Sökning: "språkscreening"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet språkscreening.

 1. 1. Remiss till logoped år 2014 efter BVCs hälsobesök för fyraåringar Vad sa remissen och vad hände hos logopeden?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Clara Olofsson; Natalie Engdahl; [2017]
  Nyckelord :Barnavårdscentralen; remiss; logopedjournal; språkscreening; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att beskriva innehållet i remisser som skickats till en logopedmottagning efter barnavårdscentralernas hälsobesök för fyraåringar samt beskriva väntetiden och insatserna på logopedmottagningen till följd av remisserna. Samstämmigheten mellan remissinformation och väntetid och insatser på logopedmottagningen undersöktes också. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med barns språkutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :child health care nurses responsibilities; children s language development; deviant language development; language screening; atypisk språkutveckling; barns språkutveckling; BHV-sjuksköterskors ansvar; språkscreening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns grundläggande språkkunskaper utvecklas under förskoleåldern (2-6år) och de befinner sig under denna period i ett språkfönster då språkutvecklingen är inne i en gynnsam fas. Upptäcks barn med språksvårigheter och får rätt insatser under denna period förbättras förutsättningarna för barnets fortsatta språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Språkscreening med Westerlunds 3-årsmetod vid 2 ½ års ålder : En utvärdering med inriktning på tillägnandet av treordssatser

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Amanda Hedberg; Sara Löfstrand; [2016]
  Nyckelord :speech-language screening; ‘Westerlunds 3-årsmetod’; two-word utterances three-word utterances; follow-up; språkscreening; Westerlunds 3-årsmetod; tvåordssatser; treordssatser; uppföljning;

  Sammanfattning : In 2015 a new national Child Health Care Program was introduced in Uppsala County, Sweden. Due to this, the Child Health Center’s speech-language screening for 3-year old’s was moved to 2½ years. The same method of screening - ‘Westerlunds 3-årsmetod’ - is maintained, though there have been a few changes. LÄS MER

 4. 4. Hur väl kan 3-årsscreeningen identifiera språkliga svårigheter vid 2,5 års ålder?

  Magister-uppsats,

  Författare :Tobias Dahlberg; Emelie Nordkvist; [2016]
  Nyckelord :språkscreening; språkstörning; barnavårdscentral; Westerlunds metod;

  Sammanfattning : Since the 1990s the Swedish National Board and Health and Welfare has had the goal of providing a national screening for developmental language and communication disorders among young children in Sweden. Prior to a revision of the child healthcare programme in Sweden in the year 2014 the ages of language screening were either 2;6 years (years;months) or 3;0 years. LÄS MER

 5. 5. Identifiera svårigheter i barns språkutveckling --En fenomenologisk studie om screening och språkligt arbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Westlund; Gunhild Larsson; [2016]
  Nyckelord :Bedömning; förebyggande språkarbete; förskola; samarbete; screening; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Larsson, Gunhild & Westlund, Linda (2016). Identifiera svårigheter i barns språkutveckling – En fenomenologisk studie om screening och språkligt arbete i förskolan. (Identify difficulties in children's language development - A phenomenological study on screening and linguistic work in preschool). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet språkscreening.

Din email-adress: