Sökning: "spelberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet spelberoende.

 1. 1. Livet efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Korsell; Andrea Petrovic; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; experience; patient; bariatrisk kirurgi; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. LÄS MER

 2. 2. En utvärdering av reliabilitet och mätinvarians hos ett självtest för spelberoende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning; Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Rasmus Wilhelmsson; Anton Engarås; [2017]
  Nyckelord :Reliabilitet; validitet; självtest; spelproblem; problemspelande; statistik;

  Sammanfattning : GamTest är ett självtest för tidiga indikationer på spelberoende som är utvecklat av Sustainable Interaction. Testet består av 15 frågor över 5 olika problemdimensioner, denna uppsats fokuserar på att förkorta detta test samt undersöka skillnader mellan exempelvis kön och ålder. LÄS MER

 3. 3. Konsumentbeteende online : En analys av spelkonsumenters reaktioner och beteende på nätet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jenny Gunnarsson; Maria Slivo; [2017]
  Nyckelord :consumer behaviour; online gambling; gambling commercials; marketing; casino; konsumentbeteende; spelkonsument; spelreklam; marknadsföring; kasinospel;

  Sammanfattning : Problem background: The online gaming industry has exploded and the number of consumers who play casino games has increased markedly in recent decades. In Sweden, the state has a monopoly on the gambling market and is not allowed to market casino games. LÄS MER

 4. 4. De curlade, de spelberoende & de ansvarslösa : En analys av populärkultur och makt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vanessa Joseph Johansson; [2017]
  Nyckelord :fattigdom; makt; maktens tredje ansikte; Steven Lukes; dominans; ’undeserving poor’; subjektifieringseffekter; subjektspositioner; populärkultur; Lyxfällan.;

  Sammanfattning : De ekonomiska klyftorna i Sverige växer i stadig takt, samtidigt som den svenska ekonomin i övrigt går väldigt bra. Men vad händer med de som drabbas av fattigdomen? Hur konstrueras den fattigas position i samhället? Den här studien syftar till att utreda hur ekonomiskt utsatta människor representeras och problematiseras i dagens populärkultur. LÄS MER

 5. 5. Spelberoende : En studie om före detta spelberoendes syn på problematiken kring stöd och behandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Helena Nilsson Ströbeck; Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :gambling addiction; non-profit organization; treatment; claims-making; categorization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine and understand how members of a non-profit organization for gambling addiction describe and view problems concerning support and treatment for gambling addiction. The study was based on in-depth interviews with six representatives from non-profit organizations for gambling addiction. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet spelberoende.

Din email-adress: