Sökning: "spread risk"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade orden spread risk.

 1. 1. Arsenik i dricksvatten - Hälsorisker samt riskbedömning av VA SYDs vattentäkt vid f.d. Grevie skjutbana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ellinor Lundin; [2018]
  Nyckelord :dricksvatten; arsenik; förorenad mark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water is one of our most valuable resources and polluted water is possibly harmful to both humans and the environment. It is hence of great importance to maintain high quality in drinking water to protect human health. A large number of different contaminants and toxins spread in the environment have the potential to contaminate groundwater. LÄS MER

 2. 2. Effekten av e-hälsa för äldre personer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emmy Nygårdh; Sofia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :adherence; e-health; elderly; health; adherence; e-hälsa; hälsa; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och behovet av vård och omsorg ökar, vilket kan leda till ökad risk för vårdskador, onödiga väntetider och annat som leder till ökade kostnader. Tidigare forskning har visat på att e-hälsa kan användas för att minska denna risk. LÄS MER

 3. 3. RISK, KOSTNAD OCH DATAINSAMLING En cost-benefit-analys av abortstatistik i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Withalisson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Big Data; Swedish abortion statistics; risk theory; cost-benefit analysis;

  Sammanfattning : With the recent upswing of using Big Data there is a growing discussion going on whether or not one should in fact use Big Data and, if so, when it is ethical to use and how it affects theintegrity of the individual whose information is collected. This normative bachelor’s thesisexplores the risk taken on the integrity of the individual in the case of spread informationcollected by using Big Data, as well as the cost of not using it applied on the case of abortionstatistics in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Investors Trust and the Gender of Senior Executives: An empirical study of investors trust and whether it is dependent on the gender of the senior executives of a company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofie Hansson; Matilda Åvall; [2017-08-09]
  Nyckelord :Investor trust; Investor perceived risk; Gender of senior executives; Bid-ask spread;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Credit Spread Changes in the Euro Area - An Empirical Study of the Relationship Between Interest Rates and Credit Spreads in the Euro-denominated Corporate Bond Market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hampus Johansson; Rickard Rehnberg; [2017-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The behaviour of credit spreads is of importance for a wide array of stakeholders. We test the relationship between changes in risk-free interest rates and credit spreads in European bond market by running OLS regressions using weekly European market data for investment grade and non-investment grade bond indices. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet spread risk.

Din email-adress: