Sökning: "språk gränser"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden språk gränser.

 1. 1. ”Man vill kunna göra mer, för elevernas skull” En studie om de begränsningar personalen på två grundsärskolor upplever i arbetet med språk och kommunikation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Gaffney; [2016-02-17]
  Nyckelord :Språk och kommunikation; AKK; grundsärskolan; upplevda; begränsningar; enkät; djupintervju;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka eventuella begräsningar personalstyrkan på två grundsärskolor upplever i sitt arbete med språk och kommunikation och på vilket sätt dessa eventuella begränsningar har en påverkan på elevernas möjlighet till lärande inom språk och kommunikation. Ett delsyfte har varit att upptäcka skillnader och likheter mellan de bägge skolorna. LÄS MER

 2. 2. …ja, tolkarna är ju verkligen mig i förlängningen, det är bara det att de säger det på ett annat språk, Studie- och yrkesvägledares upplevelser av att använda tolk i vägledningssamtal, The use of interpreters in career guidance

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Lövsund; Therese Persson; [2016]
  Nyckelord :kommunikation; kroppsspråk; kulturmöten; tolk; vägledningssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ur vägledarens perspektiv skapa en beredskap för att kunna arbeta med tolk i vägledningssamtal. Vi har undersökt vad verksamma studie– och yrkesvägledare, utifrån erfarenhet, säger om att vägleda i samtal med tolk som språklänk. LÄS MER

 3. 3. Methodology for creating and modifying distributed topologically structured geographical datasets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Lisette Danebjer; [2016]
  Nyckelord :topological database; topological data structure; topological relationships; spatial relationships; geographical information system; geographical data; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Spatial relationships are a comprehensive and essential part of geographical information management and GIS. Topological relationships are a subgroup of the spatial relationships. They are defined by the fact that they do not break under topological transformations, meaning they remain when stretching, twisting or crumbling the underlying space. LÄS MER

 4. 4. Mellanförskapets identitet : En postkolonial analys av Navid Modiris författarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Simon Larsson; [2016]
  Nyckelord :identity; identity construction; inbetweenship; Navid Modiri; post-colonialism; the Other; de Andra; identitet; identitetskonstruktion; Navid Modiri; mellanförskap; postkolonialism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how Navid Moodiris concept of "mellanförskap", translated by the author himself as "inbetweenship", the postcolonial we and them as well as different identity constructions are expressed in social debator Navid Modiris authorship. The notion of identity is used from a social psychological perspective and the notion of inbetweenship is based on Modiris own description of the term. LÄS MER

 5. 5. Genus - Ett problematiskt begrepp : – En studie av pedagogers syn på jämställdhetsarbetet i hbt-certifierade och icke hbt-certifierade förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Jansson; [2015]
  Nyckelord :hbt; genus; förskola; jämställdhetsarbete; normkritisk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur jämställdhetsarbetet i hbt-certifierade förskolor beskrivs i jämförelse med ickecertifierade förskolor. Hur ser pedagogerna på jämställdhet, genus och kön? Upplever de att de arbetar utifrån en samstämd syn inom arbetslaget? Vad upplever de som svårigheter i jämställdhetsarbetet? Hur bemöter de barnen och hur ser de på barnens möjlighet att agera könsöverskridande? För att ta reda på detta genomfördes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 11 pedagoger på 7 förskolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språk gränser.

Din email-adress: