Sökning: "skadar"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Helena Jonsborg; [2017]
  Nyckelord :Systematic literature review; self-harm; mental health care staff; nursing; experience; meeting; Systematisk litteraturstudie; självskadande beteende; omvårdnad; psykiatrisk vårdpersonal; möte; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det framkommer centrala aspekter vid omvårdnaden av patienter som skadar sig själva som i sin tur ställer krav på vårdpersonalens förmåga att förhålla sig till mötet med dessa patienter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa psykiatrisk vårdpersonals upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva. LÄS MER

 2. 2. Långvarigt bruk av alkohol ger kramper och epilepsi : Ett arbete om alkohols effekter på hjärnan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Julia Hård; [2017]
  Nyckelord :Alchol; epilepsy; alcohol withdrawl syndrome AWS ; alcohol-related brain damage ARBD ; alcoholism; EEG; seizures; alcohol induced.; Alkohol; epilepsi; abstinens AWS ; alkoholrelaterade hjärnskador ARBD ; alkoholism; EEG; krampanfall; abstinensrelaterade; alkoholinducerade.;

  Sammanfattning : Alkohol har funnits sedan urminnes tider och är något som de flesta ungdomar och vuxna är bekanta med. Flertalet vet också att för mycket alkohol på lång sikt kan orsaka skador, framförallt på lever (fettlever) och njurar. Men inte alla vet att alkohol skadar hjärnan och kan ge kramper samt epilepsi. LÄS MER

 3. 3. Cross-Cultural Training : A Study on the use and Attitudes of Cross-Cultural Training in a Swedish Multinational Small and Medium Enterprise

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hilda Persson; Malin Segerud; [2017]
  Nyckelord :Cross-Cultural Training; CCT; Expatriate; SME; Attitudes;

  Sammanfattning : Globalization is unsealing national boundaries and cross-cultural interactions are becoming a natural part of modern business. Many enterprises are going international, as a result, there is an increasing need of sending employees, so called expatriates, abroad. Operating in a foreign market require certain knowledge. LÄS MER

 4. 4. ”Det fattar jag väl själv, att det inte är optimalt" - En kvalitativ intervjustudie om personliga erfarenheter av vård i samband med självskadebeteende

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elise Nilsson; Anna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Självskadebeteende; Erfarenhet; Patientperspektiv; Personcentrerad vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att sjukvården lider av brist på kunskap om självskadebeteende. Personer med självskadebeteende upplever ofta att de ignoreras och förminskas. Det finns begränsad forskning inom området och ytterligare studier behövs för att uppnå ökad förståelse samt förbättrat bemötande och behandling. LÄS MER

 5. 5. Vårdande som väcker känslor : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Caroline Israelsson; Masoumeh Shahraki; [2017]
  Nyckelord :Självskadebeteende; erfarenhet; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett självskadebeteende har en person som avsiktligt skadar sin kropp med syftet att lindra psykisk smärta. Personer med självskadebeteende har ofta lång erfarenhet av att få sina upplevelser ogiltigförklarade eller icke bekräftade av omgivningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skadar.

Din email-adress: