Sökning: "slu färg"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden slu färg.

 1. 1. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Svanland; [2017]
  Nyckelord :strandstråk; strandpromenad; vattennära kontakt; social hållbarhet; estetisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Allmän parkmark längs vattnet är rekreativt värdefulla ytor som riskerar bli privatiserade vid en stadsförtätning. Genom att hålla stadsnära platser vid sjöar och vattendrag tillgängliga för allmänheten ges en möjlighet till utemiljöer med god livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Gastrointestinal nematodes in goats in small holder flock around Gaborone, Botswana

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tove Johansson; [2017]
  Nyckelord :nematodes; goats; anthelmintic resistance; Botswana;

  Sammanfattning : Small ruminants are of great importance in developing countries, where people rely on them for meat, milk and hides. In Botswana, as well as in other African countries, a major health and production problem is internal parasites, such as nematodes. LÄS MER

 3. 3. Hitta ut! : till natur- och upplevelsevärden i Östa naturreservat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tora Myhr; Maria Raustorp; [2017]
  Nyckelord :gestaltning i naturmiljö; inkluderande friluftsliv; naturreservat; naturupplevelse; naturvärden; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att föreslå en gestaltning som tydliggör och framhäver naturvärden i ett naturreservat, för att på så vis förstärka besökares naturupplevelser. Syftet är även att tillgängliggöra friluftslivet och därigenom motivera till ett ökat användande av ett naturreservat. LÄS MER

 4. 4. Giraffens underarter : taxonomi och bevarande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nina Sjödell; [2017]
  Nyckelord :giraff; underart; giraffa camelopardalis; hot; bevarande;

  Sammanfattning : Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta däggdjur och ett av Afrikas mest välkända djur. Den lever i Afrika söder om Sahara och trivs bäst i savannlandskap, där den lever av främst blad den plockar med sin långa tunga från i första hand olika typer av akacieträd. LÄS MER

 5. 5. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slu färg.

Din email-adress: