Sökning: "skapande"

Visar resultat 1 - 5 av 1192 uppsatser innehållade ordet skapande.

 1. 1. Investigating the Social

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Staffan Edling; [2018]
  Nyckelord :Trade unions; political organisations; political ontology; actor-network theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The major trade unions in Sweden have departments of investigation that gather information and write reports on issues relating to their members. This thesis is an examination of how one such trade union, Kommunal, has investigated the issue of temporary and precarious employment over the last several years. LÄS MER

 2. 2. Improvisationsutveckling genom plankning och transkription

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Max Leopoldson; [2018]
  Nyckelord :improvisation; improvisationsmetodik; musikteori; jazz; transkription; solo;

  Sammanfattning : Inom musikalisk improvisation finns mycket litteratur som tar upp metoder för att utveckla sig som improvisatör. Jag upplever att det i ämnet finns en tvetydig diskurs i huruvida musikern ska bygga sin egen röst gentemot att influeras av andra. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av omvårdnaden till patienter inom palliativ vård på vårdavdelning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofie Törnberg; Ebba Lidegran; [2018]
  Nyckelord :Education; experience; inadequacy; litterature review; nurse; palliative care.; Litteraturöversikt; otillräcklighet; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelse; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. Inom palliativ vård, då inte en botande vård längre går att uppnå är istället målet att främja hälsa och lindra lidande. LÄS MER

 4. 4. Att skapa möjlighet till anknytning - En studie i hur pedagoger tolkar och bemöter barn utifrån anknytningsteorin.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Hald; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; Förskola; Trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie belyser och analyserar utifrån ett anknytningsperspektiv hur pedagoger uppmärksammar och stödjer barn att bli trygga på förskolan. Den utgår från ett relationellt perspektiv kopplat till Bowlbys anknytningsteori. Studien tar upp vilka barn pedagogerna tolkar som otrygga, respektive trygga, utifrån deras beteende. LÄS MER

 5. 5. Prestationsångest i sångundervisning : fyra sångpedagoger om elevers prestationsångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Tim Ullman; [2018]
  Nyckelord :Prestationsångest; MPA; scenskräck; stress; uppträdande; framträdande; stresshantering; förebyggande åtgärder; sångpedagoger; sångelever;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöktes sångpedagogers syn på och erfarenheter av elevers prestationsångest och hur sångpedagoger kan arbeta med förebyggande och hantering av elevers prestationsångest i undervisningen. Fyra sångpedagoger intervjuades i semistrukturerade, kvalitativa intervjuer angående tankar kring elevers prestationsångest. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skapande.

Din email-adress: