Sökning: "small firm effect"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden small firm effect.

 1. 1. The Relationship Between Environmental, Social and Governance Factors and Firm Performance. A Study Performed on the Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Sjöström; Erika Venäläinen; [2018-07-05]
  Nyckelord :ESG; Abnormal Returns; Portfolio Returns; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between environmental, social and governance (ESG) factors and firm performance on the Swedish stock market over the years 2013-2017. Using the traditional Carhart’s four-factor model, a quantitative research method has been applied by running panel and OLS regressions on historical stock returns. LÄS MER

 2. 2. MIsbehaving Months

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Hallgren Johansson; [2018]
  Nyckelord :Seasonal Anomaly; Stockholm Stock Exchange; Return Patterns; OMXSPI; OMXS30; OMXSSCPI; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis searches for the presence of seasonal anomalies in monthly returns on the Stockholm Stock Exchange. Three indexes are investigated, one small-cap-index OMXSSCPI, one large-firm-index OMXS30, and one index containing all stocks on the exchange OMXSPI. Econometric regressions and statistical methods are used in order to investigate. LÄS MER

 3. 3. Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning? : Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Isak Abrahamsson; Malin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :The efficient market hypothesis; value investing; value stocks; book-to- market ratio; fundamental analysis; anomaly; behavior finance; risk; F_SCORE; Effektiva marknadshypotesen; värdeportfölj; värdeaktie; book-to-market; fundamental analys; anomalier; beteendefinans; risk; F_SCORE;

  Sammanfattning : Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten. LÄS MER

 4. 4. How perceived brand authenticity is affected by company growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Johnstone; Gustav Klinton; [2017-06-30]
  Nyckelord :Perceived brand authenticity; company growth; craft beer; experiment;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Mobile Money Adoption in East Africa: A cross-country study of best- and least-performing countries

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Karoline Jensen Alnes; [2017]
  Nyckelord :Mobile Money; Small and Medium Enterprises; East Africa; Zambia; Adoption and Diffusion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Mobile money is a digital financial innovation enabling electronic payments and transfers through mobile phones. It has proven to be a convenient, safe and cheap way for money exchange in developing countries where access to traditional banking services is limited. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet small firm effect.

Din email-adress: