Sökning: "slutbetyg"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet slutbetyg.

 1. 1. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Idrottsliga erfarenheter - en förutsättning för högt betyg?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Frida Fries; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks samband mellan elevers idrottsliga erfarenheter och deras slut-betyg från grundskolan i idrott och hälsa. Resultaten ställs mot traditioner inom ämnet och de förändringar som skett sedan införandet av den senaste kursplanen. LÄS MER

 3. 3. MOTIVATION I ENGELSKA Elever på tre yrkesprogram på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Louise Rönnestad; [2017-08-23]
  Nyckelord :gymnasieskola; engelska; motivation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad som motiverar elever i engelska på tre olika yrkesprogram i gymnasieskolan och hur klasserna i undervisningen arbetar för att påverka motivationen. Tre mer specifika frågeställningar är: 1. LÄS MER

 4. 4. En studie av ordförråd i läromedlet Gracias för årskurs 7–9.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Julio Valarezo; [2017]
  Nyckelord :Ordinlärning; ordförråd; andraspråksinlärning; inlärningsprocess;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie av läromedlet Gracias i spanska i grundskolans senare år. Med senare år menas årskurs 7–9. Uppsatsen är skriven och ämnad för min ämneslärarexamen i spanska – moderna språk. LÄS MER

 5. 5. ”Flickor är mer noggranna än pojkar” : En kvalitativ studie om resultatskillnader mellan pojkar och flickor i bildämnet sett ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annica Wiegert; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt Skolverkets senaste nationella ämnesutvärdering, NÄU-13, Bild i grundskolan är bild det skolämne där skillnaderna är allra störst till flickornas fördel (Skolverket 2015, 35), något som står oförändrat sedan föregående ämnesutvärdering (NU-03) gjordes tolv år tidigare (Skolverket 2004). Under mina VFU-perioder som blivande bildlärare kom jag att uppleva detsamma, att pojkar genomgående har ett sämre studieresultat än flickor i ämnet bild i högstadiet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slutbetyg.

Din email-adress: