Sökning: "skola"

Visar resultat 1 - 5 av 6062 uppsatser innehållade ordet skola.

 1. 1. Programmering – Ett nytt redskap i den pedagogiska verktygslådan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefine Westerberg; [2018-01-10]
  Nyckelord :Programmering; datalogiskt tänkande; pedagogiskt verktyg; problemlösning;

  Sammanfattning : Programming is a topic that will be added to the Swedish curriculum in the near future. The aim of this study is to investigate the role of programming in school before the addition to the curriculum has been implemented. LÄS MER

 2. 2. Vem blir idrottslärare och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Björn Stråby; [2018]
  Nyckelord :Idrottslärare; Sociala egenskaper; Pierre Bourdieu; Symboliskt kapital; Socialt kapital; Lämplighetsprov;

  Sammanfattning : Detta är en studie om vilken typ av människor som väljer att bli idrottslärare och varför de väljer just att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns gemensamma faktorer som går att urskilja för personer inom idrottsläraryrket och även försöka förstå vad som krävs för att bli idrottslärare. LÄS MER

 3. 3. Skola i förändring : En studie om lärares arbete med måluppfyllelse i Idrott och hälsa efter senaste läroplansreformen Lgr11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Oskar Eriksson; Dennis Blixt; [2018]
  Nyckelord :Grundskolan; Idrott och hälsa; Lgr11; Måluppfyllelse; Kunskapskrav;

  Sammanfattning : Idrott och hälsa hade under Lpo94 så otydliga mål att lärarnas arbete mot målen kunde se nästan hur som helst ut. 2011 antogs Lgr11 men olika studier visar fortfarande på varierande arbete med måluppfyllelse. LÄS MER

 4. 4. Adoptivfamiljens möjligheter : En intervjustudie om nyblivna adoptivfamiljers handlingsutrymme i samhället

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alejandro Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Adoption; adoptivbarn; adoptivföräldrar; Capability Approach; Amartya Sen;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inriktad på adoptivföräldrars upplevelser av föräldraskapet eller support och stöd från samhälleliga instanser är inte omfattande, speciellt inte i svensk forskning. Syftet med den här studien var att undersöka adoptivföräldrars upplevelse av stödfunktioner och samhällsservice under de första fem åren efter hemkomst med adoptivbarnet eftersom det är viktigt att få ett perspektiv på stödet från samhället under de tidiga åren då det adopterade barnet knyter ann till familjen. LÄS MER

 5. 5. Grupperingar, attityder och framtidsutsikter i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hannes Tornberg; [2018]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; eleverfarenhet; fält; grupperingar; gymnasieskola; habitus; kamrateffekter; kapital; mening; ojämlikhet; utbildning;

  Sammanfattning : Det sociala livet i skolan är ett viktigt inslag i elevers vardag och på deras arbetsplats. Idealt sett erbjuder gymnasieskolan en möjlighet att skapa relationer och mening på en plats utanför många elevers uppväxtområde, och är således en plats väl lämpad för integrering av unga med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skola.

Din email-adress: