Sökning: "stöd till föräldrar med funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden stöd till föräldrar med funktionshinder.

 1. 1. ”Love all serve all” : En kvalitativ studie av intellektuellt funktionshindrade elevers möjligheter att lära och delta i en skola för alla

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Fyhr; Johnny Behrnetz; [2016]
  Nyckelord :Intellektuella funktionshinder; en skola för alla; lärande; delaktighet; integration; inkludering; kategorisering; styrdokument; styrning; styrkedjor; särskilda anpassningar; möjligheter; hinder; specialpedagogik; kvalitativ metod; disciplin; sociokulturellt perspektiv; kategorisk perspektiv;

  Sammanfattning : Intellektuellt funktionshindrade elever har en lagstadgad rätt att växa upp utan diskriminering, att bli delaktiggjorda i sitt lärande och att bli omfattade. Men har skolan förutsättningar att lyckas med uppdraget?Studien undersökte hinder och möjligheter för intellektuellt funktionshindrade elevers lärande och delaktighet i den svenska grundskolan på såväl individ- som systemnivå. LÄS MER

 2. 2. Låt inget passera - Agera! En textanalys av likabehandlingsplaner kring oreflekterade kränkningar i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernille van Raalte; [2014-04-24]
  Nyckelord :värdegrund; normkritiskt perspektiv; kränkande behandling; likabehandling; delaktighet och lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Erfarenheter visar att vuxnas förhållningssätt till barn kan vara av (omedveten) kränkande karaktär och ha en negativ påverkan på elevers självkänsla och identitet och därmed påverka elevers lärande och känsla av delaktighet. Denna form av omedvetna verbala kränkningar benämns i denna studie för dold kränkning. LÄS MER

 3. 3. Parenting Young Children – sett ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Ingvarsson; Marie Frisell; [2013-08-08]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Föräldraförmåga; Tillräckligt god förälder; Föräldrastöd; Intersektionellt perspektiv; Social konstruktion; Rollteori;

  Sammanfattning : Frågan om föräldrar med IF kan klara ett ”tillräckligt gott föräldraskap” och omdet går att utveckla föräldraförmågan är aktuell. Både i forskning och i praxisframkommer det att föräldrar som har IF är i behov av stöd på olika sätt för attklara föräldraskapet. LÄS MER

 4. 4. Nöjda föräldrar med blandade upplevelser av stöd - En kvalitativ studie om hur föräldrar till funktionshindrade barn uppfattar det stöd som de fått från samhället och sitt nätverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Winter; [2011-05-25]
  Nyckelord :Förälder; funktionshinder; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar till barn med funktionshinder upplever det stöd som de fått av samhället och sitt nätverk. Frågeställningarna är:• Hur fick föräldrarna reda på vilket funktionshinder deras barn har? Och hur blev de bemötta och stöttade i den nya livssituationen?• Är föräldrarna nöjda med det stöd de har fått? • Vilken typ av socialt stöd har varit till störst stöd för föräldrarna?Metoden som används i denna studie är kvalitativ. LÄS MER

 5. 5. Föräldrar till barn med funktionshinder : upplevelser av samhällets stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lisbeth Larsson; [2010]
  Nyckelord :social support; children; learning disabilities; parents;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how parents to children with learning disability experences the support they get from society. My main question has been: what kind of support offer does society offer this parents? What is good and what is less satisfactory in this support? The study is based on a qualitative method. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stöd till föräldrar med funktionshinder.

Din email-adress: