Sökning: "sofia"

Visar resultat 6 - 10 av 3259 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 6. Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Sandberg; Sofia Enegren; [2017]
  Nyckelord :uppsägning; arbetsrätt; avsked; 34 §; 35 §; lag om anställningsskydd; LAS; överutnyttjande; skadestånd; ogiltighetstalan; ogiltighetstvist; interimistiskt beslut; kvarstående i tjänst labour law; termination; dismissal; annulment of terminations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor thesis investigates the legal situation regarding the annulment of terminations. The purpose of the essay is to compare the provisions concerning annulment of terminations against those that regulate the annulment of dismissals. LÄS MER

 2. 7. Motivation i temporära grupper - en kvalitativ studie av ett medieföretag

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Wasström; Sofia Wugk; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Temporär grupp; Utveckling; Utmaningar; Prestation; Motivationsverktyg; Relationer; Stress; Ändringar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgörs av en kvalitativ studie på ett medieföretag. Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar individernas motivation i en temporär grupp och hur dessa faktorer påverkar dessas motivation. För att inhämta vår empiri har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 8. Empatiska supportanställda och deras yrkeskompetens : En kvantitativ studie av IT-supportanställda vid tre universitet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sofia Stadenfeldt; [2017]
  Nyckelord :empati; yrkeskompetens; kompetensutveckling; perspektivtagande; fantasi;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att identifiera kompetenser hos anställda verksamma inom IT-supportbranschen samt undersöka om det finns ett samband mellan empatisk disposition och utveckling av yrkeskompetensen hos dessa.Anställda personalchefer samt IT-chefer besvarade frågor kring vilka kompetenser som krävs för att utföra ett bra jobb som IT-supporttekniker. LÄS MER

 4. 9. Automatised analysis of emergency calls using Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Emarin Andersson; Benjamin Eriksson; Sofia Holmberg; Hossein Hussain; Lovisa Jäberg; Erik Thorsell; [2016-10-31]
  Nyckelord :emergency medical dispatcher; EMD; emergency medical communication centre; EMCC; SOS Alarm; natural language processing; iKnow; gensim; CoreNLP; Grammatical Framework;

  Sammanfattning : The operators at SOS Alarm receives thousands of calls each day at the different emergency medical communication centres, owned by SOS Alarm, all over Sweden. A subset of these calls contain room for improvement and the operators could learn to improve from these calls. LÄS MER

 5. 10. Från skepsis till succé En diskussion kring processer i körinstudering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Sofia Lindberg; [2016-10-06]
  Nyckelord :Kör; körledare; inlärning; Choir; choir leader; learning;

  Sammanfattning : I want to examine how choir singers describe the experience of the process of the rehearsal of a choir work which has been chosen to be a challenge vocally as well as musically. The questions I want to work with are: What happens in an emotional level with the choir singer during the work? What happens in the choir in a social level? How important is the choir leader as an inspirer? How can you change a choir singer’s negativism regarding to a difficult piece of music? I asked eight members of the choir to answer some questions in a notebook after every rehearsal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: