Sökning: "sofia"

Visar resultat 21 - 25 av 3259 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 21. Estetiska uttryck i undervisning inom sfi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hagström; [2016-07-07]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; svenska som andraspråk; litteracitet; autentisk språkutveckling; empowerment; risktagande;

  Sammanfattning : C-uppsats: SSA136 15 hpÄmne: Estetiska uttryck inom sfiVt 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 2. 22. Konsten att förmedla en företagsidentitet till sin omgivning - En fallbeskrivning av Göteborg Energis externa kommunikationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Ek; Eriksson Camilla; [2016-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Inlandssjöfart - från teoretisk möjlighet till potentiellt utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Otterström; Sofia Torpfält; [2016-06-16]
  Nyckelord :Inre vattenvägar; Inlandssjöfart; EU-direktiv; Rederi; Överflyttning;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats grundar sig i att regeringen i december 2014 implementerade ett EUdirektivför sjöfart i Sverige. EU-direktivet behandlar inlandssjöfart i Sverige och ger rederiermöjligheten att verka under ett regelverk där den tekniska standarden på fartyg och utrustninglättats för transport på de farleder som klassificeras som inre vattenvägar. LÄS MER

 4. 24. Hållbarhetsinformation i årsredovisningar –En jämförelse av statliga och privata företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Vilhelmsson; Sofia Cesarini; [2016-06-13]
  Nyckelord :Hållbarhet; integrerad rapportering; hållbarhetsrapportering; Global Reporting Initative; IIRC; the Integrated Reporting Framework; instititutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhetsrapportering har ökat kraftigt de senaste decennierna som ett svar på ökade påtryckningar från olika intressenter i samhället om att företag ska arbeta mer aktivt för en hållbar utveckling. Ett antal ramverk för hållbarhetsrapportering har i samband med detta vuxit fram. LÄS MER

 5. 25. Samma men olika – Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med Takotsubo kardiomyopati

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Larsson; Sofia Svensson; [2016-06-07]
  Nyckelord :Takotsubo kardiomyopati; erfarenheter; patienter; sjuksköterskor; vårda; osäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Takotsubo Cardiomyopathy (TK) is in the general population an unknown diagnosis. The first case of TK was first reported in Japan in 1990 and the first Swedish case reported in 2005. The cause of TK is yet to be determined but there seems to be a relation between stress and the diagnosis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: