Sökning: "software 2009"

Visar resultat 1 - 5 av 421 uppsatser innehållade orden software 2009.

 1. 1. Modelling and future performance assessment of Duvbacken wastewater treatment plant

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Emmanouil Milathianakis; [2017]
  Nyckelord :Activated sludge; Data deficiency; Model calibration; Phosphorus removal; Sensitivity analysis; Wastewater;

  Sammanfattning : Duvbacken wastewater treatment plant in Gävle, Sweden, currently designed for 100,000 person equivalent (P.E.) is looking for a new permit for 120,000 P.E. LÄS MER

 2. 2. Stålfackverk i hallbyggnader : En studie om sadelfackverk med tillhörande analys i FEM-Design

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erika Hedström; [2017]
  Nyckelord :Truss; streel; FEM-Design; fire; hall building; roof; design process; Fackverk; stål; FEM-Design; brand; hallbyggnader; tak; dimensionering;

  Sammanfattning : Anledningen till att samhället fungerar som invånare förväntar sig och är vana vid är att det mesta är uppstrukturerat med lagar och regler varav många grundar sig i erfarenheter från verkligheten. Till exempel dimensioneras byggnader efter regler som har prövats fram såsom ändrade regler för snölast. LÄS MER

 3. 3. ”Dyslexia Becomes a Disability When Learning Differences are Overlooked” : A Case Study of English Language Teaching and Dyslexia Provisions in a Swedish Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ebba Fredriksen; [2017]
  Nyckelord :Dyslexia; Swedish upper secondary school; second language; English lesson; provision s; Dyslexi; svenskt gymnasium; andraspråk; engelsklektioner; anspassningar;

  Sammanfattning : Reading and writing difficulties and dyslexia affect how a student performs at school and, thus, their future lives (Borodkin & Faust 2014). This has been known and researched for the past decades (Fletcher 2009). LÄS MER

 4. 4. Potentials and limitations of 1D, 2D and coupled 1D-2D flood modelling in HEC-RAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Alexander Betsholtz; Beatrice Nordlöf; [2017]
  Nyckelord :Hydraulic modelling; HEC-RAS; 1D; 2D; 1D-2D; flooding; sub-grid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydraulic models can be used to predict the consequences of flooding events. In this project, three hydraulic models were constructed using the software HEC-RAS, and compared through a case study on Höje river catchment. LÄS MER

 5. 5. Modelling and assessment of energy performance with IDA ICE for a 1960's Mid-Sweden multi-family apartment block house

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Lierni Arnaiz Remiro; [2017]
  Nyckelord :retrofit; building’s energy performance; simulation; modelling; heat transfer; thermal bridge; IDA ICE; COMSOL.;

  Sammanfattning : The present thesis has been carried out during the spring of 2017 on behalf of Gavlegårdarna AB. This is a public housing company in Gävle (Sweden) which is a large energy consumer, over 200 million SEK per year, and has the ambitious goal of reduce its energy consumption by 20 % between 2009 and 2020. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet software 2009.

Din email-adress: