Sökning: "specifika behov"

Visar resultat 1 - 5 av 677 uppsatser innehållade orden specifika behov.

 1. 1. Soloarrangering för gitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sebastian Nylin; [2018]
  Nyckelord :Arrangering; Sologitarr; Gitarr;

  Sammanfattning : Detta arbetegår ut på att hitta konkreta tekniker för hur populärmusik kan arrangeras för sologitarr, specifikt inom genren fingerstyle. Utgångspunkten för arrangemangen har varit att i så stor grad som möjligt behålla de rytmiska, harmoniska och melodiska komponenter som originallåtarna innehåller. LÄS MER

 2. 2. Läraren i media - diskursiva konstruktioner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :André Vikingsson; [2017-12-18]
  Nyckelord :Lärare; lärarkonstruktioner; skola; media; diskurs; konstruktion; representation;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats avser undersöka hur läraren framställs och porträtteras i debattartiklar hämtade ur Sveriges två största dagstidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Med stöd av en diskursanalytisk teoretisk bakgrund och tematisk analys som metodologisk ingång syntetiseras och analyseras totalt 68 stycken texter skrivna under de senaste 365 dagarna. LÄS MER

 3. 3. FINNS UTRYMME FÖR DELAKTIGHET? Sjuksköterskors erfarenheter av äldre patienters delaktighet i vården på akutmottagning

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Olofsson; Sara Bergström; [2017-11-29]
  Nyckelord :Äldre patienter; delaktighet; akutmottagning; fokusgruppsintervju; erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Abstract:Background: Many patients at the emergency room are older persons. Research shows that the emergency care is not adapted for older person’s specific needs. Research also shows that older persons rarely experience participation in decision -making concerning their own care at the emergency room. LÄS MER

 4. 4. Idrottsskador inom parajudo - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Nicolina Pernheim; [2017-11-15]
  Nyckelord :Judo; Parasport; Idrottsskador; Enkätstudie; Synnedsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen inom parasporten går snabbt framåt samtidigt som det finns lite kunskap om parasportskador. Befintlig forskning är varken idrotts- eller funktionshinderspecifik. Synskadade idrottare delas in i tre synklasser beroende på graden av synnedsättning. LÄS MER

 5. 5. BREDBANDSTYMPANOMETRI SOM ETT TILLSKOTT I DET AUDIOLOGISKA TESTBATTERIET En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martina Holte; Sara Åkesson; [2017-06-28]
  Nyckelord :Bredbandstympanometri; absorption; reflektion; admittans; impedans; resistans; reaktans; audiologi; normativa värden; patologi; diagnostiskt verktyg;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose is to partake of current research in wideband acoustic immittance and to review its’ value as a tool for diagnosing middle-ear pathologies in children and adults.Method:A systematic search of the literature has been conducted through several finders in order to include all relevant current research. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet specifika behov.

Din email-adress: