Sökning: "social fobi"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden social fobi.

 1. 1. När kommunikationen brister : En litteraturstudie om talrädsla, kommunikationsprocess och våga-tala kurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Joanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Talängslan; kommunikation mellan människor; retorik;

  Sammanfattning : Målet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla. Vidare intas ett didaktiskt sociokulturellt perspektiv på elev och lärande samt vad som föreskrivs i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) och elevernas rättigheter till kommunikativa kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv beteendeterapi för samsjuklig insomni och socialt ångestsyndrom: En behandlingsstudie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Eriksson; David Gryphon; [2017]
  Nyckelord :social anxiety disorder; social phobia; insomnia; treatment; single-case; CBT; socialt ångestsyndrom; social fobi; insomni; behandling; single-case; KBT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Changing language, changing personality : Swedish bilinguals on the effects of speaking English

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Wedérus; [2017]
  Nyckelord :language; personality; extraversion; cultural frame shifting; språk; personlighet; extraversion; cultural frame shifting;

  Sammanfattning : Language influences not only the world-view but also the self-perceived personality of its users. One explanation for this is that the language used functions as a cue activating different sets of cultural frames within its users – a phenomenon known as Cultural Frame Shifting (CFS). LÄS MER

 4. 4. Supported Education (SEd) - Utbildning med stöd : En kvantitativ studie om individanpassat stöd till att slutföra högre utbildning, främst för personer med psykiska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ove Valodius; [2016]
  Nyckelord :Supported Education; Psychiatric disability and education; Psychiatric rehabilitation; Recovery; Supported Education; Psykiskt funktionshinder och utbildning; Psykiatrisk rehabilitering; Återhämtning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer i psykiatrisk rehabiliteringsteori som var de viktigaste stödjande och hindrande faktorerna för att deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering skulle kunna slutföra gymnasial/eftergymnasial utbildning och få ett arbete på dagens arbetsmarknad. Deltagarna i denna studie kom från fyra verksamheter inom Supported Education (SEd) i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Resilience against social anxiety : The role of social networks in social anxiety disorder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Adam Yngve; [2016]
  Nyckelord :resilience; social network; social anxiety; social support;

  Sammanfattning : Resilience refers to the capacity to quickly return to normal levels of functioning in the face of adversity. This capacity has previously been linked to social support. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet social fobi.

Din email-adress: