Sökning: "sofia"

Visar resultat 6 - 10 av 3385 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 6. Barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnor som lider av dysmenorré. En intervjustudie på ungdomsmottagning

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Strandvi; Elina Ljungqvist; [2017-01-26]
  Nyckelord :dysmenorré; barnmorskor; erfarenhet; ungdomsmottagning; endometrios;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnormed dysmenorré på ungdomsmottagning.Bakgrund: Dysmenorré är ett symtom som kan härledas till sjukdomen endometrios.Forskning visar att det tar i genomsnitt tio år att fastställa diagnosen. LÄS MER

 2. 7. “It’s difficult for women to say something…” - En kvalitativ studie av ugandiska gravida tonåringars situation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hannah Andersson; Sofia Börjesson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Uganda; tonårsgraviditet; sexualitet; avvisande; stödsystem;

  Sammanfattning : Tonårsgraviditet är ett problem i hela världen, framförallt i fattiga länder. Uganda är det land i världen som har flest antal tonårsgraviditeter i förhållande till befolkningsmängden. LÄS MER

 3. 8. Anestesisjuksköterskans erfarenhet av det preoperativa omhändertagandet av barn : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Ek; Annika Bernhardsson; [2017]
  Nyckelord :Nurse Anaesthetist; Anaesthesia; Children; Parents; Preoperative care; Anxiety; Care; Experience; anestesisjuksköterska; anestesi; barn; föräldrar; preoperativt omhändertagande; oro; omvårdnad; erfarenhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Det ställs höga krav på anestesisjuksköterskan i mötet med ett barn inför anestesi. Många barn är rädda och anestesisjuksköterskan måste ha genomtänkta strategier att ta till för att minska risken för att anestesin ska bli en obehaglig upplevelse. LÄS MER

 4. 9. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER

 5. 10. Den tillfälliga migranten : en diskursanalys av den svenska regeringens migrationspolitik.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; migration; realism; liberalism; diskurs; säkerhet; nytta; kriminalisering; suveränitet; gränser.;

  Sammanfattning : Through a discourse analysis of Swedish proposals related to migration policy between 2004 and 2016, I have highlighted normative assumptions and dominant discourses that can be said to justify the increasingly restrictive policies that migrants meet today. The change in policy in Sweden can be seen as part of a global trend where affluent countries have closed their borders to people seeking refuge. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: