Sökning: "sofia"

Visar resultat 11 - 15 av 3488 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 11. Litteratursamtal om Tusen strålande solar och Othello : Läsarter i litteratursamtal med elever från språkintroduktion och gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Falk; [2017]
  Nyckelord :läsarter litteratursamtal;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is integrating book talks. The aim is to explore and describe which forms ofreadings of the books appear in the analyzed book talks. The content analysis is based upon soundrecordings of the book talks and the questions that provide their basis. Tengberg’s (2011) forms ofreading make up the analysis categories. LÄS MER

 2. 12. Anestesisjuksköterskans erfarenhet av det preoperativa omhändertagandet av barn : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Ek; Annika Bernhardsson; [2017]
  Nyckelord :Nurse Anaesthetist; Anaesthesia; Children; Parents; Preoperative care; Anxiety; Care; Experience; anestesisjuksköterska; anestesi; barn; föräldrar; preoperativt omhändertagande; oro; omvårdnad; erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Det ställs höga krav på anestesisjuksköterskan i mötet med ett barn inför anestesi. Många barn är rädda och anestesisjuksköterskan måste ha genomtänkta strategier att ta till för att minska risken för att anestesin ska bli en obehaglig upplevelse. LÄS MER

 3. 13. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER

 4. 14. Den tillfälliga migranten : en diskursanalys av den svenska regeringens migrationspolitik.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; migration; realism; liberalism; diskurs; säkerhet; nytta; kriminalisering; suveränitet; gränser.;

  Sammanfattning : Through a discourse analysis of Swedish proposals related to migration policy between 2004 and 2016, I have highlighted normative assumptions and dominant discourses that can be said to justify the increasingly restrictive policies that migrants meet today. The change in policy in Sweden can be seen as part of a global trend where affluent countries have closed their borders to people seeking refuge. LÄS MER

 5. 15. Creating a User Friendly Web Visualization of Historical Temperature Data, Using Existing Web Development Tools

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Anna Eklund; Sofia Jacobsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today's society, the need to create user-friendly visualizations of raw data is bigger than ever, since the amount of information which need to be understood by various audiences is constantly increasing. With the help of computers and the Internet, it is possible to reach out to the target audiences. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: