar. Men inte alla vet att alkohol skadar hjärnan och kan ge kramper samt epilepsi. LÄS MER

 3. 3. Den asiatiska elefanten (Elephas maximus) i turismen : vilka blir konsekvenserna av utnyttjandet av asiatiska elefanter inom turismen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lotta Svensson; [2017]
  Nyckelord :asiatisk elefant; turism; fångenskap; beteende; välfärd;

  Sammanfattning : The Asian elephant (Elephas maximus) has played an important role in the cultural, economic and social life of Asia for millennia, and today elephant trekking and similar activities are a central image of the tourism marketing campaign. Though in most countries it has been illegal for years, elephants are harvested from the wild to be used for this type of work. LÄS MER

 4. 4. Hållbara strategier för renovering av bostäder : Lämpliga strategier vid olika förutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Riham Mustafa; Sanae Massioui Sehmi; [2017]
  Nyckelord :Renovation; Renovation strategies; Maintenance; Sustainability; Contract form; Contract theory; Investment analysis; Renovering; Renoveringsstrategier; hållbarhet; upphandling; kontraktsteori; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Mer än hälften av Sveriges samtliga lägenheter är byggda mellan 1950 och 1975. Renoveringstakten har inte kunnat hänga med konstruktionstakten av dessa lägenheter. Detta har lett till ett stort behov av renovering av bostäder. Renovering kan ske på olika sätt, genom olika strategier och i olika nivåer. LÄS MER

 5. 5. Cross-Cultural Training : A Study on the use and Attitudes of Cross-Cultural Training in a Swedish Multinational Small and Medium Enterprise

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hilda Persson; Malin Segerud; [2017]
  Nyckelord :Cross-Cultural Training; CCT; Expatriate; SME; Attitudes;

  Sammanfattning : Globalization is unsealing national boundaries and cross-cultural interactions are becoming a natural part of modern business. Many enterprises are going international, as a result, there is an increasing need of sending employees, so called expatriates, abroad. Operating in a foreign market require certain knowledge. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skadar.

Din email-adress: