Sökning: "squares"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade ordet squares.

 1. 1. Acquiring R&D within the healthcare industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robin Särnå; [2017-07-26]
  Nyckelord :R D Intensity; R D Outsourcing; Healthcare M A;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Leading the blind A cross-country analysis of the effect of transparency on environmental performance

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pernilla Graversen; [2017-07-07]
  Nyckelord :Transparency; Environmental Performance; Environmental Performance; Education; Trade Openness; Corruption; Governance; Principal-Agent;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate whether government transparency has anindependent effect on environmental performance. Transparency is being promoted by policymakers and international institutions alike as a key feature of good governance withthe potential to enhance environmental performance. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar korruption spädbarnsdödligheten i medelinkomst- & utvecklingsländer? - En empirisk analys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Per Sandström; Sara Wijkmark; [2017-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur offentliga sjukvårdsutgifter och korruption påverkar spädbarnsdödlighet. Sambanden mellan variablerna undersöks med hjälp av OLS (ordinary least squares) regressionsanalyser. Regressionsanalyser med och utan logaritmerade variabler genomförs och analyseras. LÄS MER

 4. 4. Inkomstsegregation - En metodutvecklande studie baserad på 53 tätorter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Filip Olsson; Maria Lännerström; [2017-06-21]
  Nyckelord :inkomstsegregation; GIS; tätort; avstånd; rumslig autokorrelation;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att dels utveckla en metod för att mäta inkomstsegregation itätorter som tar hänsyn till olika skala och befolkningsmängd, dels att undersöka hur dettavarierar mellan tätorterna. Sverige är ett av de OECD länder där den ekonomiska ojämlikhetenökat mest under de senaste decennierna och växande inkomstsegregation är en direktkonsekvens av detta. LÄS MER

 5. 5. Ojämn fördelning av nyanlända : En studie om mottagandet på kommunal nivå i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik; Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Moa Strömqvist; Rosmarie Nyberg; [2017]
  Nyckelord :refugee policy; refugee; municipality; regression analysis; Flyktingmottagande; nyanlända; kommuner; regressionsanalys;

  Sammanfattning : During the refugee crises in Sweden 2015, it became clear that there are several disadvantages with the Swedish reception system. It is well known that refugees and other immigrants are not distributed equally among the country's municipalities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet squares.

Din email-adress: