Sökning: "skräcknovell"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet skräcknovell.

  1. 1. Enbart för de invigda öppnar sig texten fullt ut : Om gymnasieelevers genremedvetenhet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Sven-Göran Karlsson; [2009]
    Nyckelord :genre; genrer; genremedvetenhet; genrekompetens;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska ett antal gymnasieelevers genrekompetens och avgöra hur kapabla de är att placera in texter i olika genrer, samt vad som får dem att betrakta en text som tillhörig en specifik genre. Detta görs genom en tvådelad undersökning där en grupp elever ombeds genrebestämma fyra autentiska texter (en saga, ett kåseri, en skräcknovell och en nyhetsartikel) samt motivera sina val, medan ytterligare en grupp elever fritt får beskriva vad de anser som specifikt för dessa fyra genrer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skräcknovell.

Din email-adress: