Sökning: "skolsköterskan"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet skolsköterskan.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Stöd till sexuell hälsa bland HBT-ungdomar

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Cyril August Panourov; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; nursing; school nurse; sexual health; sexual orientation; survey; youth.; Enkätstudie; HBTQ; omvårdnad; sexuell hälsa; sexuell läggning; skolsköterska; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar inte alltid får relevant sexualundervisning som är kopplad till deras sexuella läggning. Studier visar även på att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar har ett riskbeteende när det kommer till sex, att dessa ungdomar hämtar information från pornografin. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till att vårdnadshavare avböjer att vaccinera sina döttrar mot humant papillomvirus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marika Håkansson; Anna Sundbärg; [2018]
  Nyckelord :Health Promotion Model; human papillomavirus; parent; school nurse; vaccination; Health Promotion Model; humant papillomavirus; skolsköterska; vaccination; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Humant papillomvirus är ett mycket vanligt förekommande sexuellt överförbart virus som kan orsaka allvarliga sjukdomar såsom livmoderhalscancer. I Sverige vaccineras flickor i årskurs 5 – 6, vars vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke, mot humant papillomavirus via skolsköterskan. LÄS MER

 4. 4. Tonåringars sömn och användning av smartphones : Att belysa skolsköterskors erfarenheter av och arbete med sömn i relation till användning av smartphones

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Pålsson; Liv Stråhle; [2018]
  Nyckelord :Sleep; Smartphones; Teenagers; Smartphones; Sömn; Tonåringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många tonåringar lider av sömnbrist på grund av sen eller nattlig användning av smartphones, vilket kan påverka deras hälsa och skolprestationer. Skolsköterskans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande. I mötet med tonåringar har skolsköterskan möjlighet att uppmärksamma sömn- och smartphonevanor. LÄS MER

 5. 5. Skolelevers syn på skolsköterskan - en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Lagnestig; [2018]
  Nyckelord :Skolsköterska; elever; kvalitativ tematisk innehållsanalys; elevhälsa; miljö; omvårdnad;

  Sammanfattning : Abstrakt Skolsköterskors arbetsuppgift är att befrämja hälsa. I skollagen (2010:800) framgår att elevhälsa ska omfatta medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Varje elev skall erbjudas minst tre hälsobesök under grundskoletiden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skolsköterskan.

Din email-adress: