Sökning: "stöd system"

Visar resultat 1 - 5 av 934 uppsatser innehållade orden stöd system.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättar och hindrar evidensbaserad vård av ben- och fotsår : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Harrysson; Camilla Henriksson; [2018]
  Nyckelord :District nurses; qualitative method; leg and foot ulcers; guidelines; primary care; PARIHS model; facilitating and preventative factors; Distriktssköterskor; kvalitativ metod; ben- och fotsår; sårvårdsrutin; primärvård; PARIHS modellen; underlättande och hindrande faktorer.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättade och hindrade evidensbaserad vård av ben- och fotsår inom primärvården. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elever, kvalitativ studie på tre olika skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Silva Riling; [2018]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Inkludering; Systemteori; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd inkluderas i den vanliga verksamheten tillsammans med andra elever. Genom observationerna i klassen kompletteras min syn på inkludering rent praktiskt. LÄS MER

 3. 3. Det nya arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö - ur ett HR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :My Hansson; Fredrika Hill; [2018]
  Nyckelord :HR; Arbetsmiljö; Organisatorisk och social arbetsmiljö; OSA; Arbetsmiljölagen; Systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsgivaransvar; Arbetsmiljöbrott; Arbetsmiljöansvar; Straffansvar; Arbetsmiljöverket; AFS; Psykisk ohälsa; Stress; Arbetsrelaterad ohälsa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats, något som har medfört att stress och arbetsrelaterad ohälsa blivit ett stort samhällsproblem. Detta faktum medför ökade krav på arbetsgivaren i form av att skapa balans mellan krav och resurser i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Familjens erfarenhet av att leva med en kvinna som drabbats av bröstcancer.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Timén; Elvira Hallin; Anna Yngve; [2018]
  Nyckelord :Familjefokuserad omvårdnad; information; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige där även en ökning ses. Att bli diagnostiserad med bröstcancer innebär stora förändringar i livet. Människor som står kvinnan nära kan vara ett värdefullt stöd, därför är det viktigt att involvera hela familjen i vården. LÄS MER

 5. 5. Aspekter bakom hot och våld mot sjuksköterskor inom somatisk akutsjukvård. - En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Modin; Amanda Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Hot; Våld; Arbetsrelaterat våld; Sjuksköterska; Akutmottagning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett växande problem inom akutsjukvården i Sverige idag och resulterar i ett kontinuum av konsekvenser för såväl person som organisation. Kunskap om aspekter bakom hot och våld mot sjuksköterskan är betydelsefullt i utvecklingen av preventiva åtgärder då sjuksköterskor är en speciellt utsatt grupp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stöd system.

Din email-adress: