Sökning: "smart buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden smart buildings.

 1. 1. OTDOA-Based Positioning in Narrowband IoT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Axel Berg; [2017]
  Nyckelord :IoT NB-IoT OTDOA Positioning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis considers the problem of improving the performance of observed time difference of arrival (OTDOA) based positioning for Narrowband Internet of Things (NB-IoT). A new iterative low-complexity algorithm based on expectation maximization successive interference cancellation (EM-SIC) is presented. LÄS MER

 2. 2. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av central och lokal uppvärmning av mindre bostadsrättsförening

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wernqvist; Kalle Cedervall; [2017]
  Nyckelord :Energycosts; geothermal heating; heat pump; investment calculation; heating; Energiförbrukning; bergvärme; frånluftsvärmepump; värmepump; investeringskalkyl; uppvärmning; byggnadens specifika energianvändning;

  Sammanfattning : Idag när bostadsmarknaden växer snabbare än på länge blir samtidigt energihushållning viktigare och viktigare. Ekonomiska och miljömässiga intressen från bostadsägare angående stigande elpriser och energihushållning leder båda till ett mer medvetet byggande vad gäller klimatskalets täthet, energismarta installationer såsom styrda FTX-system och andra besparingsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. INTERNET OF THINGS INOM DRIFT OCH UNDERHÅLL I FÖRVALTNINGSSKEDET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Elin Björkdahl; Julia Stadler; [2017]
  Nyckelord :IoT; BMS-systems; operation and maintenance of facilities; facility management; municipality of Jönköping; IoT; fastighetsautomation; drift och underhåll av fastigheter; förvaltning; fastighetsavdelning; Jönköpings kommun;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: This work presents Internet of Things or IoT in facility management; operation and maintenance. One of the many functions of IoT is making “smart” building components, which can communicate when they break and can be controlled from a distance. LÄS MER

 5. 5. Ekonomiska och tekniska möjligheter med batterilager : En lönsamhetsstudie av batterilager i solcellsförsedda kontorsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Oskar Häger; [2017]
  Nyckelord :Batterilager; Solceller; Effekttoppskapning;

  Sammanfattning : The ability to store energy becomes even more important as the proportion of intermittent and local energy production increases. The growing electric car industry is dependent on batteries and because of this, battery storage technologies are emerging rapidly. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet smart buildings.

Din email-adress: