Sökning: "sociala strukturer sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden sociala strukturer sociologi.

 1. 1. ”Det känns lite jobbigt, det här att kallas invandrare”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexander Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :ungdomar i asylprocessen; sociologi; stigma; flykting; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällets minoritetsgrupper har historiskt sett varit utsatta för misskreditering och diskriminering av olika slag. I denna uppsats har speciellt fokus lagts på den minoritetsgrupp som utgörs av de tusentals afghanska ungdomar som sökt eller söker asyl i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Samhällets strukturer och sociala fenomen : En idéhistorisk studie av Durkheims samhällsteori och metodologi i Les règles de la méthode sociologique

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Robert Astborg; [2017]
  Nyckelord :Durkheim; metodik; sociologi; sociala fakta; fenomen; empiri; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Studien undersöker sociologins forskning och metodregler i Émile Durkheims Les Règles dela méthode sociologique (1894) ur ett idéhistoriskt perspektiv. Målet med metodiken var att vetenskapligt kunna använda objektiva fenomen som relaterade till samhällets sociala strukturer och därigenom kunna erhålla sociala fakta och redovisa statistiska beräkningar ochlogisk-analytiska slutsatser. LÄS MER

 3. 3. "Jag är ett vapen, jag kan vara farlig" - en sociologisk studie om det feministiska självförsvarets funktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jenny Nilsson; Katja Slonawski; [2017]
  Nyckelord :Feministiskt självförsvar; feminism; handlingsberedskap; kamp; kroppsreflexivitet; motstånd; nya sociala rörelser; subjektsblivande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Feministiskt Självförsvar är en svensk aktivistgrupp med ursprung i Ung Vänster som håller kvinnoseparatistiska klasser i självförsvar, av och för tjejer och kvinnor. Uppsatsen behandlar Feministiskt Självförsvar både som en rörelse (Feministiskt Självförsvar) och som en praktik (feministiskt självförsvar). LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av ett volontärprojekt i Kenya

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Amanda Wenzer; Helena Olovsson; [2016]
  Nyckelord :Development project; NGO; Inequality; Kenya; Evaluation; Utvecklingsprojekt; NGO; Utvärdering; Kenya; Patriarkala strukturer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utvärdera det kenyanska utvecklingsprojektet och NGO:n Nikumbuke som på grund av landets patriarkala strukturer har som mål att stärka de deltagande kvinnorna. Vi har genom att delta i projektet som volontärer studerat vilka metoder Nikumbuke arbetar med för att uppnå sitt mål och undersökt vad effekterna blir för deltagarna samt vilka eventuella svårigheter projektet möter. LÄS MER

 5. 5. Immanent Resistance - A qualitative study of political activism in Malmö from a posthumanistic perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johannes Rydinger; [2016]
  Nyckelord :Braidotti; posthuman; Deleuze and Guattari; line of flight; political activism; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In several sociological theories you are confronted with an individual trapped in oppressive structures without much space for counter-power, in a european context with emerging fascism and nationalism. With this study I introduce a post-humanistic perspective, inspired of Gilles Deleuze's philosophy and Rosi Braidottis social theories, to explore the possibilities for people to do political resistance through extra-parliamentary movements. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sociala strukturer sociologi.

Din email-adress: