Sökning: "skatteverket förtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden skatteverket förtroende.

 1. 1. Hur revisionspliktens avskaffande uppfyllt småföretags, revisorers och myndigheters förväntningar : En kvalitativ studie om reformens utfall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Martin Bjermqvist; Anette Harder; [2018]
  Nyckelord :Revisionsplikt; revisionens avskaffande; förväntningar; småföretag; revisionsbyråer; myndigheter;

  Sammanfattning : Föreliggande studie grundar sig på Riksdagens beslut år 2010, att genom en reform avskaffa revisionsplikten för småföretag. Målet med revisionspliktens avskaffande var att minska småföretagens kostnader och administration, men även att förbättra konkurrenssituationen och tillväxtmöjligheterna. LÄS MER

 2. 2. New Public Management inom myndigheters direktservice och hur det påverkar legitimiteten av det politiska systemet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Modigh; [2016]
  Nyckelord :New Public Management; e-förvaltning; gräsrotsbyråkrater; servicekontor;

  Sammanfattning : New public Management-reformer har blivit allt vanligare inom svensk förvaltning. Detta har inneburit att den offentliga sektorn i allt större grad fokuserat på att uppnå kostnadseffektiviseringar och marknadslösningar. LÄS MER

 3. 3. Användarinvolvering som medel för att öka förtroendet : En kvalitativ studie om hur statliga myndigheter utvecklar sina e-tjänster i strävan efter ökat förtroende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emelie Saliba; Mirell Saado; [2016]
  Nyckelord :Public sector; e-service; Design Thinking; confidence; Offentliga sektorn; e-tjänster; Design Thinking; förtroende;

  Sammanfattning : Electronic service in the public sector is a unique tool to facilitate communication between citizens and their government. These services have a lot of advantages such as making life easier for citizens, time saving, increasing reliability and reducing the cost on the government side. LÄS MER

 4. 4. Framgångsrik kundorientering med medborgarnas stöd -En fallstudie av Skatteverket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eldijana Huremovic; [2014-04-03]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Kundorientering; Medarbetarorientering; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Offentlig sektor beskrivs som en sektor som måsteeffektiviseras och bidra till att skapa mervärde i samhället. Det är även en sektorsom måste arbete mer kundorienterat och ha ett högt förtroende i samhället. LÄS MER

 5. 5. Revisor idag, redovisningskonsult imorgon : Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Eriksson; Kaisa Rutanen; [2013]
  Nyckelord :Authorized accounting consultant; auditor; audit; mandatory audit; audit report; financial report; Auktoriserad redovisningskonsult; revisor; revision; revisionsplikt; revisionsberättelse; bokslutsrapport;

  Sammanfattning : In 2010 mandatory audit was revoked for small and medium sized companies in Sweden. At the same time the authorization for accounting consultants was established with the aim of raising the knowledge and status of the profession. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skatteverket förtroende.

Din email-adress: