Sökning: "spelmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet spelmissbruk.

 1. 1. När spel om pengar blir viktigare än allt : En kvalitativ studie om att leva med spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linda Snygg Aronsson; Jessica Rufener; [2017]
  Nyckelord :Gambling addiction; autobiographies; actions; experiences; social interaction.; Spelmissbruk; självbiografier; handlingar; upplevelser; social interaktion.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get knowledge and understanding about the actions people do and the experiences they have in the two different lifeareas, family/relatives and workplace, when they have an ongoing gambling addiction. The study was conducted with a qualitative method based on literature studies on four autobiographies written by Swedish people with a gambling addiction, and the study had a sociological perspective. LÄS MER

 2. 2. En bricka i spelet - med livet som insats : En kvalitativ intervjustudie om spelmissbrukares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Catarina Andersson; Elin Larsson; [2016]
  Nyckelord :Pathologic gambling; stigma; deviation; deviant behavior; outsider; guilt and shame; Spelmissbruk; stigmatisering; avvikelse; avvikande beteende; outsider; skuld och skam;

  Sammanfattning : Spel om pengar finns i olika former och har blivit en del av många personers vardag, dessvärre kan inte alla hantera spelet. Spelmissbruk påverkar personen som för en ständig jakt på pengar och speltid vilket medför konsekvenser och känslor som är svåra att hantera. LÄS MER

 3. 3. Missbrukare som sjuka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emil Magnusson; [2016]
  Nyckelord :alcoholism; addiction; tolvsteg; missbruk; alkoholism; ärftlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka varför många i Sverige betraktar missbruk av substanser såsom alkohol och narkotika men även sexmissbruk, spelmissbruk m.m. som en sjukdom, samt vad detta synsätt grundar sig i. Studien är inriktad på en kritisk granskning av den litteratur, texter och forskning som finns i ämnet. LÄS MER

 4. 4. Mediernas konstruktioner av spelmissbruk - En diskursanalys av spelmissbruk i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Larsson; Mathilda Kilponen; [2016]
  Nyckelord :Gambling; gaming; addiction; construction; mass media; power; discourse; social problem Spel; missbruk; konstruktion; massmedia; makt; diskurs; socialt problem; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the new information society everything is more accessible, gambling and gaming addiction is no longer place bound. You can now reach the world of gambling from anywhere, and it has become a growing social problem. LÄS MER

 5. 5. Att kommunicera ansvarsfullt spelande : En kritisk diskursanalys av hur fyra spelbolag kommunicerar ansvarsfullt spelande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Niklas Sandberg; [2015]
  Nyckelord :spelbolag; spelbransch; kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur spelbolag på den svenska spelmarknaden kommunicerar ansvarsfullt spelande och vad det innebär för deras positionering i samhället, samt om det finns skillnader mellan reglerade och oreglerade spelbolags kommunikation om ansvarsfullt spelande. Med reglerade spelbolag avses aktörer som har statlig licens att bedriva spelverksamhet i Sverige och kontrolleras av svenska myndigheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet spelmissbruk.

Din email-adress: