Sökning: "sofia"

Visar resultat 21 - 25 av 3534 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 21. Pension - investeringen som glöms bort : En studie av pensionsmedvetenheten i ett tjänsteproducerandeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Therese Blank; Sofia Kovler; [2017]
  Nyckelord :Pension knowledge; occupational pensions; the new pension system; diversity and equality in; Pensionskunskap; tjänstepensioner; det nya pensionssystemet; mångfald och jämställdhet i;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om pension och pensionskunskap med inriktning tjänstepension i ett svenskt tjänsteproducerande företag. Undersökningen visar på att en komplexitet samt en kunskapsosäkerhet råder på det svenska pensionsområdet samt att intresset för ämnet överlag är lågt. LÄS MER

 2. 22. Kön, men inte bara kön: en kvalitativ studie om domares externa bemötande med fokus på jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Erica Svensson; Sofia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :bemötande; domare; domstol; jämställdhet; jämställdhetsintegrering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag anses den formella jämställdheten vara uppnådd. Formella och rättsliga sammanhang gör det möjligt för kvinnor och män att få samma förutsättningar. Den reella jämställdheten anses däremot inte vara uppnådd. Kvinnor och män har inte samma förutsättningar i realiteten. LÄS MER

 3. 23. "Det är samma frågeställningar som tidigare, fast på internet!" : Om kuratorer på ungdoms- och STI-mottagningars förhållningssätt till ungdomars lärande om sexualitet på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Agnetha Andersson; Sofia Grane; [2017]
  Nyckelord :sexuality; adolescents; internet; learning; youth clinic; sexualitet; ungdomar; internet; lärande; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The use of internet for sexual activities among adolescents has not always been well received by society, due to the risks that it is associated with. The following thesis examines the attitudes and approaches of counselors at youth clinics and STI-clinics, when encountering adolescent’s questions pertaining to sexuality on the internet. LÄS MER

 4. 24. Bedsiderapportering : Patienters upplevelse av bedsiderapportering - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessica Andersson; Sjöqvist Sofia; [2017]
  Nyckelord :bedsidehandover; experiences; information; participation; patient; bedsiderapportering; delaktighet; information; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rapportering mellan vårdpersonal inom sjukvården är en del av det dagliga arbetet för sjuksköterskan. Det är ett komplicerat förlopp som innebär en högrisk för patienten, avsaknad av information och missuppfattningar mellan vårdpersonal kan leda till felbehandling eller vårdskada. LÄS MER

 5. 25. Vilka hörs mest? : En kvalitativ studie om talutrymmet i årskurs 1 utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Ahlén; Sofia Stenmark; [2017]
  Nyckelord :talutrymme genus jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är få inblick i hur det gemensamma talutrymmet i några klassrum fördelas utifrån ett genusperspektiv, både gällande hur lärare tilldelar ordet samt hur elever själva tar ordet. Vi är även intresserade av att jämföra resultaten från observationerna med lärarnas egna upplevelser och reflektioner kring hur det gemensamma talutrymmet fördelas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: