Sökning: "sociala strukturer sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden sociala strukturer sociologi.

 1. 1. Utvärdering av ett volontärprojekt i Kenya

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Amanda Wenzer; Helena Olovsson; [2016]
  Nyckelord :Development project; NGO; Inequality; Kenya; Evaluation; Utvecklingsprojekt; NGO; Utvärdering; Kenya; Patriarkala strukturer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utvärdera det kenyanska utvecklingsprojektet och NGO:n Nikumbuke som på grund av landets patriarkala strukturer har som mål att stärka de deltagande kvinnorna. Vi har genom att delta i projektet som volontärer studerat vilka metoder Nikumbuke arbetar med för att uppnå sitt mål och undersökt vad effekterna blir för deltagarna samt vilka eventuella svårigheter projektet möter. LÄS MER

 2. 2. Immanent Resistance - A qualitative study of political activism in Malmö from a posthumanistic perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johannes Rydinger; [2016]
  Nyckelord :Braidotti; posthuman; Deleuze and Guattari; line of flight; political activism; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In several sociological theories you are confronted with an individual trapped in oppressive structures without much space for counter-power, in a european context with emerging fascism and nationalism. With this study I introduce a post-humanistic perspective, inspired of Gilles Deleuze's philosophy and Rosi Braidottis social theories, to explore the possibilities for people to do political resistance through extra-parliamentary movements. LÄS MER

 3. 3. Från jämställdhetsarbete till mångfaldsarbete. - En fallstudie av jämställdhets- och mångfaldsarbete i en kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :mångfaldsplan; jämställdhetsplan; mångfaldsarbete; mångfald; jämställdhet; jämställdhetsarbete; fallstudie; diskursanalys; kommun; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det är vanligt att bedriva ett mångfaldsarbete i organisationer idag, men dess omfattning och definition är ofta otydlig. Jämställdhetsarbetet tenderar att läggas till som en del i mångfaldsarbetet. LÄS MER

 4. 4. Individen i det aktivitetsbaserade kontoret En studie av Skanskas fysiska och psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marcus Jildenstål Svedberg; [2015-11-19]
  Nyckelord :ABW; aktivitetsbaserat kontor; flexkontor; förändring; psykosocial arbetsmiljö; ; Skanska; hälsa; arbetssätt; produktivitet; arbetstillfredsställelse; sociala relationer;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur medarbetare på Skanska upplever förändringsprocessen och sin nuvarande arbetsmiljösituation efter införandet av det aktivitetsbaserade kontoret.Teoretiska perspektiven behandlar två olika sätt att mäta hälsa utifrån den psykosociala arbetsmiljön samt hur dessa kan bidra till att påvisa hälsosamma och ohälsosamma förhållanden i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmarknadsåtgärder - ett sätt att göra arbetslösa ungdomar anställningsbara? : Effekter ur ett sociologiskt individperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Lindwall; Linn Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Ungdomsarbetslöshet; individualisering; samhällsnormer; sociala strukturer; motivationsbrist;

  Sammanfattning : En kandidatuppsats i sociologi om arbetslöshet bland ungdomar och vilka effekter strukturer och normer kan ha på ungdomar som deltar i en arbetsmarknadsåtgärd.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sociala strukturer sociologi.

Din email-adress: