Sökning: "sofia"

Visar resultat 21 - 25 av 3835 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 21. Revisorns oberoende- en studie om revisorers attityd, byrårotation och olikafaktorers påverkan på oberoendet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Pernilla Annerstedt; Maja-Sofia Bergvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. En studie om hur IFRS 15 kan påverka transparens och kvalitét inom redovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Johansson; Carl Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Revenue recognition; Transparency; Accounting Quality; Information Asymmetry; IFRS 15; intäktsredovisning; transparens; redovisningskvalité; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har fokuserat främst på hur användandet av IFRS separat påverkar transparens i redovisningen samt redovisningskvalité. Däremot finns det inte lika mycket forskning kring hur IFRS 15 påverkar relationen mellan transparens och redovisningskvalité. LÄS MER

 3. 23. Personers upplevelser av att leva med astma: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emmy Klingborg; Sofia Persson; [2018]
  Nyckelord :Astma; kvalitativ; litteraturstudie; livsvärld; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas cirka 800 000 personer leva med astma vilket gör den till en utav landets folksjukdomar. Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftrören som innebär att luftrören har en ökad känslighet mot faktorer såsom pollen och tobaksrök. Astma kan karakterisera sig i form av attacker av andnöd och hosta. LÄS MER

 4. 24. Kvinnors bevekelsegrunder till försenat vårdsökande vid akut kranskärlssjukdom. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Hansson; Ida Pedersen; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor; försenat vårdsökande; hjärtinfarkt; akut kranskärlssjukdom; beslutfattande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den enskilt vanligaste dödsorsaken hos män och kvinnor. Studier har visat att kvinnor tenderar att vänta med att söka vård vid akut kranskärlssjukdom. LÄS MER

 5. 25. Värdet av CPSE (canine prostate specific esterase) vid diagnostik av prostataförstoring hos hanhund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Carlin; [2018]
  Nyckelord :CPSE; benign prostatahyperplasi; diagnostik; ultraljud;

  Sammanfattning : Benign prostatahyperplasi (BPH) är den vanligaste prostatasjukdomen hos intakta hanhundar. Studier har visat att nästan 100 % av intakta hanhundar har BPH efter sex års ålder. Olika prostatarelaterade sjukdomar ger ofta liknande kliniska tecken men prognos och behandling skiljer sig åt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: