Sökning: "specialpedagogik utvecklingsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden specialpedagogik utvecklingsstörning.

 1. 1. Konsten att få det att hänga ihop... : En kvalitativ studie kring hur några lärare i särskolan arbetar med kunskap, delaktighet och bedömning.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tina Karphed; Sara Meschke; Anneli Ringkvist; [2017]
  Nyckelord :Kunskap; delaktighet; bedömning; självständighet; tid;

  Sammanfattning : Ungdomar som gått ut särgymnasiet vill idag mer med sina liv än att leva på existensminimum – och den inskränkning av delaktigheten som följer på det. Studiens syfte var att visa på hur läraren i särskolan arbetar för att hjälpa eleven till ett så självständigt liv som möjligt – både i skolan och i livet som följer efter. LÄS MER

 2. 2. Lärares perspektiv på elevers olikheter : Grundskolelärares uppfattningar om individintegrering av särskoleelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jens Boström; [2017]
  Nyckelord :Individintegrering; integrering; inkludering; grundsärskola; grundskola; segregering; utvecklingsstörning; specialpedagogik; fenomenografi;

  Sammanfattning : This study aims to investigate primary school teachers' perceptions of mainstreaming pupils in special needs to distinguish obstacles and the teachers’ perspective on pupils’ differences. Through qualitative interviews with a phenomenographical approach, four teachers' perceptions about individual integration obstacles and opportunities have been analyzed. LÄS MER

 3. 3. Samlärande i SO-undervisningen För elever inskrivna i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Magdalena Bjärneroth; [2016-02-22]
  Nyckelord :grundsärskola; utvecklingsstörning; SO; samlärande; delaktighet; kommunikationsmönster;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att utifrån forskning och lärandeteorier synliggöra samspelets betydelse för lärandet. Genom att beskriva, analysera och söka förståelse för hur undervisningen i SO - ämnet kan se ut på klassrumsnivå för elever inskrivna i grundsärskolan, vill jag ta reda på möjligheter och hinder för samlärande samt urskilja de kommunikationsmönster som framkommer i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Hemmasittare i grundsärskolan, inriktning träningsskola. -Complete School Absenteeism in Training School for Severely Intellectually Challenged Children.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotte Ghannad; [2016]
  Nyckelord :Hemmasittare; Relationer; Träningsskola; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Abstract Ghannad, Charlotte (2016). Hemmasittare i grundsärskolan, inriktning träningsskola.[Complete School Absenteeism in Training School for Severly Intellactually Challenged Children]. Speciallärarprogrammet utvecklingsstörning, Specialpedagogik, Lärande och samhälle, Malmö Högskola. LÄS MER

 5. 5. Grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan : Några lärares perspektiv på vad som påverkar grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ann-Marie Hegg; [2016]
  Nyckelord :Inclusion; intellectual disability; development disorder; special school; Inkludering; intellektuell funktionsnedsättning; utvecklingsstörning; grundsärskola; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva några lärares perspektiv på hur grundsärskoleelever påverkas av att vara inkluderade i grundskolan.För att samla in data till studien har den kvalitativa forskningsintervjun använts som metod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet specialpedagogik utvecklingsstörning.

Din email-adress: