Sökning: "slutbetyg"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet slutbetyg.

 1. 1. Skolsegregation : En fallstudie över etnisk och socioekonomisk skolsegregation på Frödingskolan

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonna Grandics; Isabelle Laakkonen Johansson; [2018]
  Nyckelord :Skolsegregation; det fria skolvalet; socioekonomisk samt etnisk bakgrund; elevsammansättning; slutbetyg;

  Sammanfattning : Det fria skolvalet infördes år 1992 för att möjliggöra en social förflyttning i grundskolan. Reformen syftade till att föräldrarnas socioekonomiska samt etniska bakgrund inte skulle påverka elevers betyg. LÄS MER

 2. 2. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Idrottsliga erfarenheter - en förutsättning för högt betyg?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Frida Fries; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks samband mellan elevers idrottsliga erfarenheter och deras slut-betyg från grundskolan i idrott och hälsa. Resultaten ställs mot traditioner inom ämnet och de förändringar som skett sedan införandet av den senaste kursplanen. LÄS MER

 4. 4. MOTIVATION I ENGELSKA Elever på tre yrkesprogram på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Louise Rönnestad; [2017-08-23]
  Nyckelord :gymnasieskola; engelska; motivation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad som motiverar elever i engelska på tre olika yrkesprogram i gymnasieskolan och hur klasserna i undervisningen arbetar för att påverka motivationen. Tre mer specifika frågeställningar är: 1. LÄS MER

 5. 5. Betyg och kön : likvärdighet eller diskriminering?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Mikael Flodin; Shadi Khatibi; [2017]
  Nyckelord :Assessment; equivalence; gender; grades; high school; national and international assessment; mathematics; national test; register data; statistical analysis; survey; Bedömning; betyg; enkätundersökning; gymnasieskola; kunskapsmätningar; kön; likvärdighet; matematik; nationella prov; registerdata; statistisk analys;

  Sammanfattning : Nationella och internationella kunskapsmätningar i matematik visar likartade resultat för flickor och pojkar. Trots det visar statistiken att flickor erhåller systematiskt högre slutbetyg. Denna studie undersöker huruvida betyg tjänar som likvärdigt mått på kunskap hos flickor och pojkar i gymnasiets matematikämne. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slutbetyg.

Din email-adress: