Sökning: "slöseri"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet slöseri.

 1. 1. Gör alla uppgifter i boken! : Språkinlärning eller slöseri med tid - hur avgör läraren det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Katarina Jadinge; [2018]
  Nyckelord :språkläromedel; läromedelsuppgifter; svenska för invandrare; språkinlärningsprinciper; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : I studien undersöktes en metod för analys och utvärdering av språkläromedelsuppgifter med stöd av språkinlärningsprinciper. Forskningsfrågan var om metoden kunde vara till hjälp för lärare i valet av läromedel för vuxna elever på svenska för invandrare kurs D. LÄS MER

 2. 2. Processutveckling i ett tjänsteföretag med unik kvalitétsgaranti : Fallstudie vid Radonkonsult AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Kent Berglund; Andreas Roots; [2018]
  Nyckelord :Process; processkarta; processförbättring; flödesschema; kvalite; kvalité; kvalitet; ständiga förbättringar; förbättringar; utveckling; verksamhetsutveckling; verksamhet; kvalitetsgaranti; minska slöseri;

  Sammanfattning : I denna fallstudie kommer ett tjänsteföretags huvudprocess att undersökas. Processtyrning är identifierat som en viktig faktor för många organisationer och det finns flertal företag som har brister inom processerna. LÄS MER

 3. 3. EFFEKTIVISERING AV LOGISTIKFLÖDET

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Fredrik Shahin; Haya Al-Samarrai; [2018]
  Nyckelord :Logistic; waste; value-creating work; APD-plan; storage areas; Logistik; slöseri; värdeskapande arbete; APD-plan; upplagsytor;

  Sammanfattning : Idag är ett av de mer komplicerade byggprojekten i Sverige i full gång, nämligen ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Orsakerna till detta är bland annat att den tidigare Slussen var i så pass dåligt skick och att Mälarens reglering behöver förändras för att möjliggöra en ökad avtappning av vatten. LÄS MER

 4. 4. Minimering av slöseri i processindustrier : En fallstudie vid BillerudKorsnäs AB i Karlsborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pontus Lundbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens processindustrier kännetecknas av stora och tunga maskiner som arbetar i högt tempo med att förädla råmaterial för att skapa värde åt kund. Produkterna som tillverkas tävlar ofta över prissättning vilket ställer krav på en kostnadseffektiv produktionsprocess för att göra företaget konkurrenskraftigt på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Stoppa det svindlande överflödet : En kvalitativ studie om olika aktörers möjligheter att reducera matsvinn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Tobias Johansson; [2018]
  Nyckelord :Matsvinn; matsvinnspolicy; svinn; hållbar utveckling; hållbar medborgare;

  Sammanfattning : En tredjedel av all mat som produceras i världen blir till svinn. Problemet är uppmärksammat av FN och en konkret målsättning för att reducera matsvinnet finns uttryckt i FNs Globala mål för Hållbar Utveckling, mål 12.3. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slöseri.

Din email-adress: