Sökning: "sofia"

Visar resultat 21 - 25 av 3348 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 21. Hur patienten upplever att läsa sin egen patientjournal: : Ett verktyg till ökad delaktighet eller risk för missförstånd och oro?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Sindsjö; Anna-Karin Wallmyr; [2017]
  Nyckelord :patientjournal; patient; uppfattning; egenmakt; attityd; hälsa;

  Sammanfattning : Dokumentation i patientjournalen grundades förmodligen i början av 1700- talet. Inom sjukvården innebär journal kontinuerliga anteckningar om patientens behandling och hälsotillstånd. Journalen är viktig och har som syfte att bedriva en säker vård såväl för personal som patient. LÄS MER

 2. 22. "Jag är en flicka. Och jag kan göra vad jag vill!" : Anlyser av barnlitteratur ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofia Ruuth; [2017]
  Nyckelord :Gender; children’s literature; picture books; discourse analysis; equality; norms.; Genus; barnlitteratur; bilderböcker; diskursanalys; jämställdhet; normer;

  Sammanfattning : In this study I have analysed three picture books from a gender perspective: Gittan gömmer bort sig, Vera och Vilgot i byggvaruhuset, and Superhjälte. The aim was to find out how the characters are presented from a gender perspective and whether traditional gender patterns are reinforced or challenged. LÄS MER

 3. 23. Socialt stöd som moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emil Andersson; Sofia Egertz; [2017]
  Nyckelord :Elitidrottare; Mental ohälsa; Socialt stöd; Stressfyllda händelser.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om socialt stöd fungerar som en moderator i relation mellan stressfyllda händelser och mental ohälsa hos elitidrottare. Genom ett strategiskt bekvämlighetsurval deltog 88 elitidrottare (ålder M=17.3, SD=2. LÄS MER

 4. 24. Studenters uppfattningar kring studiemotgångar - Samband mellan Mindset och Fear of Failure

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Denise Bengtsson; Sofia Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Fixed Mindset; Growth Mindset; Universitetsstudenter; Mindset Assessment Profile; Performance Failure Appraisal Inventory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka samband mellan Fixed respektive Growth Mindset och Fear of Failure (FF) hos studenter vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Tidigare forskning pekar på att individer med ett mestadels Fixed Mindset har svårt att hantera misslyckanden. Detsamma gäller för individer med hög FF. LÄS MER

 5. 25. Book review: Tools and concepts for strategic decision making on Market Intelligence

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER); Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)

  Författare :Sofia Bohlin; Eini Inha; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: