Sökning: "skola"

Visar resultat 1 - 5 av 5948 uppsatser innehållade ordet skola.

 1. 1. Skillnaderna mellan andelen elever i grundskolor som uppfyller kunskapskraven i Göteborgs kommun.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Victor Abdalla; Arash Mahmoudi; [2017-08-17]
  Nyckelord :Skola; meritpoäng; regressioner; kunskapskrav; korrelation; Göteborg; socioekonomi; nationalekonomi; statistik; Skolverket; PISA; högstadieskolor;

  Sammanfattning : School results and how schools should be governed was one of the biggest topics in the last Swedish elections in 2014. PISA results have shown that Sweden has had a downfall in school results between the nineties and up until 2016. LÄS MER

 2. 2. ”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :diskursanalys; skola; klass; makt; fallstudie; kränkningar; våld;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa kränkningar och våld på högstadiet samt skolpersonals åtgärdsstrategier. Studiedesignen var en fallstudie bestående av två skolor (årskurs 6-9 respektive 7-9) valda för att de representerade demografiska ytterligheter ifråga om samhällsklass. LÄS MER

 3. 3. Likvärdighet är olika. En studie om arbetet med likvärdighet i grundskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jessica Mattila Markus; Ebba Waenerlund; [2017-01-27]
  Nyckelord :likvärdighet; grundskola; linjeorganisation; arbetsdelning; strategisk ledning; mellanchefer; operativ kärna; koordinering;

  Sammanfattning : Likvärdigheten i de svenska skolorna kan ifrågasättas då elever under senare år fått allt sämre kunskapsresultat. Det saknas en enhetlig definition av likvärdighet varför ett gemensamt förhållningssätt till begreppet uteblir vilket äventyrar en likvärdig skola, något flera menar kan förklaras av otydlig ansvarsfördelning. LÄS MER

 4. 4. Könsrepresentation i kommunernas nyhetsflöden. En innehållsanalys av framställningen av könsidentiteter i kommunala nyhetsartiklar på Internet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Malin Ågren; [2017-01-23]
  Nyckelord :Innehållsanalys; representation; genus; makt; kommunnyheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och problematisera representationen av könsidentiteter i kommunala nyhetsflöden på Internet, samt analysera generella mönster kring detta ur ett genus- och maktperspektiv. Det teoretiska ramverket inkluderar genus- och maktteorier, statistik och tidigare representationsstudier inom massmedia, samt vetenskapliga resonemang om innebörden av en kommunal nyhetsförmedling. LÄS MER

 5. 5. Läsläxan - hur viktig är den? : En kvalitativ studie om lärares uppfattning av läsläxans betydelse för elevern as läsutveckling på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sandra Skulstad; [2017]
  Nyckelord :homework; learning to read; Swedish; younger ages; primary school; läxa; läsinlärning; svenskämnet; yngre åldrar; lågstadiet;

  Sammanfattning : In today's school and society homework is a controversial topic. Some teachers have completely abandoned work with homework, while others believe that homework is necessary. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skola.

Din email-adress: