Sökning: "sofia"

Visar resultat 11 - 15 av 3380 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 11. Hush! : Förskollärares attityder och tankar om barns sexuellaintegritet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Dahl; Sofia Evertsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; attityder; integritet; bemötande; sexualitet;

  Sammanfattning : I den här studien behandlas barns sexuella integritet. Den aktuella forskningen inom områdetär begränsad. Studien synliggör hur förskollärares attityder till barns sexualitet och hur debeskriver att de lär barn integritet. Det är ett område som påverkas av samhälleliga normeroch attityder vilket bidrar till att det är ett tabuämne. LÄS MER

 2. 12. Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten med vårdcentral. : Empirisk studie med kvalitativ ansats.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pia Hultman; Sofia Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :urinary incontinence; women; primary care; district nurse; information; urininkontinens; kvinnor; primärvården; distriktsköterska; information;

  Sammanfattning : Syfte: att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans (DSK/SSK) uppfattning om den information som ges till kvinnor med urininkontinens (UI), vid första kontakten med vårdcentral. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med fem distriktssköterskor och en sjuksköterska, gjordes med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 3. 13. Attityder till annonser på Instagram : En kvalitativ studie om hur konsumenter uppfattar innehållet i annonser på Instagram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rosalia Bojackly; Sofia Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Kommunikationskanal; marknadsföringskanal; Instagram; attityder; sociala medier; reklam;

  Sammanfattning : Social media is increasing constantly, which led to new communication and marketing channels have evolved, it has helped businesses and consumers to integrate and communicate with each other. One of the fastest growing communication and marketing channels is Instagram. LÄS MER

 4. 14. EU-kommissionens förslag om återinförandet av CCCTB : kan en gemensam skattebas övervinna beskattningshinder på den inre marknaden och är EU-kommissionens förslag förenligt med subsidiaritetsprincipen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Gylling; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. "Jag ska bli sjuksyster jag" : En litteraturstudie om olika motiv och personlighetsdrag bakom yrkesvalet

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Karin Andersson Sand; Sofia Söderling Brandin; [2017]
  Nyckelord :Caring; helping others; co-dependency; personality traits; nurse; Bry sig om; hjälpa andra; medberoende; personlighetsdrag; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur olika personlighetsdrag och motiv har inflytande på yrkesvalet till att bli sjuksköterska med fokus på medberoendeproblematik. Detta med anledning av att personer med en problematisk uppväxt tenderar att välja ett omvårdnadsyrke där behovet av att ta hand om andra kan uppfyllas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: