Sökning: "smarta byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden smarta byggnader.

 1. 1. Smarta system och IoT kan minska energianvändningen i småhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tobias Lernheden Olsson; Johannes Svensson; [2018]
  Nyckelord :IoT; Smarta system; Energianvändning; HVAC;

  Sammanfattning : Byggnader använder en stor del av den totala energianvändningen i samhället och generellt har all typ av energianvändning en negativ inverkan på miljön. Det är därför viktigt att minska energianvändningen genom att bland annat effektivisera de konventionella system som används för drift av byggnader. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot en integration av BIM och Internet of Things : En modell över fördelar och förutsättningar vid användning av Internet of Things i BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Johannes Hahne; Linnea Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; Building Information Model; kontor; smarta byggnader;

  Sammanfattning : This thesis considers the integration of BIM and IoT in the building process of offices. The thesis is hopefully going to create knowledge about BIM and IoT and describe what needs to be done to carry out an integration.The planning of offices today consists of the use of BIM and a lot of smart solutions. LÄS MER

 3. 3. Det digitaliserade boendet : Möjligheter och utmaningar för byggherrar och bostadsutvecklare

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tony Chahrstan; Axel Kristola Truc; [2018]
  Nyckelord :Digitalisation; business models; smart buildings; innovation; Digitalisering; affärsmodeller; smarta byggnader; innovation;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart har med eftertryck lämnat tydliga spår vilken bransch den än har dragit fram över. Den effektiviserar befintliga processer som har sett likadana ut sedan mannaminne, lika väl som den har öppnat upp möjligheterna för helt nya företag som med innovativa affärsmodeller lyckas konkurrera med branschdominerande aktörer över en natt. LÄS MER

 4. 4. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 5. 5. INTERNET OF THINGS INOM DRIFT OCH UNDERHÅLL I FÖRVALTNINGSSKEDET

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Elin Björkdahl; Julia Stadler; [2017]
  Nyckelord :IoT; BMS-systems; operation and maintenance of facilities; facility management; municipality of Jönköping; IoT; fastighetsautomation; drift och underhåll av fastigheter; förvaltning; fastighetsavdelning; Jönköpings kommun;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: This work presents Internet of Things or IoT in facility management; operation and maintenance. One of the many functions of IoT is making “smart” building components, which can communicate when they break and can be controlled from a distance. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet smarta byggnader.

Din email-adress: