Sökning: "sofia"

Visar resultat 11 - 15 av 3249 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 11. Analys av skillnader vid centraliserad och decentraliserad lagerstruktur - En fallstudie med avseende på tonkilometer, transportkostnad och koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Eliasson; Sofia Hagman; [2016-09-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teoretisk referensram: Transporter är grundläggande för att företagsamhet och konsumtion i samhällen skall fungera. Därför är logistikfunktioner viktiga för att upprätta effektiva distributionskedjor. LÄS MER

 2. 12. Creating Urban Social Sustainability – A case study of stakeholder involvement and success factors in urban development projects in Angered

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Kringlund; Amanda Ramér; [2016-09-05]
  Nyckelord :Social sustainability; urban development; stakeholder identification; stakeholder involvement; collaboration;

  Sammanfattning : This study focuses on the complex issue of creating socially sustainable urban development, with a specific focus on stakeholder involvement. In recent years the notion of sustainable cities has achieved political momentum (Dempsey et al., 2009). LÄS MER

 3. 13. ”För det är inte alltid chefen som har rätt” - En studie om kultur, organisationskultur och ledarskap i ett svenskt företag med japanska ägare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Bringemark; [2016-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kultur, organisationskultur och ledarskap uppfattasefter att ett svenskt företag övergått i utländsk ägo. Syftet är vidare att göra en uppföljning aven studie som genomfördes inom samma företag sju år efter uppköpet samt beskriva hur detser ut idag. LÄS MER

 4. 14. Samma asylskäl – olika frågor. Migrationsverkets bemötande av HBTQflyktingar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Jens Wingren; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

 5. 15. ABC PÅ SPANSKA OCH PÅ SVENSKA. Dokumenterande och instrumentell översättning utifrån avsnitt ur den illustrerade ABC-boken Las divertidas aventuras de las letras

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hanna-Sofia Carlson; [2016-08-18]
  Nyckelord :Översättning; barnböcker; bilderböcker; ABC-böcker; Christiane Nord;

  Sammanfattning : I uppsatsen översätts delar av den illustrerade ABC-boken Las divertidas aventuras de las letras (2010) från spanska till svenska. Det är en ABC-bok som är riktad till barn från tre år och uppåt, där varje bokstav i det spanska alfabetet är huvudperson i små korta berättelser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: