Sökning: "snabba demokratin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden snabba demokratin.

 1. 1. IT och demokratin - En fallstudie av e-demokrati i Lunds kommun

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Bengtsson; Kajsa Stolt; [2015]
  Nyckelord :E-demokrati; Demokrati; idealtypsanalys; informationsteknologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de e-demokratiska redskap som används av Lunds kommun och vilken demokratisyn de ger uttryck för. Syftet med uppsatsen har varit att försöka belysa e-demokratins roll i samhället. LÄS MER

 2. 2. Maktutövning vid förhandlingar inom samhällsplanering : Fallet 2013 års Stockholmsförhandling med fokus på Nacka

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Gustaf Davidsson; [2014]
  Nyckelord :makt; 2013 års Stockholmsförhandling; samhällsplanering; infrastruktur; stadsutveckling; tunnelbana; Nacka kommun; Stockholm läns landsting;

  Sammanfattning : Den snabba befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen orsakar stora problem i form av bland annat bostadsbrist och trängsel i transportsystemet. Nacka kommun är en av de kommuner i Stockholms län som växer snabbast varvid man planerar en omfattande förtätning i en del av kommunen, men för att detta ska vara möjligt krävs utbyggd kollektivtrafik. LÄS MER

 3. 3. Samhällskonsekvenser av bristande IT-säkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Jan-Ola Stenberg; Erko Mujanovic; Frank Stehn; [2012]
  Nyckelord :IT-säkerhet; Samhälle; Riskanalys; Hacking;

  Sammanfattning : Antalet företag, organisationer och instanser vars IT-system utsätts för attacker ökar. Något som märks trots att det försöker mörkläggas inom många organisationer. LÄS MER

 4. 4. E-demokratin är död - länge leve e-demokratin!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Sivervik; [2009]
  Nyckelord :e-demokrati; deltagardemokrati; stark demokrati.; digital demokrati; kommunal demokrati; E-gov; demokratimodeller; valdemokrati; samtalsdemokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien tar sin början i hur e-demokratin – en demokrati byggd på informationstekniska verktyg – sägs vara död och försvunnen i Sveriges kommuner. Ända sedan denna digitala demokrati i mitten av nittiotalet anammades som den kommande räddningen för en förmodat krisande demokrati, har dess förespråkare kommit att eftersöka den med ljus och lykta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet snabba demokratin.

Din email-adress: