Sökning: "skapande"

Visar resultat 1 - 5 av 1165 uppsatser innehållade ordet skapande.

 1. 1. Lärares syn på sin påverkan av traditionella genusstrukturer i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Gabriel Rufino Polotto; [2018]
  Nyckelord :gender; assessment; third space; music education; teachers; genus; bedömning; third space; musikundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Att genus tar plats och formas i musik-klassrummet har uppmärksammats sedan länge inom forskningen. Lärarens roll lyfts fram som central i det här området. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur lärare ser på sin roll och möjlighet att påverka genusstrukturer i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Den blivande låtskrivaren : metoder för att få igång en skapande process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Koverman; [2018]
  Nyckelord :låtskrivning; kreativitet; flow; gitarr; elbas; piano;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att låta olika metoder för låtskrivande växa fram för att sedan kunna sortera ut vilka som är mest fördelaktiga för mig. Begrepp som kreativitet, självkritik, flow och speedwriting har varit centrala för denna typ av process. Metoddelen beskriver loggboksanvändande och olika metoder för lätskrivande. LÄS MER

 3. 3. I tider av allmänt utbrett bedrägeri – Blir det en revolutionär handling att säga sanningen : En analys om hur sex dopinganklagade idrottsutövare beskrivs i Dagens Nyheter och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Johan Björck; [2018]
  Nyckelord :Doping; Nicklas Bäckström; Alexander Legkov; Abeba Aregawi; Marija Sjarapova; Nicklas Axelsson; Justin Gatlin; Komparativ textanalys; Urvalsgrupper;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur de sex professionella idrottsutövarna, Nicklas Bäckström, Alexandr Legkov, Abeba Aregawi, Marija Sjarapova, Nicklas Axelsson och Justin Gatlin framställs i två av Sveriges största morgon- respektive kvällstidningar: Dagens Nyheter och Aftonbladet. Detta efter att de alla sex idrottsutövarna, blivit avslöjade som fuskare och gett ett positivt resultat under en eller flera dopingkontroller. LÄS MER

 4. 4. Metoder för hantverksmässig komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Thomas Eriksson; [2017-11-15]
  Nyckelord :komposition; improvisation; modifikation; skapande; kreativitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to learn more about composition and to explore tools and methods to be able to continuously write music. In order to achieve this goal I have chosen to explore in depth two different methods of composition - improvisation and modification. LÄS MER

 5. 5. Genusmedveten skola - verklighet eller utopi? En studie av lärares erfarenheter av genusarbete i grundskolans tidigare åldrar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Fanny Olander; [2017-11-10]
  Nyckelord :genus; skola; lärare; genusmedvetenhet; genuspraktik; genuspedagogik; lågstadiet;

  Sammanfattning : Jämställdhet mellan könen har länge varit ett omdiskuterat ämne i samhällsdebatten. Till skillnad från det tillskrivna könet vid födseln är genus en social konstruktion av könet som i takt med samhällsstrukturer formar attribut för kvinnan och mannen. Dessa strukturer existerar även i skolans värld. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skapande.

Din email-adress: