Sökning: "sofia"

Visar resultat 21 - 25 av 3651 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 21. Att kommunicera med patienter vid avsaknad av gemensamt språk - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser och strategier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Petersson; Anna Pålman; [2017-02-13]
  Nyckelord :communication; communication barriers; experiences; strategies; interpreter; language barriers; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle till följd av ökad migration bland annatpå grund av krig och oroligheter i världen. Detta innebär att sjuksköterskor möter allt flerpatienter där gemensamt språk saknas. LÄS MER

 2. 22. Föräldrars upplevelse under vårdtiden av att ha ett barn sjukt i cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ottilia Stolpe; Sofia Rönsberg; [2017-02-13]
  Nyckelord :Föräldrar; upplevelse; känslor; barncancer; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige drabbas varje år ett så stort antal som 300 familjer av en cancerdiagnos därbarn i familjen insjuknat. Forskning belyser att när ett barn insjuknar är det indirekt en hel familjmed föräldrar, barn och släkt som drabbas av cancern. Föräldrarna kan under deras barns vårdtidsjälva få olika tillstånd av ohälsa. LÄS MER

 3. 23. Great minds think alike En kvantitativ studie av utrikessidornas innehåll i 36 tidningar inom Mittmedia, Gota Media, Bonnier och Stampen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Agnes Aronsson; Sofia Kristoffersson; [2017-01-31]
  Nyckelord :foreign Pages; homogeneity; news agency; gatekeeper; media group; foreign news; homogenitet; likriktning; TT; nyhetsbyrå; mediekoncern; utrikesnyhet; utrikessidor;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the news reported on the foreign pages of 36 newspapers owned by four of the largest media groups in Sweden; Mittmedia, Gota Media, Bonnier and Stampen. Our aim was to examine what the distribution looked like between the self-produced foreign material and the material that was produced by news agencies. LÄS MER

 4. 24. Barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnor som lider av dysmenorré. En intervjustudie på ungdomsmottagning

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Strandvi; Elina Ljungqvist; [2017-01-26]
  Nyckelord :dysmenorré; barnmorskor; erfarenhet; ungdomsmottagning; endometrios;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnormed dysmenorré på ungdomsmottagning.Bakgrund: Dysmenorré är ett symtom som kan härledas till sjukdomen endometrios.Forskning visar att det tar i genomsnitt tio år att fastställa diagnosen. LÄS MER

 5. 25. “It’s difficult for women to say something…” - En kvalitativ studie av ugandiska gravida tonåringars situation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hannah Andersson; Sofia Börjesson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Uganda; tonårsgraviditet; sexualitet; avvisande; stödsystem;

  Sammanfattning : Tonårsgraviditet är ett problem i hela världen, framförallt i fattiga länder. Uganda är det land i världen som har flest antal tonårsgraviditeter i förhållande till befolkningsmängden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: