Sökning: "skam barn"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden skam barn.

 1. 1. Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Andrea Montero Fredes; Jennifer Bäckström; [2018-08-21]
  Nyckelord :Ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; fritidshemmet; inkludering; stigmatisering; kapital; hermeneutik;

  Sammanfattning : Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Lust och Lägersmål En studie av sedlighetsbrott i 1750-talets Göteborg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jens Carlesson; [2018-02-13]
  Nyckelord :Sexual offense; class; the honesty principle; leiermål;

  Sammanfattning : Sexualhistoria har ofta koncentrerat sig på landsbygden då källmaterialet där är mer lättöverskådligt på grund av de lägre befolkningstalen. Då det har fokuserats på städer har det mestadels varit 1800-talets städer som undersökts. Dock har Göteborg varit ringa utforskat. LÄS MER

 3. 3. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Jourkvinnors erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Selam Tesfaye; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; jourkvinnor;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt hälsoproblem och bryter mot kvinnors mänskliga rättigheter. Syftet med denna studie är att undersöka jourkvinnors erfarenheter kring förhindrande respektive underlättande faktorer som våldsutsatta kvinnor upplever i uppbrottsprocessen samt hur samhället kan motverka våldets uppkomst. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av hur diabetes typ 1 påverkar det vardagliga livet: En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Lydia Szymaszko; Linnea Sundström; [2018]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; upplevelser; vardagligt liv; lidande; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som drabbar främst barn och ungdomar. Enligt World health organisation (WHO) hade 422 miljoner diabetes i världen år 2016 varav 10–15% består av diabetes typ 1. Att leva med kronisk sjukdom har ofta en påverkan och förändrar människors liv. LÄS MER

 5. 5. "Må ditt barn leva, vara friskt och en pojke". En kvalitativ studie av professionellas erfarenheter av sonpreferens i Montenegro   

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tijana Vujnovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract     Author: Tijana Vujnovic   Title: “May your child live a healthy life and be a boy” - A qualitative study of professionals' experiences on son preference in Montenegro [Translated title]   Supervisor: Ann-Sofie Bergman   Assessor: Kerstin Arnesson     This thesis examines the social phenomenon “son preference” in Montenegro. The term son preference is defined by the desire to have a son, which is often expressed through different kinds of behaviour and/or discriminatory actions such as sex-selective abortions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skam barn.

Din email-adress: