Sökning: "slu färg"

Visar resultat 21 - 25 av 76 uppsatser innehållade orden slu färg.

 1. 21. Merle- och harlekinfärg hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Halses Josefine Sivertsen; [2014]
  Nyckelord :Hund; merle; harlekin; gener; defekter;

  Sammanfattning : Hundar kan ha många olika pälsfärger beroende på vilka färgpigment som produceras. Det är melanocyter som producerar färgpigment och det finns två typer av pigmentet melanin, eumelanin (svart) och feomelanin (rött). Det är generna som bestämmer vilken färg som produceras. LÄS MER

 2. 22. Att se hälsoträdgårdens färger med huden : en idéträdgård med syfte att väcka diskussion runt temat: blindhet, färger och hälsoträdgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Ottenby; [2014]
  Nyckelord :idéträdgård; hälsoträdgård; blind brukare ; färg; kromoterapi; show garden; blind people; color; healing gardens; chromo therapy;

  Sammanfattning : Färg anses livsviktig för den mänskliga organismen och en vital del av den helande trädgården. En hälsoträdgård ska tillgodose brukaren samtliga terapeutiska inslag oavsett funktionshinder. Trotts detta saknas det funktionella färginslag för den blinda brukare som söker rekreation i en helande trädgårdsmiljö. LÄS MER

 3. 23. Effekter av flushing och dess potentiella användning för hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Erica Gumpert Herlofson; [2014]
  Nyckelord :flushing; tillskottsutfodring; reproduktion; får; nötkreatur; hund; flushing; focus feeding; reproduction; sheep; cattle; dog;

  Sammanfattning : Flushing är samlingsnamnet för tillskottsutfodring med fodermedel med högt energiinnehåll i syfte att förbättra den reproduktiva förmågan hos djur. Metoden används aktivt på flera av lantbrukets djur men fokus för det här arbetet är främst får och nötkreatur då de allra flesta studier gjorts på dessa djurslag. LÄS MER

 4. 24. Orkidépollinering : en litteraturstudie om växters belöning och bedrägeri av pollinerande insekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Olovsson; [2014]
  Nyckelord :bedrägeri; belöning; blomanpassning; blomevolution; naturlig selektion; orkidé; pollinerande insekter; pollinering; pollinium;

  Sammanfattning : Orkidéer har länge utgjort en stor del av forskningen om pollinatörsförmedlad selektion på blomegenskaper. En anledning till intresset för just orkidéer är det stora antal arter i familjen som inte ger någon belöning till pollinerande insekter. LÄS MER

 5. 25. Konstgräs, varför då?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kristina Lundborg; [2014]
  Nyckelord :konstgräs; underlag; fotbollsplan; trafikmiljö; lekplats; artificial grass; markbeläggning;

  Sammanfattning : Konstgräs används allt mer som markbeläggning inom sportytor och runt om i samhället som på lekytor, sportytor och i trafikmiljön. Konstgräs lades för första gången så tidigt som 1966 i en inomhusarena i Houston, Texas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slu färg.

Din email-adress: