Sökning: "skola"

Visar resultat 1 - 5 av 5642 uppsatser innehållade ordet skola.

 1. 1. Likvärdighet är olika. En studie om arbetet med likvärdighet i grundskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jessica Mattila Markus; Ebba Waenerlund; [2017-01-27]
  Nyckelord :likvärdighet; grundskola; linjeorganisation; arbetsdelning; strategisk ledning; mellanchefer; operativ kärna; koordinering;

  Sammanfattning : Likvärdigheten i de svenska skolorna kan ifrågasättas då elever under senare år fått allt sämre kunskapsresultat. Det saknas en enhetlig definition av likvärdighet varför ett gemensamt förhållningssätt till begreppet uteblir vilket äventyrar en likvärdig skola, något flera menar kan förklaras av otydlig ansvarsfördelning. LÄS MER

 2. 2. Könsrepresentation i kommunernas nyhetsflöden. En innehållsanalys av framställningen av könsidentiteter i kommunala nyhetsartiklar på Internet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Malin Ågren; [2017-01-23]
  Nyckelord :Innehållsanalys; representation; genus; makt; kommunnyheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och problematisera representationen av könsidentiteter i kommunala nyhetsflöden på Internet, samt analysera generella mönster kring detta ur ett genus- och maktperspektiv. Det teoretiska ramverket inkluderar genus- och maktteorier, statistik och tidigare representationsstudier inom massmedia, samt vetenskapliga resonemang om innebörden av en kommunal nyhetsförmedling. LÄS MER

 3. 3. "Det hör till jobbet att bli sjuk!" : Att legitimera sjuknärvaro

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Westerberg; Jasmine Öberg; [2017]
  Nyckelord :sjuknärvaro; legitimitet; isomorfism;

  Sammanfattning : För- och grundskollärare, fritidspedagog, undersköterska samt sjukvårdsbiträde påvisar hög sjuknärvaro för yrkesgrupperna inom områdena skola, vård och omsorg. Denna uppsats syftar till förståelse av hur den höga sjuknärvaron upplevs och legitimeras hos arbetstagare som är eller har varit verksamma inom dessa områden. LÄS MER

 4. 4. Bland fiktiva hjältar och moraliska förebilder : En didaktisk studie av frälsarfigurer i populära ungdomsfilmer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Teologiska institutionenUppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Natalie Danneil Wahlström; [2017]
  Nyckelord :Frälsarfigurer; religionsundervisning i skola; etik; moral; livsfrågor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärobokens uttryck och utrymme för interkulturalism : En analys av fyra gymnasiala historieläroböckers framställning av fyra stycken nedslag i USA:s historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jonas Olsén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Läroböcker är och har länge varit en central del för undervisningen i skolan, inte minst inomhistorieämnet där det finns mängder av olika författare och förlag som ägnar tid åt att producera läromedel i form av nyutkomna läroböcker år efter år. När förlag släpper nya böcker är det ofta upp till historielärare på skolor att välja vilken de vill arbeta med i sin undervisning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skola.

Din email-adress: