Sökning: "socialtjänsten missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden socialtjänsten missbruk.

 1. 1. “Fem​ ​mödrars​ ​upplevelser​ ​om​ ​normers​ ​påverkan på​ ​moderskap​ ​och​ ​missbruk” En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lenita Vigart Bu; Valentina Shaafi; [2018-01-30]
  Nyckelord :Moderskap; missbruk och normer.;

  Sammanfattning : “Fem mödrars upplevelser om normers påverkan på moderskap och missbruk - Enkvalitativ studie”. Ett socialkonstruktivistiskt synsätt låg till grund för studien somutgick från en svensk kontext. Studien baserades på intervjuer med fem kvinnorom deras moderskap under tiden de befunnit sig i missbruk samt om tiden efter debrutit med detta. LÄS MER

 2. 2. "Det är vår skyldighet" : En kvalitativ studie om hur mentorer i skolor får ta del av och handskas med elever som har föräldrar med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Martina Karlsson; Linn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Missbruk; skola; samverkan; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur mentorer i skolan får kännedom om att elever har en eller flera föräldrar som missbrukar, hur arbetet med dessa elever ser ut samt hur samverkan med andra instanser fungerar. Datainsamling skedde i form av semistruktuerade intervjuer med fem stycken mentorer på olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Prostitutionen i Norrland : Socialtjänstens ansvar?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Sevä; Ylva Lindström; [2018]
  Nyckelord :Prostitution; Sexköp -are ; Socialt arbete; Socialtjänst och Socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna studie är att undersöka hur socialtjänsten hanterar och bemöter prostitutionens omfattning bland kvinnor samt identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter hos myndigheten. För att besvara vårt syfte har tre frågeställningar formulerats:   Hur har prostitutionens förekomst förändrats över tid? Vilka insatser/vilket stöd erbjuder socialtjänsten kvinnor som lever i prostitution? Hur skulle arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kunna utvecklas och förstärkas?   Denna uppsats fokuserar på hur socialtjänsten möter kvinnor som befinner sig i prostitution. LÄS MER

 4. 4. Livsviktigt arbete : En enkätstudie om suicidprevention inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elin Stensiö; Kohrs Lars-Erik; [2018]
  Nyckelord :Suicide; Suicidal behavior; Suicide prevention; Social services; Income support; Addiction; SPSS; Survey; Självmord; Suicid; Suicidprevention; Socialtjänsten; Försörjningsstöd; Vuxen; Beroende; SPSS; Enkät; Psykiskt olycksfall.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en enkät kartlägga socialsekreterares upplevelse av beredskap och förekomst av möten med självmordsnära klienter inom socialtjänsten. I Sverige dör cirka 1100 människor årligen genom suicid och det klassas idag som ett folkhälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Gravida kvinnor i missbruk : En studie om socialtjänstens och mödravårdens ansvar, samarbete och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Corneliusson; Sandra Udén; [2018]
  Nyckelord :Cooperation; motivation; pregnancy; addiction; social services; Samarbete; motivation; graviditet; missbruk; socialtjänsten;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine and analyze how the statutory agreement on cooperation between social services and maternity care in three different municipalities is translated into practice. Additionally the purpose is to see what kind of experiences professionals in social services and maternity care have of how different factors can affect pregnant women in addiction to change during pregnancy. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet socialtjänsten missbruk.

Din email-adress: