Sökning: "slu färg"

Visar resultat 16 - 20 av 97 uppsatser innehållade orden slu färg.

 1. 16. Ginkgo biloba : ett gatuträd som står sig

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Robin Sterner; [2015]
  Nyckelord :Ginko biloba; gatuträd; stadsträd; klimatförändring; Sverige; urban miljö;

  Sammanfattning : Jordens klimat är under förändring. Till år 2100 förväntas Sveriges medeltemperatur öka med 4-5 °C om hela jordens medeltemperatur ökar med i genomsnitt 2 °C. Den större ökningen beror på att våra vintrar kommer att bli mycket mildare. LÄS MER

 2. 17. Konsten att komponera en rabatt

  Magister-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Andersson; [2015]
  Nyckelord :växtkomposition; perenn; rabatt; mixed border; blandrabatt; komponera; Slottsträdgården; William Robinson; Gertrude Jekyll; Christopher Lloyd; Piet Oudolf;

  Sammanfattning : Målet med denna studie har varit att ta reda på vilka komponenter som bygger en rabattkomposition och vad som gör att den kan kännas intressant och vacker året om. Förhoppningsvis kan studien användas som en vägledning vid växtkomposition. LÄS MER

 3. 18. Komposition av entrérabatter : ett gestaltningsförslag för sex rabatter vid tre flervåningshus i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Karlsson; Emelie Hansén; [2015]
  Nyckelord :entré; formlära; färglära; komposition; skuggtåliga växter; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : En förfrågan på en omgestaltning av sex norrliggande entrérabatter i ett bostadsområde i Lund ligger som grund för denna uppsats. Uppsatsen svarar på frågeställningarna • Vad bör beaktas vid utformning av entrérabatter i bostadsmiljöer? • Vilka växter kan användas i gestaltningsförslaget för Bostadsrättsföreningen Käranden 47-57 och ger rabatterna i norrläge attraktionsvärden året runt? Förutom intervjuer har litteraturstudier kring form-, färg- och växtlära samt entréer utförts. LÄS MER

 4. 19. Mer block och mindre stenmjöl från Vånga granitbrott : idag används allt som bryts i brottet, men hur kan man öka värdet på den brutna stenen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Vångagranit; stenbrott; färgavvikelse; kvalité; tonsten; handelsblock; block;

  Sammanfattning : Vånga stenbrott har idag ett utbyte av handelsblock på ca 15 % av berget, resterande stenmaterial går till kross. Stor del av de block som går till kross är både storleksmässigt och tekniskt rätt men har en mönsteravvikelse eller en ojämn kulör. LÄS MER

 5. 20. Gestaltning med geofyter : lökar och knölar som tillägg till befintlig vegetation för att öka färgupplevelsen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Johanson; [2015]
  Nyckelord :färg; geofyter; lök- och knölväxter; växtgestaltning;

  Sammanfattning : När landskapsarkitekter arbetar med växtgestaltning är det olika nyanser av grönt som utgör den huvudsakliga färgskalan. För att skapa ytterligare en dimension till platsen under blomningssäsongen kan rätt val av geofyter, lök- och knölväxter, bli ett bra komplement till det gröna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slu färg.

Din email-adress: