Sökning: "smärtlindring"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade ordet smärtlindring.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter och upplevelser av spiralinsättning - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Ekström; Linda Afzelius; [2018-02-05]
  Nyckelord :barnmorska; erfarenhet; kvalitativ innehållsanalys; preventivmedel; spiral; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har barnmorskorna en unik roll som preventivmedelsrådgivare. De förskriver ca 80% av hormonell antikonception och sätter in fler spiraler än läkare. Barnmorskor har störst samlad erfarenhet av spiralinsättning men det finns ingen tidigare forskning om hur barnmorskor upplever detta. LÄS MER

 2. 2. Vi ville vara rustade inför förlossningen - En kvalitativ studie om föräldrautbildning som förberedelse inför förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Bokne; Alice Wåhlberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; föräldrautbildning; trygghet; stöd; empowerment; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: A majority of first-time expectant parents participate in parenthood education classes led by midwives. The aim of the parenthood education classes is to support first-time expectant parents and provide them with strategies to be able to cope with pregnancy, delivery and parenthood. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors strategier för smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helena Klaar; Linus Olsson; [2018]
  Nyckelord :Pain assessment; Registered nurses; Communication; Care; Emergency department; Smärtbedömning; Sjuksköterskor; Kommunikation; Omvårdnad; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Den vanligaste orsaken till att patienter kommer till akutmottagningarna är på grund av smärta. De största svårigheterna som sjuksköterskor upplever på akutmottagningen är att patienterna erhåller otillräcklig smärtbedömning och smärtlindring. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av mag- och tarmstörningar efter valpning hos tik : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundgren; [2018]
  Nyckelord :tik; valpning; dräktighet; diarré; kräkning;

  Sammanfattning : Förlossningssvårigheter (dystoki) drabbar årligen ett stort antal tikar i Sverige, och majoriteten av dessa fall behandlas kirurgiskt med kejsarsnitt. Många tikar får ingen postoperativ smärtlindring efter kejsarsnitt, eftersom det saknas studier som undersökt säkerheten för valpar och digivande tikar för smärtlindrande preparat. LÄS MER

 5. 5. Empowerment hos intensivvårdspatienten - hur svårt kan det vara? : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Helmersson; Mandana Rostampour; [2018]
  Nyckelord :empowerment; patient empowerment; intensive care unit; critical care; ICU; empowerment; patient empowerment; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som drabbas av svår sjukdom och vårdas på intensivvårdsavdelning upplever känslor av total förlust av kontroll, förstärkt av oförmågan att kommunicera. Att få kunskap, kontroll och inflytande över sin vård leder till mindre smärtlindring och kortare vårdtid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet smärtlindring.

Din email-adress: