Sökning: "smärtlindring"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet smärtlindring.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter och upplevelser av spiralinsättning - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Ekström; Linda Afzelius; [2018-02-05]
  Nyckelord :barnmorska; erfarenhet; kvalitativ innehållsanalys; preventivmedel; spiral; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har barnmorskorna en unik roll som preventivmedelsrådgivare. De förskriver ca 80% av hormonell antikonception och sätter in fler spiraler än läkare. Barnmorskor har störst samlad erfarenhet av spiralinsättning men det finns ingen tidigare forskning om hur barnmorskor upplever detta. LÄS MER

 2. 2. Vi ville vara rustade inför förlossningen - En kvalitativ studie om föräldrautbildning som förberedelse inför förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Bokne; Alice Wåhlberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; föräldrautbildning; trygghet; stöd; empowerment; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: A majority of first-time expectant parents participate in parenthood education classes led by midwives. The aim of the parenthood education classes is to support first-time expectant parents and provide them with strategies to be able to cope with pregnancy, delivery and parenthood. LÄS MER

 3. 3. Smärta i samband med medicinsk abort

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marleen Rosenmeier; Olga Stevens Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Medicinsk abort; inducerad abort; smärta; smärtlindring; systematisk litteraturöversikt; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medicinsk abort tillhör en av de vanligaste medicinska åtgärder som utförs. Enligt WHO ska kvinnor rutinmässigt erbjudas smärtlindring i samband med abort. Dock finns det inte någon vedertagen policy angående vilken smärtlindring som lämpar sig bäst. LÄS MER

 4. 4. Gravida kvinnors upplevelser av information om smärtlindring från barnmorska på barnmorskemottagning : en kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Andersson; Hajrusa Gusinac; [2018]
  Nyckelord :smärtlindring; barnmorskemottagning; graviditet; upplevelse; patientperspektiv; barnmorska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Ungefär 90% av alla födande kvinnor i Sverige är i behov av smärtlindring, antingen farmakologisk, icke-farmakologisk eller en kombination av båda. Barnmorskan ska kunna ge information och verktyg till kvinnan och partnern under graviditet för att få vetskapen om olika metoder av smärtlindring som finns att tillgå. LÄS MER

 5. 5. Åtgärder och metoder för att minska smärta och stickrädsla hos barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Nordqvist; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; stickrädsla; åtgärder; nålrelaterat moment; radiologisk verksamhet; litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn känner obehag och rädsla inför medicinska åtgärder inom sjukvården. Studier har visat att nålrelaterade moment är det som upplevs mest skrämmande. Barn kommer till en röntgenavdelning för att undersökas och ofta behöver kontrastmedel injiceras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet smärtlindring.

Din email-adress: