Sökning: "slöseri"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet slöseri.

 1. 1. Slöseri med innovationspotential : Ett medarbetarperspektiv på tillvaratagandet av innovationspotential i industriella Lean-kontexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Josefine Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Medarbetarperspektiv; Innovation; Lean; Relationer; Förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien var att sträva efter att skapa förståelse för medarbetares perspektiv på hur innovationspotential kan tas tillvara genom relationen till ledaren och förutsättningarna i en industriell Lean-kontext. För att uppfylla syftet skapades tre frågeställningar: ➢ Vilka förutsättningar har medarbetaren i en industriell Leankontext för att bidra till innovationsarbetet i organisationen? ➢ På vilket sätt påverkar relationen till ledaren medarbetarens bidrag till innovationsarbetet i en industriell Leankontext? ➢ Vilka aspekter kan identifieras som avgörande för att ta till vara innovationspotentialen i en industriell Leankontext ur ett medarbetarperspektiv? Metod – För att besvara frågeställningarna utfördes en explorativ djupstudie med intervjuer och observationer. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och effektivisering av den interna materialförsörjningskedjan : - en fallstudie hos LKAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Thorsell; Adam Larsson; [2017]
  Nyckelord :Automatisering; RFID; Internet of things; IoT; streckkod; ID-märkning; ID-tagg; logistik; effektivisering; flödeskedja; supply chain; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Det blir allt viktigare med en väl fungerande flödeskedja som kan hantera material och tjänster på ett så effektivt sätt som möjligt. Studier visar på att det är flödeskedjorna som konkurrerar med varandra och inte företagen, vilket medför att kedjorna behöver vara konkurrenskraftiga. LÄS MER

 3. 3. Avfallshantering och kvalitetsstyrning för effektiv reducering av avfallsproduktion : En fallstudie genomförd på Cloetta Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Olsson; David Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Waste and Quality Management; Waste Production; Defects.; Avfallshantering; kvalitetsstyrning; avfallsproduktion; defekter.;

  Sammanfattning : Användningen av naturliga resurser ökar allt mer och därmed även dess knapphet. I organisationer finns det en överdriven användning av naturtillgångar då en del inte används till sitt primära syfte, vilket kan ses som en form av slöseri. LÄS MER

 4. 4. Identifieringav slöseri inom NCC Folkboende

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Prelog; Sandra Huang; [2017]
  Nyckelord :Waste; Cast; Production cost; Activity Sampling; Lean; Slöseri; platsgjutet; produktionskalkyl; Activity Sampling; Lean;

  Sammanfattning : Idag är det högkonjunktur i byggindustrin och det byggs mer bostäder nu än vad det har gjorts förut. Produktionstider och kostnader för ett projekt pressas ner efter all konkurrens. Slöseri inom byggbranschen kan både bidra till en längre produktionstid och högre produktionskostnad. LÄS MER

 5. 5. A study of the order picking process at PostNord Logistic - improving the picking process by identifying factors that inhibit the prodctivity

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Hanna Larsson; Selma Tica; [2017]
  Nyckelord :Picking process; plock process; Postnord; productivity; produktivitet; order picking; waste; slöseri; lean;

  Sammanfattning : The goal of this study was to find factors affecting the pickers’ productivity negatively, in the order picking process, and to suggest a change that can increase the pickers’ productivity. By a qualitative approach the initial situation at PostNord was studied. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slöseri.

Din email-adress: