Sökning: "skolsköterskan"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet skolsköterskan.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos ungdomar: En intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karin Lindström; Angelica Lundstedt; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Ungdomar; Erfarenheter; Innehållsanalys; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och många faktorer påverkar ökningen. De viktigaste faktorerna är skolan, sociala medier och förändrad familjebild. Det är viktigt med tidig upptäckt av psykisk ohälsa och skolsköterskor har därför en central roll i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Lång väg till valfrihet : Skolsköterskors erfarenheter av vårdnadshavare som är tveksamma till vaccination

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Karnehed; Carina Porlein; [2017]
  Nyckelord :Experiences; Guardian; Nursing; School nurse; Vaccination; Erfarenheter; Omvårdnad; Skolsköterska; Vaccination; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : BACKGROUND: The childhood vaccination program is voluntary. For effectiveness, caregivers need to relate to the attitudes of those who are in doubt about vaccination. A trustful relationship with the school nurse may be decisive for the custodian. Custodians who have declined vaccination experience the information as biased. LÄS MER

 3. 3. Tonårsflickors Kroppsuppfattning, Självbild, Välbefinnande Och BMI : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Wessbo; Jenny Thuresson; [2017]
  Nyckelord :Adolescents; body perception; self-image; pediatric nurse; survey study; Ungdomar; kroppsuppfattning; självbild; barnsjuksköterska; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att många ungdomar är missnöjda med sin kropp. Ungdomstiden innebär sociala, psykiska och emotionella förändringar. Under denna tid blir kroppens utseende viktigt, där samhällets normer och ideal påverkar ungdomens uppfattning om hur deras kropp skall se ut. LÄS MER

 4. 4. En nyckelroll för den psykiska hälsan i skolan : Skolsköterskans erfarenheter av att främja elevernas psykiska hälsa i låg- och mellanstadiet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hannah Berup; Jenny Paulsson; [2017]
  Nyckelord :skolsköterska; hälsofrämjande; interventioner; psykisk hälsa; låg- och mellanstadiet; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : Barns psykiska hälsa bör främjas i ett tidigt stadie och skolsköterskan har en nyckelroll i det arbetet. Forskning visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat, vilket påverkar folkhälsan i landet och får konsekvenser för både individ och samhälle. LÄS MER

 5. 5. Sekretess i elevhälsoteamet utifrån skolsköterskans perspektiv : hjälp eller hinder?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lena Jacobson; Ida Elveskär; [2017]
  Nyckelord :fenomenography; interdisciplinary teams; nursing; secrecy; team work; fenomenografi; omvårdnad; tystnadsplikt; teamarbete; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskan är en del i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet har med sin tvärprofessionella kompetens möjlighet att fånga olika perspektiv för att kunna sätta in rätt insatser för elever. Informationsutbytet inom teamet har dock visat sig vara en utmaning för att nå god samverkan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skolsköterskan.

Din email-adress: