Sökning: "spelberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet spelberoende.

 1. 1. Ett spel för galleriet : en studie om svensk spelreklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Tagesson; Sebastian Ekström; [2018]
  Nyckelord :Gambling; Winning; Gambling culture; Consumer culture theory; Representations; Semiotics; Spel; Vinnande; Spelkultur; Consumer culture theory; Representationer; Semiotik;

  Sammanfattning : Studien har utgångspunkt i den föreslagna upplösningen av det svenska spelmonopolet. Lagregleringen föreslås träda i kraft i början av 2019 för att tillåta privata spelaktörer att både agera och marknadsföra sig på den svenska spelmarknaden på lika villkor som de statligt ägda spelbolagen idag har. LÄS MER

 2. 2. Enhancing the Value Proposition of Live Esports Consumption with AI Technology

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Marcus Larsson; [2018]
  Nyckelord :AI; Consumer Value; DotA 2; Esports; MSSC; Neural Networks; PERFA; Value Proposition; AI; DotA 2; E-sport; MSSC; Neurala Nätverk; PERFA; Värdeerbjudande;

  Sammanfattning : When a company includes a new technology or innovation into their value proposition, customers may perceive it as an enhancement or deterioration. This phenomenon was explored in this study with a case study of a present case in the esports industry. LÄS MER

 3. 3. Livet efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Korsell; Andrea Petrovic; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; experience; patient; bariatrisk kirurgi; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. LÄS MER

 4. 4. De curlade, de spelberoende & de ansvarslösa : En analys av populärkultur och makt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vanessa Joseph Johansson; [2017]
  Nyckelord :fattigdom; makt; maktens tredje ansikte; Steven Lukes; dominans; ’undeserving poor’; subjektifieringseffekter; subjektspositioner; populärkultur; Lyxfällan.;

  Sammanfattning : De ekonomiska klyftorna i Sverige växer i stadig takt, samtidigt som den svenska ekonomin i övrigt går väldigt bra. Men vad händer med de som drabbas av fattigdomen? Hur konstrueras den fattigas position i samhället? Den här studien syftar till att utreda hur ekonomiskt utsatta människor representeras och problematiseras i dagens populärkultur. LÄS MER

 5. 5. Ska vi slå vad? : En studie om användarupplevelser och dess effekt på utveckling av spelberoende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Filip Hallberg; Filip Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Spelberoende; spelproblem; användarupplevelse; Hedonic-Motivation System Adoption Model; Flow Theory;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser undersöka sambandet mellan användarupplevelser och beroenden inom spel och vadhållning. Ett beroende i sig kan tillskrivas många egenskaper och orsaker, vilket gör det till en dynamisk term, och kan således undersökas och definieras i många avseenden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet spelberoende.

Din email-adress: