Sökning: "slu färg"

Visar resultat 6 - 10 av 97 uppsatser innehållade orden slu färg.

 1. 6. Tillgängliga och trivsamma parkmiljöer för personer med synnedsättning : en kvalitativ intervjustudie för landskapsarkitekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Tillenius; [2017]
  Nyckelord :orienterbarhet; parkmiljöer; sinnesintryck; synnedsättning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : För att människor ska kunna delta och trivas på likvärdiga villkor i samhället har landskapsarkitekter ett ansvar att anpassa utomhusmiljöer efter olika behov. Grönområden såsom parkmiljöer bidrar med positiva effekter för människans hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 7. Attraktiv vegetationsdesign för regnbäddar/biofilter i stadsmiljöer i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Madsen; [2017]
  Nyckelord :regnbäddsvegetation; biofilter;

  Sammanfattning : För varje år utökas urbaniseringen och så gör även mängden hårdgjorda ytor i städer. Detta kan leda till översvämningar vid regntillfällen när dagvattensystemen inte kan hantera allt vatten och istället överfylls. LÄS MER

 3. 8. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Hansen; [2016]
  Nyckelord :barkkaraktär; detaljnära; platsupplevelse; trädstam; textur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan trädstammars färg och textur, det vill säga barkens visuella egenskaper, har på upplevelsen av en plats. Träds olika visuella egenskaper och estetiska kvaliteter inverkar på utemiljöers karaktärer. LÄS MER

 4. 9. Sodium reduction in emulsion-type sausage

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Lisa Skogsberg; [2016]
  Nyckelord :salt; sodium reduction; potassium chloride; substitution; sausage;

  Sammanfattning : Sodium chloride (salt) is consumed in varying amounts between individuals and popula-tions worldwide, but the consumption is generally higher than the recommended intake in many parts of the world. Research has shown that high sodium consumption is associated with increased blood pressure and we are therefore recommended to consume less sodium. LÄS MER

 5. 10. Kontakten med utemiljön inifrån ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Lundström; [2016]
  Nyckelord :äldreboende; utsikt; årstidsväxlingar i vegetation;

  Sammanfattning : Under mina arbetsår inom vården arbetade jag två år inom äldreomsorgen. Där fick jag uppfattningen om att personalen saknar tid för de bonde vars önskemål ofta kommer i andra hand. Att få använda utemiljöerna var ofta ett önskemål, vilket man som personal till största del inte kunde tillgodose. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slu färg.

Din email-adress: