Sökning: "slu färg"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden slu färg.

 1. 1. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Tillgängliga och trivsamma parkmiljöer för personer med synnedsättning : en kvalitativ intervjustudie för landskapsarkitekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Tillenius; [2017]
  Nyckelord :orienterbarhet; parkmiljöer; sinnesintryck; synnedsättning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : För att människor ska kunna delta och trivas på likvärdiga villkor i samhället har landskapsarkitekter ett ansvar att anpassa utomhusmiljöer efter olika behov. Grönområden såsom parkmiljöer bidrar med positiva effekter för människans hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Hitta ut! : till natur- och upplevelsevärden i Östa naturreservat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tora Myhr; Maria Raustorp; [2017]
  Nyckelord :gestaltning i naturmiljö; inkluderande friluftsliv; naturreservat; naturupplevelse; naturvärden; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att föreslå en gestaltning som tydliggör och framhäver naturvärden i ett naturreservat, för att på så vis förstärka besökares naturupplevelser. Syftet är även att tillgängliggöra friluftslivet och därigenom motivera till ett ökat användande av ett naturreservat. LÄS MER

 4. 4. Giraffens underarter : taxonomi och bevarande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nina Sjödell; [2017]
  Nyckelord :giraff; underart; giraffa camelopardalis; hot; bevarande;

  Sammanfattning : Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta däggdjur och ett av Afrikas mest välkända djur. Den lever i Afrika söder om Sahara och trivs bäst i savannlandskap, där den lever av främst blad den plockar med sin långa tunga från i första hand olika typer av akacieträd. LÄS MER

 5. 5. Attraktiv vegetationsdesign för regnbäddar/biofilter i stadsmiljöer i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Madsen; [2017]
  Nyckelord :regnbäddsvegetation; biofilter;

  Sammanfattning : För varje år utökas urbaniseringen och så gör även mängden hårdgjorda ytor i städer. Detta kan leda till översvämningar vid regntillfällen när dagvattensystemen inte kan hantera allt vatten och istället överfylls. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slu färg.

Din email-adress: