Sökning: "skett"

Visar resultat 1 - 5 av 4592 uppsatser innehållade ordet skett.

 1. 1. Rättfärdigande retorik - En kvalitativ textanalys om hur de dramatiska vallöftesbrotten om Barsebäck 2 1976 och lagen om tillfälliga ID-kontroller 2015 rättfärdigades

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda El- Naggar; [2017-09-08]
  Nyckelord :vallöftesbrott; apologia; retorik; Barsebäck 2; lagen om tillfälliga ID-kontroller; Centerpartiet; Miljöpartiet; vallöften;

  Sammanfattning : Hur rättfärdigas dramatiska vallöftesbrott? Forskning visar att partier tenderar att uppfylla de löften som anges i valmanifest. Rådande forskningsfält kan emellertid inte ge några svar påhur politiker rättfärdigar dramatiska vallöftesbrott. LÄS MER

 2. 2. Dialektutjämning i Osby kommun i nordöstra Skåne

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Greta Horn; [2017-08-31]
  Nyckelord :Osby kommun; dialektutjämning; traditionell dialekt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker dialektutjämning i Osby kommun i nordöstra Skåne. Materialet består av dialektintervjuer inspelade i Osby kommun, dels inspelningar som är utförda inom projektet Svenska dialekter i förändring, dels arkivinspelningar från Institutet för Språk och folkminnen. LÄS MER

 3. 3. Konsten att förändra en organisation. En studie om implementering av personcentrerad vård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Tiedje; [2017-08-30]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; Organisationsförändring; Sjukvård; Förändring;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur processen att implementera personcentrerad vård går till inom sjukhus i Västra Götalandsregionen. Omorganisationer är ständigt aktuella inom alla organisationer, därför är det intressant att studera omställningen till personcentrerad vård. LÄS MER

 4. 4. Programmering som ett verktyg för lärande - Lärares uppfattningar om programmeringens bidrag till andra ämnen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anders Gerestrand; [2017-08-29]
  Nyckelord :Programmering; datalogiskt tänkande; transfer; procedural retorik skola; IKT; lärande; lärare; digitala verktyg; fokusgrupp; intervju; enkät;

  Sammanfattning : The National Agency for Education has been commissioned bythe government to introduce programming at school, especially inmathematics education. Papert (1984) has described programmingas a thinking tool. He had a wider vision than just applying it tothe mathematics education, although much of his research was inmathematics. LÄS MER

 5. 5. Integrering av mat och måltider i förskolan - En kvalitativ studie om kommunikationen om måltider mellan olika professioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Cecilia Blidö; [2017-08-28]
  Nyckelord :organisationskommunikation; måltidsverksamhet; förskola; måltider; offentliga måltider;

  Sammanfattning : Mat och måltider är en väsentlig del i förskolans verksamhet. En av de mest betydande diskussionerna är hur förskolan ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skett.

Din email-adress: