Sökning: "skam barn"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden skam barn.

 1. 1. Lust och Lägersmål En studie av sedlighetsbrott i 1750-talets Göteborg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jens Carlesson; [2018-02-13]
  Nyckelord :Sexual offense; class; the honesty principle; leiermål;

  Sammanfattning : Sexualhistoria har ofta koncentrerat sig på landsbygden då källmaterialet där är mer lättöverskådligt på grund av de lägre befolkningstalen. Då det har fokuserats på städer har det mestadels varit 1800-talets städer som undersökts. Dock har Göteborg varit ringa utforskat. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Jourkvinnors erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Selam Tesfaye; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; jourkvinnor;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt hälsoproblem och bryter mot kvinnors mänskliga rättigheter. Syftet med denna studie är att undersöka jourkvinnors erfarenheter kring förhindrande respektive underlättande faktorer som våldsutsatta kvinnor upplever i uppbrottsprocessen samt hur samhället kan motverka våldets uppkomst. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av hur diabetes typ 1 påverkar det vardagliga livet: En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Lydia Szymaszko; Linnea Sundström; [2018]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; upplevelser; vardagligt liv; lidande; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som drabbar främst barn och ungdomar. Enligt World health organisation (WHO) hade 422 miljoner diabetes i världen år 2016 varav 10–15% består av diabetes typ 1. Att leva med kronisk sjukdom har ofta en påverkan och förändrar människors liv. LÄS MER

 4. 4. Sexuella övergrepp mot barn – känslor och konsekvenser för personer som utsatts för sexuella övergrepp : En kvalitativ studie om hur sexuella övergrepp mot barn kan påverka en utsatts känslor, självbild och framtida liv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Torgny Johansson; Henrik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Child sexual abuse; feelings; shame; stigma; Sexuella övergrepp mot barn; känslor; skam; stigma;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the awareness of the feelings that are described in autobiographies written by people that were victims of child sexual abuse and the role that these feeling have in the victims youth, self image and their later life. The empirical base of the study was eight autobiographies. LÄS MER

 5. 5. Vuxna maskrosbarn berättar : betydelsen av stöd från hälso- och sjukvården under uppväxten

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilda Prim; Ida Svensson; [2018]
  Nyckelord :Beroendesjukdom; Lidande; Maskrosbarn; Psykisk sjukdom; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn till föräldrar med psykisk sjukdom och/eller beroendesjukdom drabbas ofta av konsekvenser i form av fysiskt och psykiskt lidande. Om barnet klarar av att bemästra situationen och växa upp till ett välfungerande liv benämns dessa som maskrosbarn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skam barn.

Din email-adress: