Sökning: "slu färg"

Visar resultat 21 - 25 av 73 uppsatser innehållade orden slu färg.

 1. 21. Orkidépollinering : en litteraturstudie om växters belöning och bedrägeri av pollinerande insekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Olovsson; [2014]
  Nyckelord :bedrägeri; belöning; blomanpassning; blomevolution; naturlig selektion; orkidé; pollinerande insekter; pollinering; pollinium;

  Sammanfattning : Orkidéer har länge utgjort en stor del av forskningen om pollinatörsförmedlad selektion på blomegenskaper. En anledning till intresset för just orkidéer är det stora antal arter i familjen som inte ger någon belöning till pollinerande insekter. LÄS MER

 2. 22. Konstgräs, varför då?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kristina Lundborg; [2014]
  Nyckelord :konstgräs; underlag; fotbollsplan; trafikmiljö; lekplats; artificial grass; markbeläggning;

  Sammanfattning : Konstgräs används allt mer som markbeläggning inom sportytor och runt om i samhället som på lekytor, sportytor och i trafikmiljön. Konstgräs lades för första gången så tidigt som 1966 i en inomhusarena i Houston, Texas. LÄS MER

 3. 23. Spridning av innovationer på en konkurrensutsatt marknad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Erik Wetterberg; [2014]
  Nyckelord :kommunikation; mellanstruken panel; byggvaruhus; diffusion of innovation; competitive landscape; co-opetition; dominant logic;

  Sammanfattning : Skogsindustrin har de senaste decennierna ökat anslag och ansträngningar för att utveckla nya och mer högförädlade produktsegment för att motverka trenden att substitut tar marknadsandelar från träprodukter. Innovation, marknadsföring och kundrelationer är traditionellt områden som skogsbranschen har åsidosatt då ansträngningar och kapital investerats på processutveckling. LÄS MER

 4. 24. Orsaker till samt exempel på sårinfektioner hos reptiler som hålls som sällskapsdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Erika Johansson; [2014]
  Nyckelord :reptil; dermatit; såruppkomst; abscess; infektion; reptilhud; ecdysis; reptile; skin infection; dermatitis;

  Sammanfattning : Hudinfektioner är ett mycket vanligt problem hos reptiler som hålls i fångenskap. 29 % till 64 % av alla dermatologiska problem hos reptiler är orsakade av felaktig skötsel. I det här arbetet sammanställs orsaker till såruppkomst och några specifika sår samt några av de sårinfektioner som kan drabba reptiler. LÄS MER

 5. 25. Nattlandskap : en studie av belysningens rumsskapande egenskaper tillämpat i ett gestaltningsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Kesselman; [2014]
  Nyckelord :Ljussättning; belysning; ljus; rumslighet; landskap; nattlandskap; perception; Vimmerby; seniorboende;

  Sammanfattning : En god ljussättning med utgångspunkt i rumslig gestaltning kan medföra många positiva synergieffekter som, till exempel, vistelsemiljöer i nattlandskapet där människor kan känna sig trygga att röra sig tack vare den goda uppsikten över omgivningarna och därmed möjligheten till orientering. I detta arbete presenteras slutsatsen att landskapsarkitekter kan bidra med mycket i detta sammanhang genom ett rumsligt tänkande i den lilla så väl som den stora skalan där människan är i fokus samt inte minst genom kunskaper om utemiljöns material och dess föränderlighet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slu färg.

Din email-adress: