Sökning: "spelmissbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet spelmissbruk.

 1. 1. Hjälpsökande vid spelmissbruk : En kvalitativ studie om människor med spelmissbruk och deras upplevelser av att söka eller inte söka hjälp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Eskil Holmgren; Isabelle Nilsson; [2018]
  Nyckelord :gambling addiction; social work; thematic content analysis; spel om pengar; missbruk; socialt arbete; tematisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study was to reach an understanding and examine the experiences people with gambling addiction had related to their help-seeking or the absence of it. More precisely we wanted to examine reasons for not seeking help but also explore what motivates people with gambling addiction to seek help. LÄS MER

 2. 2. HR-medarbetares upplevelser kring spelprevention och policyimplementering på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Martin Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Gambling prevention; Human Resources; HR; Human Resource Management; gamling; gambling guidelines; gambling policies; problematic gambling; betting; harmful use; online gambling; workplace environment; workplace learning; public health; HR implementation; Spelprevention; spelproblem; organisationspedagogik; folkhälsa; Folkhälsomyndigheten; nätcasino; kasinospel; onlinespel; spelmissbruk; medberoende; mobilspel; skadligt bruk; missbruk; riskbruk; hasardspel; spel om pengar; betting; Alna; undervisning på arbetsplatsen; policys och riktlinjer kring skadligt bruk; datorspelsmissbruk; implementering av riktlinjer; HR; Human resources; Human resource management; arbetsplatslärande; HR implementering;

  Sammanfattning : Skadligt bruk är ett brett begrepp som omfattar många olika former av bruk, till exempel av alkohol, droger eller spel om pengar vilket kan påverka arbetsprestationen negativt hos en arbetstagare. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten ville man värdera verkningsgraden av genomförda utbildningsinsatser kopplat till problematiskt spelande. LÄS MER

 3. 3. När spel om pengar blir viktigare än allt : En kvalitativ studie om att leva med spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linda Snygg Aronsson; Jessica Rufener; [2017]
  Nyckelord :Gambling addiction; autobiographies; actions; experiences; social interaction.; Spelmissbruk; självbiografier; handlingar; upplevelser; social interaktion.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get knowledge and understanding about the actions people do and the experiences they have in the two different lifeareas, family/relatives and workplace, when they have an ongoing gambling addiction. The study was conducted with a qualitative method based on literature studies on four autobiographies written by Swedish people with a gambling addiction, and the study had a sociological perspective. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om spelmissbrukets orsaker och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alexander Varli; Simon Chamoun; [2017]
  Nyckelord :spelmissbruk; spelproblem; orsaker; konsekvenser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka orsaker som leder till ett spelmissbruk samt vilka konsekvenser det medför. Studien har genomförts med hjälp av tre kvalitativa intervjuer med terapeuter som behandlar spelmissbruk, och tre självbiografier som handlar om tidigare spelmissbrukares berättelser. LÄS MER

 5. 5. Mediernas konstruktioner av spelmissbruk - En diskursanalys av spelmissbruk i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Larsson; Mathilda Kilponen; [2016]
  Nyckelord :Gambling; gaming; addiction; construction; mass media; power; discourse; social problem Spel; missbruk; konstruktion; massmedia; makt; diskurs; socialt problem; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the new information society everything is more accessible, gambling and gaming addiction is no longer place bound. You can now reach the world of gambling from anywhere, and it has become a growing social problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet spelmissbruk.

Din email-adress: