Sökning: "skolord"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skolord.

 1. 1. “Ursäkta mig, vad betyder anspråk?” En jämförande studie av gymnasieelevers förståelse av akademiska ord

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Helje; [2017-09-04]
  Nyckelord :ordförståelse; akademiska ord; skolord; modersmål; andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra i vilken grad gymnasieelever med olika språklig bakgrund i årskurs 1 på studieförberedande program förstår akademiska ord. De akademiska orden som testas är hämtade från gymnasieläroböcker i svenska, religion respektive samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Språkliga fallgropar i läroböcker för matematik årskurs 3 : En kvantitativ studie om förekomsten av partikelverb och mångtydiga ord

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Maja Silvonsaari; [2017]
  Nyckelord :Matematik; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa i vilken utsträckning partikelverb och mångtydiga ord förekommer i texten i läroböcker för matematik årskurs 3. Myndigheten för skolutveckling (2008) har gett ut ett stödmaterial till dem som utformar prov och läromedel där de uppmärksammar delar i matematiken som kan orsaka bekymmer för både förstaspråkselever och elever med utländsk bakgrund. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skolord.

Din email-adress: