Sökning: "social construction"

Visar resultat 1 - 5 av 1198 uppsatser innehållade orden social construction.

 1. 1. Employer attractiveness, arbetsengagemang och arbetstillfredsställelse inom den svenska byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrika Jussil; Livia Bjurling; [2018]
  Nyckelord :employer attractiveness; arbetsengagemang; arbetstillfredsställelse; social exchange theory; organisatorisk identifiering; byggbranschen; Social Sciences;

  Sammanfattning : The lack of labour is today an extensive problem in Sweden’s construction industry. Therefore, the purpose of this study was to examine how employer attractiveness is valued and how the experience of work engagement and job satisfaction appears in the Swedish construction industry. LÄS MER

 2. 2. Visualisering av platser : En undersökning av Uddevallas destinationsimage online

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Visuella representationer; Semiologi; Destinationsimage; Turismmarknadsföring; Innehållsanalys; Synekdoke; Sociala medier;

  Sammanfattning : Visual representations are important components in the construction of our social life. They depict the world around us and shape peoples everyday behavior. They are a medium through which we communicate and can be understood as social constructions dependent upon cultural understandings. LÄS MER

 3. 3. Manligt, kvinnligt och ätstörning : En granskning av diskurser gällande ätstörning bland män och kvinnor på utvalda svenska internetforum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Simóne Blomsterberg; [2018]
  Nyckelord :Eating disorders; online forums; critical discourse analysis; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze the current discourses regarding eating disorders among men and women in selected Swedish online forums. The question formulations I have used to answer the purpose have been as follows: how are eating disorders constructed in the selected forums? How are men and women with eating disorders respectively constructed in the selected forums? To find empirical data, which I consider relevant to this study, I have used a targeted selection. LÄS MER

 4. 4. The Opportunity Recognition Process of Discoveries and Social Creations in Entrepreneurial Teams A Structurationist Approach to the Opportunity Recognition Process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Benedikt Feja; [2017-07-05]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Entrepreneurial Process; Opportunity Recognition; Opportunity Research; Structuration Theory; Innovation;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. Sustainability Strategy in MNCs context- construction and legitimation - A Discourse analysis (Poststructuralist and CDA approach)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tasmuva Kaniz; [2017-07-05]
  Nyckelord :Discourse; sustainability strategy; legitimation strategy; construction;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet social construction.

Din email-adress: