Sökning: "slöseri"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet slöseri.

 1. 1. Effektivisering vid byte av högtryckskik - Ett periodiskt förebyggande underhållsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therece Jansson; [2018]
  Nyckelord :Preventive maintenance; World Class Maintenance; Continous improvement; Förebyggande Underhåll; Underhåll i världsklass; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In the continuous manufacturing process which is used on Billerud Korsnäs in Gävle, maintenance of machinery and equipment is a major process. Through its work with continuous improvements, the mill has identified that the change of high-pressure feeder on line 1 is more time-consuming than the replacement of the other two high pressure feeders on the mill. LÄS MER

 2. 2. Gör alla uppgifter i boken! : Språkinlärning eller slöseri med tid - hur avgör läraren det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Katarina Jadinge; [2018]
  Nyckelord :språkläromedel; läromedelsuppgifter; svenska för invandrare; språkinlärningsprinciper; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : I studien undersöktes en metod för analys och utvärdering av språkläromedelsuppgifter med stöd av språkinlärningsprinciper. Forskningsfrågan var om metoden kunde vara till hjälp för lärare i valet av läromedel för vuxna elever på svenska för invandrare kurs D. LÄS MER

 3. 3. Slöseri inom offentlig sektor : Empiriska studier om problem med inkrementell budgetering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Håsäther; Emma Johansson; [2018]
  Nyckelord :budgetstyrning; budgetavvikelser; offentlig sektor; slöseri; inköpsprocess; kommunikation; kontroll;

  Sammanfattning : Syftet inom den offentliga sektorn i Sverige är att allokera skattemedel på ett effektivt sätt. Trots detta förekommer ändå avvikelser vilka uppstår på grund av bristande budgetstyrning. Syftet med studien är därför att granska om ett slösaktigt beteende förekommer inom offentlig sektor och vad det beror på. LÄS MER

 4. 4. Tids- och kostnadseffektivisera byggproduktionen : Slöserier och störningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Wesam Aldebe; Yacine Tararbit; [2018]
  Nyckelord :Supervisor; site manager; laborer; waste; interference; lean construction; risk management; Just-in-time; Jidoka; PDCA; Arbetsledare AL ; platschef PC ; yrkesarbetare YA ; slöseri; störning; lean construction; riskhantering; Just-in-time; Jidoka; PDCA;

  Sammanfattning : Största utmaningen byggindustrierna har i dagens läge är att reducera onödiga kostnader och onödigt arbete samt att effektivisera arbetet i form av tid och pengar. Detta är en fråga och en undersökning som gjorts ett flertal gånger under de senaste åren eftersom att det är ett stort problem inom de flesta byggbranscher. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan träbjälklag : En undersökning om vilket träbjälklag som är mest fördelaktigt vid olika spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Emelie Schaumburger; Lydia Lorenz; [2018]
  Nyckelord :träbjälklag; bjälklag; trä; spännvidd; limträ; CLT; LVL; ribb-bjälklag; plattbjälklag; kostnad; materialåtgång; bjälklagshöjd;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar tre sammansättningar av träbjälklag och när det är mest fördelaktigt att använda de olika bjälklagen ur de tre aspekterna bjälklagshöjd, kostnad och materialåtgång. De tre sammansättningarna av träbjälklag som presenteras i denna rapport är ett plattbjälklag av CLT, korslimmat trä, ett ribb-bjälklag bestående av en fläns av CLT och liv av limträ och slutligen ett ribb-bjälklag med en sammansättning av en fläns av CLT och liv av LVL, fanérträ. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slöseri.

Din email-adress: