Sökning: "special abilities"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden special abilities.

 1. 1. Impact of individual virtual competence on work outcomes in virtual IT projects

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dariia Gaioshko; Irina Armasheva; [2018]
  Nyckelord :Virtual Teams; Management; Project Management; Success Factors; IT; Virtual Competence; Global Virtual Teams;

  Sammanfattning : As the world becomes more globalized and information technology develops more rapidly, companies are increasingly exploring the benefits of using virtual teams to work on projects that allow them to achieve their objectives. This phenomenon though keeps raising questions regarding the best practices in selection and management of employees whose work would be mostly conducted in virtual settings instead of traditional co-located teams. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers erfarenheter av specialpedagogiska stödåtgärder.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Leif Uddén Björklund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study focus on upper secondary school students and their experiences of special educational support they had or wanted to have during their school career, and the study displays in to which extension special education can prevent school failure or not. The study uses a hermeneutic method where different parts of the empirical background which contains aspects of school failure, mental health and societal isolation approaches the themes that form the results in a pendulum mode. LÄS MER

 3. 3. Dansens möjligheter : Undervisning för elever med icke-normativa förutsättningar: Aktionsforskning på Kulturskolans Resurscenter

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Karin Erika Johansson; [2017]
  Nyckelord :Dansdidaktik; normer; funktionsnedsättning; aktionsforskning;

  Sammanfattning : This Study is an action research, investigating didactic approach by three different dance teachers at the Resource Centre at the Community School of Arts in Stockholm. The Resource Centre offer activities after school, for children and young people with disabilities or students who are in need of smaller groups. LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan upplevda lässvårigheter och ordförrådet hos högpresterande elever : en studie om elever i årskurs 3 på gymnasiet som aldrig tidigare uppmärksammats som lässvaga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Martina Ericson; [2017]
  Nyckelord :Ordförråd; Lässvårigheter; Gymnasiet; Upplevelser; Fullständig skolgång; Retroperspektiv; Mörkertal;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to broaden the knowledge about the relationship between experienced reading difficulties and the vocabulary of young people at the age of eighteen who have not previously been noticed by school. The survey is based on interviews with pupils in grade 3 of upper secondary school, whose self-assessments indicate that they experience reading difficulties. LÄS MER

 5. 5. Språket är allt! : En kvalitativ studie om lärares samt specialpedagogers stödinsatser för elever i åk 4-6 med läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Öberg; [2017]
  Nyckelord :Litteracy-läsning; läs – och skrivutveckling; faktorer för lärande; individ – och miljöinriktade åtgärder och läs – och skrivundervisningsmetoder.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out what measures and methods teachers and special educators use to strengthen students with reading and writing difficulties in everyday teaching. The survey highlights how teachers and special educators look at reading and writing skills and, in the theoretical background, what earlier researchers say. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet special abilities.

Din email-adress: