Sökning: "slutbetyg"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet slutbetyg.

 1. 1. Hög- och lågpresterande skolor i nordvästra Skåne : En komparativ studie av resultaten från nationella prov och slutbetyg i matematik i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Markus Herlevsson; Pär Davidsson; [2018]
  Nyckelord :skolor; nordvästra Skåne; nationella prov; slutbetyg; matematik; årskurs 9;

  Sammanfattning : Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA, undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet. LÄS MER

 2. 2. MOTIVATION I ENGELSKA Elever på tre yrkesprogram på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Louise Rönnestad; [2017-08-23]
  Nyckelord :gymnasieskola; engelska; motivation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad som motiverar elever i engelska på tre olika yrkesprogram i gymnasieskolan och hur klasserna i undervisningen arbetar för att påverka motivationen. Tre mer specifika frågeställningar är: 1. LÄS MER

 3. 3. En studie av ordförråd i läromedlet Gracias för årskurs 7–9.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Julio Valarezo; [2017]
  Nyckelord :Ordinlärning; ordförråd; andraspråksinlärning; inlärningsprocess;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie av läromedlet Gracias i spanska i grundskolans senare år. Med senare år menas årskurs 7–9. Uppsatsen är skriven och ämnad för min ämneslärarexamen i spanska – moderna språk. LÄS MER

 4. 4. Likvärdighet i grundskolan : En kvantitativ studie om Uppsala grundskolors sammansättning och slutbetyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; [2017]
  Nyckelord :likvärdig utbildning; skolval; betyg; segregation; Uppsala;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan ska erbjuda en likvärdig utbildning till alla elever. Under 2000-talet har stora skillnader vuxit fram mellan grundskolorna i Sverige. Enligt forskningen har grundskolornas elevsammansättningar har blivit allt mer homogena efter elevernas bakgrunder. LÄS MER

 5. 5. IPads i undervisningen Ett digitalt skolutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Parthéna Nikitidou; [2016-12-23]
  Nyckelord :läroplansteori; skolutvecklingsprojekt; 1:1; en dator per elev; IT-satsning; digitala medier; iPads;

  Sammanfattning : Syfte I studien har ett skolutvecklingsprojekt med införande av iPads i skolor studerats. Syftet med det här arbetet har varit att försöka förstå hur en satsning med 1:1 går till och undersöka bakomliggande motiv till satsningen, som är gjord i en multikulturell stadsdel med låg medelinkomst och hög arbetslöshet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet slutbetyg.

Din email-adress: