Sökning: "sociokulturell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade orden sociokulturell teori.

 1. 1. Snälla, kan du inte bara sitta stilla som alla andra? : En kvalitativ textanalys av litteratur för och om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lovisa Kahl; [2018]
  Nyckelord :Inclusion; Diversity; Norm-Criticism; Sociocultural Theory; Neuropsychiatric Disabilities; ADHD; Autism; Kumashiro; Vygotskij; Inkludering; mångfald; normkritik; sociokulturell teori; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; Autism; Äppelhylla; Kumashiro; Vygotskij;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how pedagogical picture books intended for inclusion represents children with neuropsychiatric disabilities. This is investigated through in-depth analysis of four books dealing with the subject from different approaches, recommended by state libraries and the specialised educational authority. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Söderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; framgångsfaktorer; förutsättningar; inkludering; lärares inställning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söderberg, Ann (2018). Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv. Inclusion of pupils with autism spectrum disorder — challenges and facilitating factors from a teacher perspective. LÄS MER

 3. 3. IKT i undervisningen : En kvalitativ studie om lärares förutsättningar och användning av IKT i          matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Rickard Fredriksson; Mathias Åhlin; [2018]
  Nyckelord :Digital competence; mathematics; sociocultural theory; teaching; TPACK; Digital kompetens; matematik; sociokulturell teori; TPACK; undervisning;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att det inte alltid finns ett samband mellan användning av IKT i undervisningen och positiva inlärningsresultat. Det är en fråga om hur lärare använder IKT i sin undervisning, vilka kompetenser läraren har och vilka tekniska förutsättningar som finns på skolan. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i grundsärskolan : En studie om kommunikativ lärmiljö i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Rubinsson; Ida-Marie Bergström; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation i grundsärskolan; fokusgruppsamtal; intellektuell funktionsnedsättning; samspel; lärmiljö; AKK; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger i grundsärskolan arbetar för att utveckla elevers möjlighet till kommunikation. Metoden som valdes för studien var kvalitativa fokussamtal och intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Matematiklyftets bidrag för problemlösning på högstadiet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Borislav Zdrnja; Daniel Törnlycke; [2018]
  Nyckelord :Förändringsarbete; kollegialt lärande; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Törnlycke, Daniel och Zdrnja, Borislav (2018). Matematiklyftets bidrag för problemlösning på högstadiet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Matematikresultaten i svensk skola har sjunkit de senaste åren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sociokulturell teori.

Din email-adress: