Sökning: "skett"

Visar resultat 1 - 5 av 4700 uppsatser innehållade ordet skett.

 1. 1. LÄRGLÄDJENS MÖJLIGHETER I STYRKEDJAN En studie om skolchefers upplevelser av ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Emanuelsson; [2017-09-29]
  Nyckelord :skolchefer; ledarskap; styrning; förståelse;

  Sammanfattning : Syfte: Mitt syfte är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka hur skolchefer upplever ledarskap i en skolorganisation. Vilka upplevelser av påverkansfaktorer synliggörs under kvalitativa intervjuer och hur kan detta förstås i ett vidare perspektiv? Syftet är att synliggöra skolchefers livsvärldar och deras förståelse av ledarskap i en skolorganisation. LÄS MER

 2. 2. VAD KRÄVS FÖR ATT MÅNGFALD SKA FRÄMJA LÄRANDE OCH UTVECKLING? En kvalitativ studie om mångfalds- och inkluderingsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Arbnora Latifi; [2017-09-25]
  Nyckelord :Mångfalds- och inkluderingsarbete; ledarskap; förändringsarbete; Diversity Management; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur mångfalds- och inkluderingsarbetetbedrivs på det studerande företaget. Detta genom att identifiera och beskriva defaktorer i organisationen som försvårar respektive underlättarmångfaldssatsningar på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Rättfärdigande retorik - En kvalitativ textanalys om hur de dramatiska vallöftesbrotten om Barsebäck 2 1976 och lagen om tillfälliga ID-kontroller 2015 rättfärdigades

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda El- Naggar; [2017-09-08]
  Nyckelord :vallöftesbrott; apologia; retorik; Barsebäck 2; lagen om tillfälliga ID-kontroller; Centerpartiet; Miljöpartiet; vallöften;

  Sammanfattning : Hur rättfärdigas dramatiska vallöftesbrott? Forskning visar att partier tenderar att uppfylla de löften som anges i valmanifest. Rådande forskningsfält kan emellertid inte ge några svar påhur politiker rättfärdigar dramatiska vallöftesbrott. LÄS MER

 4. 4. Dialektutjämning i Osby kommun i nordöstra Skåne

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Greta Horn; [2017-08-31]
  Nyckelord :Osby kommun; dialektutjämning; traditionell dialekt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker dialektutjämning i Osby kommun i nordöstra Skåne. Materialet består av dialektintervjuer inspelade i Osby kommun, dels inspelningar som är utförda inom projektet Svenska dialekter i förändring, dels arkivinspelningar från Institutet för Språk och folkminnen. LÄS MER

 5. 5. Konsten att förändra en organisation. En studie om implementering av personcentrerad vård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Tiedje; [2017-08-30]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; Organisationsförändring; Sjukvård; Förändring;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur processen att implementera personcentrerad vård går till inom sjukhus i Västra Götalandsregionen. Omorganisationer är ständigt aktuella inom alla organisationer, därför är det intressant att studera omställningen till personcentrerad vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skett.

Din email-adress: