Sökning: "socioekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet socioekonomi.

 1. 1. Förebyggande folkhälsoarbete avseende munhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att förebygga karies hos barn och unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Menike; [2018-09-17]
  Nyckelord :Folkhälsa; munhälsa; karies; levnadsvanor; socioekonomi; promotion; prevention; Public health; oral health; caries; living habits; socio-economy; promotion; prevention;

  Sammanfattning : Background: Dental health in Sweden is relatively good, but caries is a growing problem in groups of lower socio-economic status. Dental health care for children and adolescents is free in Sweden and it is of great importance to implement good dental hygiene early on in life. LÄS MER

 2. 2. En brottningsmatch med olika förutsättningar : En kvantitativ studie av brottarnas väg till det svenska landslaget

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Malin Stempel; Emanuel Ålund; [2018]
  Nyckelord :commercialization; professionalization; socioeconomic; specialization; wrestling; brottning; kommersialisering; professionalisering; socioekonomi; specialisering;

  Sammanfattning : Sports are changing along with the development of society; commercialization and professionalization of the sports movement is today demanding more of the athletes than before. These demands have created a trend of early specialization, not only amongst the biggest global sports, but also the less practiced ones. LÄS MER

 3. 3. Attitudes Towards Mental Illness : A Comparative Sample Study of Sweden contra India

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sandra Frykman; Julia Angbrant; [2018]
  Nyckelord :mental illness; attitudes; CAMI; high-income country; lower-middle-income country; culture; religion;

  Sammanfattning : This study seeks to investigate the attitudes towards mental illness in Sweden in comparison with India. To measure attitudes towards people with mental illness the questionnaire Community Attitudes Towards Mental Illness (CAMI) was used containing positive and negative statements regarding mental illness. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan dålig tandhälsa och socioekonomiska skillnader

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Duval Syliane; [2018]
  Nyckelord :Sweden; oral health; karies; socioekonomi; prevention; Sweden; oral health; karies; socioekonomi; prevention;

  Sammanfattning : Introduction Caries and poor oral health is an epidemy that affects many people and especially lower classes in society with small or non exiting financial measures to seek dental care. The aim with this overview was to look at the connection between bad socioeconomic aspects and poor oral health. LÄS MER

 5. 5. Rumslig socioekonomisk variation i Karlstad : En studie av vattnets roll för socioekonomisk fördelning i Karlstad tätort

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Henrik Grund; Joel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Karlstad; blue space; water; waterfront; socioeconomic status; segregation; urban planning; Karlstad; vatten; vattennära; socioekonomi; socioekonomisk status; segregation; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Where people choose to live is a consequence of a variety of factors, such as housing cost, design, localization and personal considerations. Urban blue spaces provide a range of perceived benefits to nearby inhabitants and is generally seen as attractive traits for an area, influencing housing cost and demographics amongst other things. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet socioekonomi.

Din email-adress: