Sökning: "slang"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet slang.

 1. 1. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER

 2. 2. ”Vi vill inte ha den här slit-och-släng-mentaliteten” - En studie om materialval och miljömedvetenhet i skolans bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jönsson Joanna; [2017]
  Nyckelord :bildundervisning; material; miljö; ekologi; hållbarhet; gymnasiet;

  Sammanfattning : I traditionell bildskapande används en del ämnen som är skadliga för hälsa och miljö exempelvis lösningsmedel och vissa färgpigment. Idag finns det miljövänliga alternativ så ytterst handlar det om att göra miljömedvetna materialval, ändra vanor samt att våga prova nya metoder i bildskapandet. LÄS MER

 3. 3. Mikroparken : en inkluderande plats i den täta staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2017]
  Nyckelord :dialog; förtätning; hållbarhet; mikropark; parkbegrepp; pocket park;

  Sammanfattning : I strävan mot en mer socialt hållbar stad lyfts behovet av upplevelserika offentliga miljöer som stöder aktivitet och möten mellan människor. Ett led i detta är att, i befintliga och nya stadsstrukturer, planera för mindre mötesplatser, som ska tillföra variation, ge tillskott av grönska, skapa möjlighet till aktivitet eller avskildhet samt stärka orienterbarhet och identitet. LÄS MER

 4. 4. Hur kan ett mönster på utflyktsprodukter till barn se ut för att passa till ett brett åldersspann?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Stina Wernersson; Louise Wigö; [2017]
  Nyckelord :Åldersneutral; Ålder; Åldersspann; Barn; Design; Barndesign; Utflyktsprodukter; Utflykt; Mönsterdesign; Mönster;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ett mönster på utflyktsprodukter kan se ut för att passa barn i ett brett åldersspann. Idag är många produkter på marknaden riktade till en smal målgrupp, både gällande ålder och kön. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för energiutvinning ur avfall med geoenergisystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Martin Karlsson Thodenius; [2017]
  Nyckelord :avfall; värme; värmeutvinning; kompost; deponi; geoenergisystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Människan har genom alla tider givit upphov till avfall. I takt med att utvecklingen fortskridit har även mängden avfall ökat vilket ställt krav på en effektiv avfallshantering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slang.

Din email-adress: