Sökning: "social media"

Visar resultat 1 - 5 av 3948 uppsatser innehållade orden social media.

 1. 1. ANALYZING THE MEDIA IMAGE OF ANGERED, A SWEDISH SUBURB Combined quantitative content analysis and critical discourse analysis.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kaisa Vetoniemi; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vårtermin 2017Handledare: Gustav PerssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 33Antal ord: 13 920Nyckelord: media image, Angered, suburb, CDA, marginalizationPurpose: The purpose of the research is to examine the media image of Angered, a suburb ofGothenburg, when it comes to the matters covered and the actors presented in the newsreporting of three local newspapers during the first week of each month from January2015 to December 2016.Theory: Critical Discourse AnalysisAgenda SettingMethods: Quantitative Content AnalysisCritical Discourse AnalysisMaterial: Total of 99 news articles collected from Göteborgs-Posten, GT and GöteborgDirektResultat: The main result of the research shows that the media image of Angered is one-sided. LÄS MER

 2. 2. “Babe your ass is looking tight”: En jämförande studie om kvinnliga utseendeideal, en hälsosam livsstil och den feminina kroppen på hälsobloggar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emma Hansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :health; femininity; blogs; body ideals; appearance ideal; homogenization; identity;

  Sammanfattning : Health and people's wellbeing is an important issue in the Western society today. Moreover had today’s technology changed the way we look at bodies in the fashion industry and in social media. LÄS MER

 3. 3. PRATA POLITIK PÅ FACEBOOK En kvantitativ innehållsanalys av svenska politiska partiers användning av Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Hagbranth; Mikael Hermansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskap – PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:VT 2017Handledare:Nicklas HåkanssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:57Antal ord:15 505Nyckelord:Politik, Sociala medier, Facebook, Tvåvägskommunikation, Politisk kommunikation, Politics, Social media, Political Public Relations, Kommunikationsfunktioner, FramingSyfte:Denna rapport ämnar undersöka hur svenska riksdagspartier kommunicerar med befolkningen på Facebook mellan åren 2012–2016. De två ämnen som ligger till grund för undersökningen är sjukvård och utbildning. LÄS MER

 4. 4. #Instaenvy The Role of Social Comparison Orientation in the Relationship Between Exposure to Instagram and the Emotion of Envy

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Noemi Elia Barac; Ikumi Maekawa; [2017-09-15]
  Nyckelord :Instagram; Social Comparison Orientation; SCO; Envy; Social Media; Social Networking; SNS; Idealised Self-Presentation;

  Sammanfattning : Instagram is one of the fastest growing yet least researched social media platforms of today. Theimage-oriented nature of Instagram allows its users to literally construct and convey an image ofthemselves and their lifestyles. LÄS MER

 5. 5. Vad gör kommunen på Facebook? Kommunala kommunikatörers kommunikation på Facebook och gensvaret från medborgarna kopplat till medborgarengagemang

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Madeleine Wendel; [2017-09-04]
  Nyckelord :sociala medier; Facebook; kommun; medborgarengagemang; kommunikatör;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the municipal communicators’ communication on the mu-nicipal Facebook pages and the citizens' response to it, with aim to explain and understand how dif-ferent kinds of content relates to the variation of engagement. This is consolidated by research ques-tions about how the municipal communicators use Facebook and how they reply to the feedback they get from the citizens, how the response in terms of comments, likes and shares, in addition to the different posts on the Facebook page, relate to a variation of citizen engagement. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet social media.

Din email-adress: