Sökning: "spelberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet spelberoende.

 1. 1. Livet efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Korsell; Andrea Petrovic; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; experience; patient; bariatrisk kirurgi; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. LÄS MER

 2. 2. De curlade, de spelberoende & de ansvarslösa : En analys av populärkultur och makt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vanessa Joseph Johansson; [2017]
  Nyckelord :fattigdom; makt; maktens tredje ansikte; Steven Lukes; dominans; ’undeserving poor’; subjektifieringseffekter; subjektspositioner; populärkultur; Lyxfällan.;

  Sammanfattning : De ekonomiska klyftorna i Sverige växer i stadig takt, samtidigt som den svenska ekonomin i övrigt går väldigt bra. Men vad händer med de som drabbas av fattigdomen? Hur konstrueras den fattigas position i samhället? Den här studien syftar till att utreda hur ekonomiskt utsatta människor representeras och problematiseras i dagens populärkultur. LÄS MER

 3. 3. Ska vi slå vad? : En studie om användarupplevelser och dess effekt på utveckling av spelberoende.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Filip Hallberg; Filip Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Spelberoende; spelproblem; användarupplevelse; Hedonic-Motivation System Adoption Model; Flow Theory;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser undersöka sambandet mellan användarupplevelser och beroenden inom spel och vadhållning. Ett beroende i sig kan tillskrivas många egenskaper och orsaker, vilket gör det till en dynamisk term, och kan således undersökas och definieras i många avseenden. LÄS MER

 4. 4. När livet sätts på spel : En kvalitativ studie angående upplevelsen av spelberoendet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Gustav Videll; Christoffer Andrén; [2017]
  Nyckelord :Betting; gambling addicts; motivation; treatment; gambling problem.; Spel om pengar; spelberoende; motivation; behandling; spelproblem.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att svara på hur personer med ett icke aktivt spelberoende beskriver sin situation som spelberoende. Studien bygger på fem intervjuer som transkriberades och analyserades sedan med hjälp av en innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. En utvärdering av reliabilitet och mätinvarians hos ett självtest för spelberoende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning; Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Rasmus Wilhelmsson; Anton Engarås; [2017]
  Nyckelord :Reliabilitet; validitet; självtest; spelproblem; problemspelande; statistik;

  Sammanfattning : GamTest är ett självtest för tidiga indikationer på spelberoende som är utvecklat av Sustainable Interaction. Testet består av 15 frågor över 5 olika problemdimensioner, denna uppsats fokuserar på att förkorta detta test samt undersöka skillnader mellan exempelvis kön och ålder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet spelberoende.

Din email-adress: