Sökning: "slu färg"

Visar resultat 16 - 20 av 81 uppsatser innehållade orden slu färg.

 1. 16. Increasing the knowledge of Bali cattle management - the key to maintain genetic variation and improve animal welfare

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Ann Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Bali cattle; Indonesia; phenotypic description; breeding management; white spotted cattle; white spotts; inbreeding; breeding; minor field study;

  Sammanfattning : In Indonesia half of the 4.5 million households that keep livestock are small scale farmers. The most important cattle breed for these farmers is the Bali cattle, which is a dual purpose animal that is well adapted to demanding conditions. LÄS MER

 2. 17. Konsten att komponera en rabatt

  Magister-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Andersson; [2015]
  Nyckelord :växtkomposition; perenn; rabatt; mixed border; blandrabatt; komponera; Slottsträdgården; William Robinson; Gertrude Jekyll; Christopher Lloyd; Piet Oudolf;

  Sammanfattning : Målet med denna studie har varit att ta reda på vilka komponenter som bygger en rabattkomposition och vad som gör att den kan kännas intressant och vacker året om. Förhoppningsvis kan studien användas som en vägledning vid växtkomposition. LÄS MER

 3. 18. Mejeriprocessernas påverkan på mjölkens komponenter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Agatha Sapieja; [2015]
  Nyckelord :homogenisering; pastörisering; mjölkens beståndsdelar komponenter; MFGM; laktos; kasein; vassle; UHT;

  Sammanfattning : Mjölk och mejeriprocesser är ett omdiskuterat ämne. Det dyker regelbundet upp nya studier inom området och meningarna är delade om mejeriprocesser och deras påverkan på mjölkens beståndsdelar. LÄS MER

 4. 19. Komposition av entrérabatter : ett gestaltningsförslag för sex rabatter vid tre flervåningshus i Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Karlsson; Emelie Hansén; [2015]
  Nyckelord :entré; formlära; färglära; komposition; skuggtåliga växter; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : En förfrågan på en omgestaltning av sex norrliggande entrérabatter i ett bostadsområde i Lund ligger som grund för denna uppsats. Uppsatsen svarar på frågeställningarna • Vad bör beaktas vid utformning av entrérabatter i bostadsmiljöer? • Vilka växter kan användas i gestaltningsförslaget för Bostadsrättsföreningen Käranden 47-57 och ger rabatterna i norrläge attraktionsvärden året runt? Förutom intervjuer har litteraturstudier kring form-, färg- och växtlära samt entréer utförts. LÄS MER

 5. 20. Mer block och mindre stenmjöl från Vånga granitbrott : idag används allt som bryts i brottet, men hur kan man öka värdet på den brutna stenen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Vångagranit; stenbrott; färgavvikelse; kvalité; tonsten; handelsblock; block;

  Sammanfattning : Vånga stenbrott har idag ett utbyte av handelsblock på ca 15 % av berget, resterande stenmaterial går till kross. Stor del av de block som går till kross är både storleksmässigt och tekniskt rätt men har en mönsteravvikelse eller en ojämn kulör. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slu färg.

Din email-adress: