Sökning: "squares"

Visar resultat 1 - 5 av 395 uppsatser innehållade ordet squares.

 1. 1. On Social Mobility: the Other Side of the Coin. A quantitative study on how intergenerational social mobility direction affects satisfaction with democracy in European countries

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Hartill; [2018-02-05]
  Nyckelord :Satisfaction with democracy; Intergenerational social mobility; Mobility direction;

  Sammanfattning : High intergenerational social mobility is by scholars depicted as something good. However, high intergenerational social mobility not only encompasses mobility upward but also mobility downward. LÄS MER

 2. 2. Institutional Investors and Corporate Decision-Making: An investigation of the relationship between institutional ownership and R&D investments

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :David Le; Carl Sörnäs; [2018]
  Nyckelord :R D; Institutional Investors; Investment Horizon; Myopia; Monitoring;

  Sammanfattning : In this paper we investigate the impact of institutional ownership on long-term corporate decision-making by analysing the relationship between institutional investment horizon and research and development (R&D) investments. Some critics argue that institutional investors put pressure on corporate boards to meet short-term objectives and therefore contribute to managerial myopia and obstruct long-term investments, which could be crucial for sustainable value creation. LÄS MER

 3. 3. Statistical and machine learning methods for classification of episodic memory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Damir Basic Knezevic; Albin Heimerson; [2018]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Multiple modern methods of statistical feature extraction and machine learning are applied to classification of encoding and retrieval of episodic memories us- ing electroencephalogram (EEG) recordings. Raw data, different time-frequency methods, and multiclass common spatial patterns are used for statistical feature ex- traction. LÄS MER

 4. 4. Estimation and Testing the Quotient of Two Models

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marko Dimitrov; [2018]
  Nyckelord :Estimation; parameters; quotient; models. testing;

  Sammanfattning : In the thesis, we introduce linear regression models such as Simple Linear Regression, Multiple Regression, and Polynomial Regression. We explain basic methods of the model parameters estimation, Ordinary Least Squares (OLS) and Maximum Likelihood Estimation (MLE). LÄS MER

 5. 5. Multivariat dataanalys för att undersöka skillnader i undervisnings- och bedömningspraxis i kursen kemi 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Daniel Larsson; [2018]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Frekvenser av undervisningsmoment; Multivariat dataanalys; Principalkomponentsanalys PCA ; Partial Least Squares Discriminant Analysis PLS-DA ; Kartläggning; Enkätundersökning; Elevupplevelser; Nyckelstrategier för formativ bedömning.;

  Sammanfattning : Trots att det inom forskningsvärlden propageras för formativ bedömning, kan man i dagsläget notera en mycket stor variation gällande införlivandet av, samt effekter av, formativ bedömning i skolor. Metoder för att kartlägga formativ bedömningspraxis fordras för att kunna särskilja på ”god” respektive ”mindre god” formativ bedömningspraxis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet squares.

Din email-adress: