Sökning: "slang"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet slang.

 1. 1. Prestigehöjande lågprestigeord: en studie om svordomar och slang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Pontus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sociolingvistik; Ungdomsspråk; Slang; Svordomar; Sociolekt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ungdomsspråk har studerats sedan senare 1900-tal. Ulla-Britt Kotsinas (1984) och Lars Gunnar Andersson (1985) finns bland de forskare som beskriver vilka funktioner som ungdomsspråket har bland ungdomar, bland annat skriver de om hur slang och svordomar kan användas som grupptillhörigehetsmarkörer. LÄS MER

 2. 2. Non-Invasive pressure measurement in PVC tube

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Richard Metslaid; [2018]
  Nyckelord :pressure; sensor; non-invasive; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In peritoneal dialysis it is important to make sure the pressure doesn't exceed certain limits. It is desirable to do the measuring without inserting anything inside of the tubing containing the dialysate. This project uses a load cell pressed against the outside of the PVC tubing to estimate the pressure inside. LÄS MER

 3. 3. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER

 4. 4. ”Vi vill inte ha den här slit-och-släng-mentaliteten” - En studie om materialval och miljömedvetenhet i skolans bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jönsson Joanna; [2017]
  Nyckelord :bildundervisning; material; miljö; ekologi; hållbarhet; gymnasiet;

  Sammanfattning : I traditionell bildskapande används en del ämnen som är skadliga för hälsa och miljö exempelvis lösningsmedel och vissa färgpigment. Idag finns det miljövänliga alternativ så ytterst handlar det om att göra miljömedvetna materialval, ändra vanor samt att våga prova nya metoder i bildskapandet. LÄS MER

 5. 5. Mikroparken : en inkluderande plats i den täta staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2017]
  Nyckelord :dialog; förtätning; hållbarhet; mikropark; parkbegrepp; pocket park;

  Sammanfattning : I strävan mot en mer socialt hållbar stad lyfts behovet av upplevelserika offentliga miljöer som stöder aktivitet och möten mellan människor. Ett led i detta är att, i befintliga och nya stadsstrukturer, planera för mindre mötesplatser, som ska tillföra variation, ge tillskott av grönska, skapa möjlighet till aktivitet eller avskildhet samt stärka orienterbarhet och identitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slang.

Din email-adress: