Sökning: "socioekonomisk status"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden socioekonomisk status.

 1. 1. Rädsla för att misslyckas : En kvantitativ studie om personlighetens påverkan på "Fear of Failure" i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mia Arvidsson; Viktor Larsson; [2018]
  Nyckelord :Fear of failure; personality; neuroticism; five-factor model; Fear of failure; personlighet; neuroticism; femfaktormodellen;

  Sammanfattning : Fear of failure (FF) har negativ påverkan på individers motivation, val av arbete, prestationsförmåga och allmänt välbefinnande och kan uppstå när människor skall ta olika beslut. Vår studie avsåg att undersöka om fear of failure kan förklaras av personlighet och om det fanns andra påverkansfaktorer, så som socioekonomisk status, ålder och kön. LÄS MER

 2. 2. Associationen mellan socioekonomiska faktorer och övervikt/fetma bland barn mellan 0 - 12 år : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Laura Hungefält; Cecilia Lager; [2018]
  Nyckelord :Children; socioeconomic status; overweight; obesity; health risk factors; Barn; socioekonomisk status; övervikt; fetma; frisk riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Övervikt och fetma bland barn har de senaste 30 åren ökat över hela världen. Att barn utvecklar övervikt eller fetma har inte bara att göra med deras livsstil utan bakomliggande orsaker kan kopplas till föräldrars socioekonomiska status, SES (Folkhälsomyndigheten, 2017). LÄS MER

 3. 3. Samhällsengagemang & Skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Dahlberg; Daniel Månsson; [2018]
  Nyckelord :Civic Education; Civic Engagement; Gymnasiet; Högstadiet; Pedagogik; Samhällskunskap; Socioekonomisk status; Upper Secondary;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker vilka faktorer som påverkar samhällsengagemang hos högstadie- och gymnasieelever. Utifrån svensk och internationell forskning, har vi fokuserat på pedagogiska faktorer och elevers sociala bakgrundsfaktorer i relation till samhällsengagemang. LÄS MER

 4. 4. Jag vill också spela klarinett! : En enkätstudie kring musiklärarstudenters val av instrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Anders Hoglert; [2018]
  Nyckelord :instrument choice; music teacher; quantitative research; survey; gender; age; instrumentval; musiklärare; kvantitativ forskning; enkät; kön; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som var viktigast i valet av instrument för musiklärarstudenter. Studien letar också efter samband mellan faktorer och olika instrumentval. Tidigare forskning lyfter fram en mängd olika faktorer som spelar roll vid valet av musikinstrument. LÄS MER

 5. 5. Skiljer sig äldre individers internetanvändning åt beroende på socioekonomisk status? : En kvantitativ studie om äldre individers internetanvändning och socioekonomiska status i Sverige, Finland och Norge.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jack Robertsson; Måns Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Digital divide; digital immigrants; internet; ICT; socioekonomisk status; Bourdieu; Norden; äldre individer; digitalt kapital;

  Sammanfattning : Samhällets utveckling karaktäriseras av en allt mer påtaglig digitalisering. Att använda internet tycks vara en nödvändig förutsättning för att vara en aktiv deltagare av dagens samhälle. Forskning har visat att äldre individer använder internet mindre än yngre, vilket gör dem speciellt utsatta i och med samhällets digitalisering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet socioekonomisk status.

Din email-adress: