Sökning: "språklig materialitet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden språklig materialitet.

  1. 1. Organet lever! : Kropp, ting och performativitet i Erik Beckmans roman Inlandsbanan (1967)

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Filip Nyström; [2017]
    Nyckelord :Erik Beckman; Beckman; kropp; kroppslighet; ting; tingslighet; performativitet; språk; judith butler; donna haraway; haraway; butler; bodies that matter; vicki kirby; shoshana felman; inlandsbanan; konkretism; materialism; språkmaterialism; språkmaterialitet; språklig materialitet; deleuze; guattari; derrida; kristeva; roman; experimentell; barad; posthumanism; posthumanistisk; genusteori; material turn; materiella svängningen; pickering; kroppens fenomenologi; merleau-ponty; cyborg; organ; organet lever; decentrerad; romanform; korporealitet; corporealitet; corporeality;

    Sammanfattning : The works of Erik Beckman (1935-1995) are quite unique within the Swedish literary scene. His texts convert the experimental language of the concretists of the sixties into a new form of fabulation that undermines our understanding of what literature can be, ranging from novels and poetry to theatre pieces and radio theatre. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språklig materialitet.

Din email-adress: