Sökning: "socialantropologi"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet socialantropologi.

 1. 1. BÆREDYGTIGHEDENS KOMPLEKSITETER: ET ANTROPOLOGISK STUDIE AF OMSTILLING TIL BÆREDYGTIGE VANER I HUSHOLDNINGEN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sigrid Duekilde; [2018]
  Nyckelord :Bæredygtighed; Socialantropologi; Moralsk Økonomi; Husholdningsøkonomi; Subjektivering; Fællesskab; Vaner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dette studie undersøger bæredygtighed i hverdagen blandt danskere. Ud fra empiri indsamlet i frivillige fællesskaber, giver studiet et indblik i de dilemmaer der fylder mest i danskernes daglige liv og tankeverden. LÄS MER

 2. 2. Mellanförskap, en styrka eller svaghet? - En studie om iraniers integrering i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Rebecca Persson; [2018]
  Nyckelord :socialantropologi; integration; identitet; mellanförskap; språk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar att analysera hur iranier, som växt upp i Sverige, ser på sin egen nationella, etniska och kulturella identitet. Det kommer också att diskuteras huruvida de ser en dubbel kulturtillhörighet som en tillgång eller en nackdel. LÄS MER

 3. 3. Livsenergi-Reiki som healing metod

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Rebecca Wallin; [2018]
  Nyckelord :Socialantropologi; medicinsk antropologi; alternativ behandling; Reiki; healing; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Reikihealing med sitt ursprung från Japan och holistiska synsätt erbjuder andra förklaringsmodeller och svar på frågor än den traditionella biomedicinen. Det innefattar även att gå till botten med varför olika symtom uppstår. LÄS MER

 4. 4. EN ETNOGRAFISK STUDIE OM MAKTKRITISK ORGANISERING

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Elvira Johansson; [2018]
  Nyckelord :Socialantropologi; Organisationsstrukturer; Maktkritik; Intersektionalitet; Tolkningsföreträde; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den feministiska utopin är vi alla jämlika och styr samhället på bredden snarare än från toppen. Men påverkan från samhällets hierarkiska och prestationskrävande strukturer gör att det är svårare att arbeta fritt från hierarkin. LÄS MER

 5. 5. Öresundsidentitet - En studie om regional identitet och identitetsskapande i en transnationell kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Karolina Hellqvist; [2017]
  Nyckelord :Öresund residents; regional identity; social anthropology; boundary; transnationalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Öresund region, or Greater Copenhagen as it also is represented as, is a cross-border region connecting Skåne with Copenhagen. Political initiatives have forced development towards a more integrated region with one regional identity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet socialantropologi.

Din email-adress: