Sökning: "sofia"

Visar resultat 21 - 25 av 3385 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 21. Pedagogers handlingar i barns lekvärld. : En kvalitativ observationsstudie om pedagogershandlingar i förskolebarns sociala interaktion i denfria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Eek; Lien Nguyen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Säsongsarbetaren från tredje land idag och i framtiden : Kan säsongsarbetardirektivet erbjuda säsongsarbetaren en stärkt ställning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrätt; arbetskraftsmigration; säsongsarbetardirektivet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Endometrios påverkan på livskvalitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Nordgren; Sanna Forsgren; [2017]
  Nyckelord :endometriosis; quality of life; endometrios; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som uppskattas drabba 10 procent av alla personer med livmoder i fertil ålder. Sjukdomen har setts påverka flera aspekter i livet och kan orsaka stort lidande hos individen. LÄS MER

 4. 24. Användning av laborativa material i matematikundervisningen : En studie av lärares arbete och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Pettersson; Jonna Larsson; [2017]
  Nyckelord :Laborativ matematik; laborativa material; matematikdidaktik; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks användningen av laborativt material i grundskolans matematikundervisning. Syftet är att undersöka hur grundskollärare menar att de arbetar med laborativt material i matematikundervisningen och på vilket sätt det kan förbättra barns matematikkunskaper. LÄS MER

 5. 25. Sjuksköterskors erfarenheter av sårbehandling med silverförband

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Wedin; [2017]
  Nyckelord :sjuksköterskor; erfarenheter; sårbehandling; silverförband;

  Sammanfattning : Bakgrund: Silverförband har under en längre tid använts som antibakteriell lokalbehandling vid sår. En rad studier pekar på positiva effekter av silverförband. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: