Sökning: "socioekonomisk status"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden socioekonomisk status.

 1. 1. Samhällsengagemang & Skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Dahlberg; Daniel Månsson; [2018]
  Nyckelord :Civic Education; Civic Engagement; Gymnasiet; Högstadiet; Pedagogik; Samhällskunskap; Socioekonomisk status; Upper Secondary;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker vilka faktorer som påverkar samhällsengagemang hos högstadie- och gymnasieelever. Utifrån svensk och internationell forskning, har vi fokuserat på pedagogiska faktorer och elevers sociala bakgrundsfaktorer i relation till samhällsengagemang. LÄS MER

 2. 2. Typ 2-diabetespatienters upplevelser av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Asplund Hanna; [2018]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; self care; empowerment; experiences; nursing.; Typ 2-diabetes; egenvård; empowerment; upplevelser; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en folksjukdom som är utspridd över hela världen och förutses bli allt mer förkommande. Sjukdomen och dess komplikationer innebär en livsstilsförändring för de som drabbas men även en stor kostnad för samhället. LÄS MER

 3. 3. Spelar det någon roll? : En experimentell språkstudie om förskollärares instruktioner i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Mariah Harnesk; Mikaela Ribbing; [2018]
  Nyckelord :Språkstudie; språkanvändning; lärarinstruktioner; förskola; substantiv; pronomen; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Detta är en experimentell pilotstudie med syftet att ta reda på hur förskollärares olika sätt att ge instruktioner gällande en pysseluppgift skulle kunna skapa variationer i förskolebarns språk. Förskolans läroplan beskriver språkligt arbete i förskolan som viktigt för att barn ska få ett nyanserat språk och ordförråd. LÄS MER

 4. 4. Resonemang kring matval och matvanor hos ungdomar i ett område med låg socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Chantelle Josefsohn; [2017-09-04]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; matval; matvanor; socioekonomisk status; ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomar konsumerar mindre frukt och grönsaker och mer fett- och sockerrika livsmedel än vad som rekommenderas. Ungdomar med låg socioekonomisk status är en särskilt utsatt grupp. Därmed är det av intresse att få en djupare förståelse för ungdomars tankar, åsikter och idéer kring matval och matvanor. LÄS MER

 5. 5. Springa för livet - En intervjustudie om betydelsen av ett motionslopp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Astrid Ericsson; Hanna Ljungkvist; [2017-08-28]
  Nyckelord :Hälsa; motionslopp; sociala gradienten; socioekonomi;

  Sammanfattning : Den sociala gradienten innebär att det finns ett mönster i samhället där individer med hög socioekonomisk status generellt har bättre hälsa än individer med låg socioekonomi. Detta visar sig både i Sverige och i andra delar av världen. Många olika aktörer reagerar på dessa skillnader och försöker åstadkomma en förändring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet socioekonomisk status.

Din email-adress: