Sökning: "sofia"

Visar resultat 21 - 25 av 3884 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 21. Att orosanmäla vid misstanke om att barn far illa : En litteraturstudie om vad som påverkar sjuksköterskor i beslutet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Frost; Karin Grip; [2018]
  Nyckelord :barn som far illa; försummelse; barnmisshandel; anmälningsplikt; orosanmälan; sjuksköterska; påverka; beslut;

  Sammanfattning : I Sverige far tusentals barn illa varje år till följd av misshandel eller andra missförhållanden. Detta trots att alla barn har rätt till trygga uppväxtförhållanden. LÄS MER

 2. 22. Effekter av att använda musik som omvårdnadsåtgärd för personer med demenssjukdom – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Staffan; Sofia Tucan Oldgren; [2018]
  Nyckelord :BPSD; dementia; music; nursing; person-centred care; residential aged care; BPSD; demens; musik; omvårdnad; personcentrerad vård; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor blir idag allt äldre och demenssjukdomar förväntas bli ett växande problem. Inget bot finns men symtom kan hämmas genom farmakologiska behandlingar, dock ofta med flera biverkningar. Personer med demenssjukdom utvecklar ofta beteendeförändringar som kan vara svåra att bemöta för vårdgivare. LÄS MER

 3. 23. Water holding capacity and viscosity of ingredients from oats : the effect of b-glucan and starch content, particle size, pH and temperature

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Berggren; [2018]
  Nyckelord :Oats; β-glucan; water holding capacity; viscosity; Solvent Retention Capacity; Rapid Viscosity Analyzer;

  Sammanfattning : Oats is a crop that contains a high amount of fiber, protein and fat, but like all other crops it contains mostly starch. In this study the focus has been oat flours and brans with different b-glucan content. LÄS MER

 4. 24. Åtgärder och metoder för att minska smärta och stickrädsla hos barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Nordqvist; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; stickrädsla; åtgärder; nålrelaterat moment; radiologisk verksamhet; litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn känner obehag och rädsla inför medicinska åtgärder inom sjukvården. Studier har visat att nålrelaterade moment är det som upplevs mest skrämmande. Barn kommer till en röntgenavdelning för att undersökas och ofta behöver kontrastmedel injiceras. LÄS MER

 5. 25. Sänkta förväntningar- vägen till lycka? - En kvantitativ studie av sambandet mellan förväntningar, subjektivt välbefinnande och Locus of Control.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Lindström; Joanna Sjödahl; Charlotte Säfström; [2018]
  Nyckelord :High expectations; Low expectations; Locus of Control; Subjective Well Being; Positive psychology; Age; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka sambandet mellan faktorerna Locus of Control (LOC), förväntningar på framtiden och subjektivt välbefinnande. Tidigare forskning har visat på att intern LOC korrelerar med högt välbefinnande och extern LOC korrelerar med lågt välbefinnande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: