Sökning: "sofia"

Visar resultat 6 - 10 av 3534 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 6. Hush! : Förskollärares attityder och tankar om barns sexuellaintegritet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Dahl; Sofia Evertsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; attityder; integritet; bemötande; sexualitet;

  Sammanfattning : I den här studien behandlas barns sexuella integritet. Den aktuella forskningen inom områdetär begränsad. Studien synliggör hur förskollärares attityder till barns sexualitet och hur debeskriver att de lär barn integritet. Det är ett område som påverkas av samhälleliga normeroch attityder vilket bidrar till att det är ett tabuämne. LÄS MER

 2. 7. Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för individer med hjärntrötthet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Steta Bojan; Lundeberg Sofia; [2017]
  Nyckelord :Activity balance; occupational therapy; Aktivitetsbalans; arbetsterapi; mental fatigue; mental trötthet; upplevelse.;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare forskning tyder på att hjärntrötthet är ett komplext tillstånd som negativt påverkar individens livssituation och kan skapa obalans i vardagliga aktiviteter. Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för individer med hjärntrötthet. LÄS MER

 3. 8. ”Bara för att man bor på ett boende så kan man ju ändå vara ensam” : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal hanterar omsorgstagares ensamhet på ett särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ulrika Eriksson; Sofia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Loneliness; Elderly individual; Eldercare; Mental health; Care assistants; SOC; Empowerment; Stigma; Shame; Ensamhet; Äldre individ; Äldreomsorg; Psykisk hälsa; Omsorgspersonal; KASAM; Empowerment; Stigma; Skam;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to examine how care assistants deal with loneliness at an elder care facility. By expanding our knowledge about strategies being used we get a new perspective of how loneliness is handled in the real world. Method: As our method we chose a qualitative approach to collect empirical data. LÄS MER

 4. 9. Kvinnors karriär i en mansdominerad bransch : En kvalitativ fallstudie om kvinnligt ledarskap i byggbranschen med en jämförelse mellan Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Kevsjö; Amanda Melin; [2017]
  Nyckelord :construction industry; NCC; leader; male management; female management; equality; swedish; finnish; byggbranschen; ledarskap; manligt; kvinnligt; jämställdhet; svenskt; finskt;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur det multinationella byggföretaget NCC arbetar med kvinnligt ledarskap. Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap utifrån kvinnliga ledares perspektiv. LÄS MER

 5. 10. Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten med vårdcentral. : Empirisk studie med kvalitativ ansats.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pia Hultman; Sofia Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :urinary incontinence; women; primary care; district nurse; information; urininkontinens; kvinnor; primärvården; distriktsköterska; information;

  Sammanfattning : Syfte: att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans (DSK/SSK) uppfattning om den information som ges till kvinnor med urininkontinens (UI), vid första kontakten med vårdcentral. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med fem distriktssköterskor och en sjuksköterska, gjordes med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: