Sökning: "software 2009"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade orden software 2009.

 1. 1. Modelling and future performance assessment of Duvbacken wastewater treatment plant

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Emmanouil Milathianakis; [2017]
  Nyckelord :Activated sludge; Data deficiency; Model calibration; Phosphorus removal; Sensitivity analysis; Wastewater;

  Sammanfattning : Duvbacken wastewater treatment plant in Gävle, Sweden, currently designed for 100,000 person equivalent (P.E.) is looking for a new permit for 120,000 P.E. LÄS MER

 2. 2. Stålfackverk i hallbyggnader : En studie om sadelfackverk med tillhörande analys i FEM-Design

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erika Hedström; [2017]
  Nyckelord :Truss; streel; FEM-Design; fire; hall building; roof; design process; Fackverk; stål; FEM-Design; brand; hallbyggnader; tak; dimensionering;

  Sammanfattning : Anledningen till att samhället fungerar som invånare förväntar sig och är vana vid är att det mesta är uppstrukturerat med lagar och regler varav många grundar sig i erfarenheter från verkligheten. Till exempel dimensioneras byggnader efter regler som har prövats fram såsom ändrade regler för snölast. LÄS MER

 3. 3. ”Dyslexia Becomes a Disability When Learning Differences are Overlooked” : A Case Study of English Language Teaching and Dyslexia Provisions in a Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ebba Fredriksen; [2017]
  Nyckelord :Dyslexia; Swedish upper secondary school; second language; English lesson; provision s; Dyslexi; svenskt gymnasium; andraspråk; engelsklektioner; anspassningar;

  Sammanfattning : Reading and writing difficulties and dyslexia affect how a student performs at school and, thus, their future lives (Borodkin & Faust 2014). This has been known and researched for the past decades (Fletcher 2009). LÄS MER

 4. 4. Potentials and limitations of 1D, 2D and coupled 1D-2D flood modelling in HEC-RAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Alexander Betsholtz; Beatrice Nordlöf; [2017]
  Nyckelord :Hydraulic modelling; HEC-RAS; 1D; 2D; 1D-2D; flooding; sub-grid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydraulic models can be used to predict the consequences of flooding events. In this project, three hydraulic models were constructed using the software HEC-RAS, and compared through a case study on Höje river catchment. LÄS MER

 5. 5. A Hybrid Project Management Approach: Bridging Theory and Practice in ERP Implementation Projects

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sinead Bidgood; Andrea Meles; [2017]
  Nyckelord :hybrid project management; project management approach; ERP implementation;

  Sammanfattning : The use of efficient information systems and technology has not only become a source of competitive advantage, but also a threshold criterion for organizational survival. In response, many organizations are utilizing Enterprise Resource Planning (ERP) systems (Baykasoglu and Gölcük, 2017, p. 256). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet software 2009.

Din email-adress: