Sökning: "skrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet skrivning.

 1. 1. Läs – och skrivutveckling i årskurs 1-3 – En svårighet eller bara svårt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Krona; [2018-02-08]
  Nyckelord :anpassning; språkundervisning; läs – och skrivutveckling; metoder;

  Sammanfattning : Med revideringen av läroplanen 2016 infördes det ett kunskapskrav i svenska för elever i årskurs 1 i läsning vilket ökar kraven på att lärare använder metoder som hjälper eleverna att nå dessa mål. För att alla elever ska ges möjlighet att uppnå kraven i läsning och skrivning är det upp till lärare att själva välja metoder för deras utveckling. LÄS MER

 2. 2. Klassläraren och den nyanlända eleven : En studie om hur klasslärare arbetar med nyanlända elever som direktplacerats i ordinarie klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Erica Olsson; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; lågstadiet; arbetsmetoder; stöd; kognitivt utmanande uppgifter;

  Sammanfattning : I dagens skola direktplaceras nyanlända elever i yngre åldrar oftast i ordinarie klass. Många klasslärare ställs därmed inför uppgiften att undervisa elever som inte har grundläggande kunskaper i svenska. LÄS MER

 3. 3. Data Race Detection for Parallel Programs Using a Virtual Platform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Haverås; [2018]
  Nyckelord :Concurrency; multiprocessing; data race detection; virtual platforms; dynamic analysis; Samtidighet i programvara; multiprocessing; detektion av datakapplöpning; virtuella platformar; dynamisk analys;

  Sammanfattning : Data races are highly destructive bugs found in concurrent programs. Because of unordered thread interleavings, data races can randomly appear and disappear during the debugging process which makes them difficult to find and reproduce. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens i samhällskunskapen En kunskapsöversikt om det nya digitaliseringskravet för grundskolan och samhällskunskapen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitalisering; digitaliseringskravet; samhällskunskap; IKT; Skola; källkritik; algoritmer; kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att ge en bild av vad forskning säger om digital kompetens och digitaliseringen i skolan med fokus på den nya kravbilden som finns för samhällskunskapen. För att undersöka detta utgår översikten från frågeställningen: Vad säger forskningen om digital kompetens och digitaliseringen av undervisning och på vilket sätt kan detta förklara samt problematisera beslutet från regeringen att sätta en ny kravbild på digitalisering för samhällskunskapsämnet? Tillvägagångssättet för att genomföra denna kunskapsöversikt har varit en systematiskt sökprocess genom sökmotorn Libsearch, men även genom artiklar publicerade via Skolverkets hemsida. LÄS MER

 5. 5. Från ord till handling : Implementering av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronica Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :Multilingual; literacy; Competence; Systems theory; School; Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; flerspråkighet; kompetensutveckling; systemteori; skola; Läslyftet;

  Sammanfattning : The field of special education includes the adjustment of education for students who do not reach knowledge requirements. During the last few years the PISA study has shown a negative trend amongst Swedish students regarding reading comprehension. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skrivning.

Din email-adress: