Sökning: "slu färg"

Visar resultat 21 - 25 av 74 uppsatser innehållade orden slu färg.

 1. 21. Effekter av flushing och dess potentiella användning för hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Erica Gumpert Herlofson; [2014]
  Nyckelord :flushing; tillskottsutfodring; reproduktion; får; nötkreatur; hund; flushing; focus feeding; reproduction; sheep; cattle; dog;

  Sammanfattning : Flushing är samlingsnamnet för tillskottsutfodring med fodermedel med högt energiinnehåll i syfte att förbättra den reproduktiva förmågan hos djur. Metoden används aktivt på flera av lantbrukets djur men fokus för det här arbetet är främst får och nötkreatur då de allra flesta studier gjorts på dessa djurslag. LÄS MER

 2. 22. Orkidépollinering : en litteraturstudie om växters belöning och bedrägeri av pollinerande insekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Olovsson; [2014]
  Nyckelord :bedrägeri; belöning; blomanpassning; blomevolution; naturlig selektion; orkidé; pollinerande insekter; pollinering; pollinium;

  Sammanfattning : Orkidéer har länge utgjort en stor del av forskningen om pollinatörsförmedlad selektion på blomegenskaper. En anledning till intresset för just orkidéer är det stora antal arter i familjen som inte ger någon belöning till pollinerande insekter. LÄS MER

 3. 23. Konstgräs, varför då?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kristina Lundborg; [2014]
  Nyckelord :konstgräs; underlag; fotbollsplan; trafikmiljö; lekplats; artificial grass; markbeläggning;

  Sammanfattning : Konstgräs används allt mer som markbeläggning inom sportytor och runt om i samhället som på lekytor, sportytor och i trafikmiljön. Konstgräs lades för första gången så tidigt som 1966 i en inomhusarena i Houston, Texas. LÄS MER

 4. 24. Spridning av innovationer på en konkurrensutsatt marknad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Erik Wetterberg; [2014]
  Nyckelord :kommunikation; mellanstruken panel; byggvaruhus; diffusion of innovation; competitive landscape; co-opetition; dominant logic;

  Sammanfattning : Skogsindustrin har de senaste decennierna ökat anslag och ansträngningar för att utveckla nya och mer högförädlade produktsegment för att motverka trenden att substitut tar marknadsandelar från träprodukter. Innovation, marknadsföring och kundrelationer är traditionellt områden som skogsbranschen har åsidosatt då ansträngningar och kapital investerats på processutveckling. LÄS MER

 5. 25. Orsaker till samt exempel på sårinfektioner hos reptiler som hålls som sällskapsdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Erika Johansson; [2014]
  Nyckelord :reptil; dermatit; såruppkomst; abscess; infektion; reptilhud; ecdysis; reptile; skin infection; dermatitis;

  Sammanfattning : Hudinfektioner är ett mycket vanligt problem hos reptiler som hålls i fångenskap. 29 % till 64 % av alla dermatologiska problem hos reptiler är orsakade av felaktig skötsel. I det här arbetet sammanställs orsaker till såruppkomst och några specifika sår samt några av de sårinfektioner som kan drabba reptiler. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slu färg.

Din email-adress: