Sökning: "socioekonomisk status"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden socioekonomisk status.

 1. 1. Resonemang kring matval och matvanor hos ungdomar i ett område med låg socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Chantelle Josefsohn; [2017-09-04]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; matval; matvanor; socioekonomisk status; ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomar konsumerar mindre frukt och grönsaker och mer fett- och sockerrika livsmedel än vad som rekommenderas. Ungdomar med låg socioekonomisk status är en särskilt utsatt grupp. Därmed är det av intresse att få en djupare förståelse för ungdomars tankar, åsikter och idéer kring matval och matvanor. LÄS MER

 2. 2. Springa för livet - En intervjustudie om betydelsen av ett motionslopp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Astrid Ericsson; Hanna Ljungkvist; [2017-08-28]
  Nyckelord :Hälsa; motionslopp; sociala gradienten; socioekonomi;

  Sammanfattning : Den sociala gradienten innebär att det finns ett mönster i samhället där individer med hög socioekonomisk status generellt har bättre hälsa än individer med låg socioekonomi. Detta visar sig både i Sverige och i andra delar av världen. Många olika aktörer reagerar på dessa skillnader och försöker åstadkomma en förändring. LÄS MER

 3. 3. Läsk- och energidryckskonsumtion - En jämförande studie om gymnasieungdomar i två olika socioekonomiska områden i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Frida Ekman; Linnea Löfström; [2017-08-28]
  Nyckelord :Adolescents; Attitudes; Energy drinks; Health inequalities; Soft drinks; Socioeconomic status; Socioeconomic position; Sociodemographic; Sugar sweetened beverages;

  Sammanfattning : Ojämlikhet i hälsa existerar i hela världen och förekommer mellan olika grupper i samhället. IGöteborg förekommer variationer mellan olika geografiska områden där grupper med lägreutbildning och inkomst har mindre hälsosamma matvanor i jämförelse med grupper som harhögre utbildning och inkomst. LÄS MER

 4. 4. Att skapa förutsättningar för stadsliv genom inkluderande design : ett gestaltningsförslag för S:t Eriks torg i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josef Östblom; Susan Smith; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; inkluderande design; mänsklig aktivitet; offentliga rum; stadsliv; tillgänglighet;

  Sammanfattning : När städer förtätas bli kvalitativa offentliga rum en viktig faktor för livet i staden. De offentliga rummen är medborgarnas gemensamma resurs. Genom design som verktyg kan alla inkluderas i en stad med god livsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Äldres uplevelser av depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Brodin; Yekta Bengin Uslan; [2017]
  Nyckelord :Depression; upplevelser; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är depression den vanligaste psykiatriska diagnosen i Sverige. Var femte svensk har någon gång i sitt liv fått diagnosen. Befolkningen i landet blir äldre och med åldern kommer riskfaktorer för depression. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet socioekonomisk status.

Din email-adress: