Sökning: "spread risk"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade orden spread risk.

 1. 1. Arsenik i dricksvatten - Hälsorisker samt riskbedömning av VA SYDs vattentäkt vid f.d. Grevie skjutbana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ellinor Lundin; [2018]
  Nyckelord :dricksvatten; arsenik; förorenad mark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water is one of our most valuable resources and polluted water is possibly harmful to both humans and the environment. It is hence of great importance to maintain high quality in drinking water to protect human health. A large number of different contaminants and toxins spread in the environment have the potential to contaminate groundwater. LÄS MER

 2. 2. Trading algorithms for high-frequency currency trading

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Shahab Garoosi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis uses modern portfolio theory together with machine learning techniques to generate stable portfolio returns over eleven currency pairs with spreads included. The backtests show that support vector machine predicted future returns better than neural network and linear regression. LÄS MER

 3. 3. Apotekskunders uppfattning om trygghet med sina läkemedel och behandling. Hur de erhållit information om dessa samt deras kunskap om EES. : - En enkätundersökning om det förekommer skillnader mellan olika åldersgrupper på apoteket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Veronica Drajem; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Pharmacists have for many years been an important part of health care. They have rescued many people from diseases and poisoning. It´s important that they ensure the right drug, dosage and administration in right time for each customer. Elderly people usually have more prescribes than younger which increases the risk of interactions. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering vid infrastrukturbyggande : En fallstudie från ett vägprojekt inom Förbifart Stockholm, Hjulsta Norra

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Lea Pilipovic; [2018]
  Nyckelord :Risk; risk analysis; risk management process; production phase; infrastructure; Risk; riskanalys; riskhanteringsprocess; produktionsskede; infrastruktur;

  Sammanfattning : En fungerande transportinfrastruktur skapar förbindelser som hela tiden är i rörelse, och på så sätt förbättras samhällsekonomin. Idag byggs infrastrukturen ut genom storskaliga projekt i en allt större utsträckning, vilket ökar intresset för planering, utförande och styrning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med aktiv tuberkulos på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Bruhn; [2018]
  Nyckelord :Nursing; Tuberculosis; Nurses; Experiences; Omvårdnad; Tuberkulos; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tuberkulos är en allvarlig och luftburen infektionssjukdom som varje år skördar ca två miljoner människoliv. Sjukdomen går att behandla men behandlingstiden är lång och biverkningarna efter medicineringen är svåra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet spread risk.

Din email-adress: