Sökning: "sofia"

Visar resultat 6 - 10 av 3745 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 6. Effekten av e-hälsa för äldre personer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emmy Nygårdh; Sofia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :adherence; e-health; elderly; health; adherence; e-hälsa; hälsa; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och behovet av vård och omsorg ökar, vilket kan leda till ökad risk för vårdskador, onödiga väntetider och annat som leder till ökade kostnader. Tidigare forskning har visat på att e-hälsa kan användas för att minska denna risk. LÄS MER

 2. 7. Email, stress och coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Kjellström; Katarina Trolle; [2018]
  Nyckelord :email; copingstrategier; stress; utbrändhet; arbetslivet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien grundades på tidigare forskning som funnit samband mellan email-användande och stressrelaterade sjukdomar, såsom utbrändhet och emotionell utmattning, samt en ökad daglig stress. Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan email overload, copingstrategier och upplevd stress. LÄS MER

 3. 8. Påverkan på familjen när ett barn har typ 1 diabetes : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Bergroth; Maja Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; Familjens påverkan; Barn 0–18 år; Syskon.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som främst drabbar barn. Det är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och innebär att ungefär 700 barn i åldrarna 0–15 år, drabbas årligen. Orsaken till diabetes typ 1, är ännu idag okänd. LÄS MER

 4. 9. Delningsekonomi – dystopi eller utopi - En kvalitativ fallstudie av plattformsföretaget Uber från ett arbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Johansson Roubert; Sofia Westin; [2017-10-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är inget nytt fenomen men har nått en helt ny dimension och skala tack vareen matchande intermediär plattform. Dess kombination utmanar det traditionella företagandetmed dess invanda begrepp och mönster. LÄS MER

 5. 10. Multimodal Communication & Identity Building Through the Websites of French and Swedish Art Museums.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Hovemyr; [2017-10-26]
  Nyckelord :Communication; Museum; Web design; Identity; France; Sweden; Culture; Design;

  Sammanfattning : In this thesis the multimodal aspects of websites belonging to art museums from Sweden andFrance ( Nationalmuseum, Moderna Museet, Musée d’Art Moderne, and Louvre ) are analyzedin order to identify what could be improved in terms of an effective identity building andcommunication of the business to the potential visitor.Sweden and France are two nations with a relationship going long back, even so they arediffering in many ways. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: