Sökning: "skam barn"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden skam barn.

 1. 1. Barn till föräldrar med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erika Bergström; Rebecca Ridderskär; [2017-06-30]
  Nyckelord :barn och välbefinnande; barn till föräldrar med psykisk sjukdom; ; barns upplevelser; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa har ökat i samhället och likaså antalet föräldrar drabbade av psykisk sjukdom med ansvar för minderåriga barn. Forskning och annan litteratur har visat att föräldrarnas omsorgsförmåga varierar och därmed i vilken utsträckning barnen får sina behov tillgodosedda. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror faktiskt att du fantiserar" : - en kvalitativ studie om vuxnas berättelser om de sexuella övergrepp de blivit utsatta för under sin barndom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Aliki Björn Muse; Teuta Xhemaili; [2017]
  Nyckelord :Children; sexual abuse; exposure; ideal victims; shame; normalization; perpetrators; autobiographies.; Barn; sexuella övergrepp; utsatthet; idealiska offer; skam; normalisering; förövare; självbiografier.;

  Sammanfattning : This qualitative study highlights the fact that sexual abuse is considered a social problem. However, few are disclosing their experiences of sexual abuse during childhood, and although children tell, it is difficult to regard them as credible victims. LÄS MER

 3. 3. När barnet dör under graviditeten. : En litteraturstudie om mödrars upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Magda Johansson; Rebecca Berglund; [2017]
  Nyckelord :experience; intrauterine death; loss; mothers; stillborn; Dödfödd; förlust; intrauterin fosterdöd; mödrar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige föds det mellan 110 000 - 150 000 barn varje år och av dem är cirka 440 dödfödda, vilket innebär att 4 av 1000 barn dör intrauterint eller i samband med förlossning. Intrauterin fosterdöd definieras när barnet dör i magen från graviditetsvecka 22 i Sverige. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om vuxna barn till missbrukare : Missbrukarbarns egna berättelser om att växa upp i en familj med alkoholmissbruk och dess påverkan i det vuxna livet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Veronica Cederberg; Ida Nilsson; Amanda Bjurman; [2017]
  Nyckelord :missbruk; vuxna barn till alkoholmissbrukare; uppväxt; vuxna livet; upplevelser; egenskaper; erfarenheter; påverkan.;

  Sammanfattning : Många barn växer upp i en hemmiljö med alkoholproblem och med denna studie vill författarna med hjälp av intervjuer undersöka barns påverkan då och i det vuxna livet. Resultatet och analysen visar att dessa barn upplever mycket känslor såsom rädsla, ångest, oro, skuld och skam som även tar sig uttryck i det vuxna livet. LÄS MER

 5. 5. Att skämmas över sitt barn : Föräldrars upplevelse av att leva med barn med självskadebeteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lina Almqvist; Linda Lyckhage; [2017]
  Nyckelord :Child; experience; partents’; qualitative; self-harm; support;

  Sammanfattning : När ett barn har ett självskadebeteende påverkas föräldrarna, de hamnar i konflikter med varandra, familjedynamiken vänds upp och ned och syskonen hamnar i skymundan. Sjukskö-terskan har därför en viktig roll, att inte bara vårda och se till det sjuka barnet, utan se famil-jen som en helhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skam barn.

Din email-adress: